Palkitsemisesta paloa tuloksentekoon

Oman vision saattaminen liiketoiminnaksi, osaavien kykyjen palkkaaminen, myynnin kasvattaminen, kannattavuuden kehittäminen – yrittäjällä on monia tavoitteita. Ne kaikki nivoutuvat yhteen päämäärään: tuloksen tekemiseen. Siinä missä yrittäjälle tuloksellisuuteen ja oman yrityksen kehittämiseen on selkeä sisäinen motiivi, yrityksen työntekijöillä motiivit vaihtelevat laidasta laitaan. Palkitsemisen keinoin yrittäjämäinen asenne ja kiinnostus yrityksen tuloksentekoon on kuitenkin mahdollista sytyttää.

Kuva: Unsplash

Palkitseminen rakentaa yrittäjämäistä asennetta

Tavallinen, kiinteä kuukausipalkka ja toimiva työarki riittävät varmasti monella työntekijällä motivoimaan perustekemistä. Työkalupakkia täytyy kuitenkin laajentaa, jos yritystä halutaan kehittää ja työntekijöitä palkita asiaankuuluvasti huipputuloksista. Kun työntekijä hyötyy yrityksen menestyksen eteen tekemästä työstään näkyvällä tavalla, voi se parhaimmillaan sytyttää yrittäjämäisen palon yrityksen kehittämiseen.

Selkeä ja konkreettinen keino inspiroida työntekijöitä huippusuorituksiin on kehittää yrityksen palkitsemisen käytänteitä. Johdonmukainen ja läpinäkyvä palkkaus ja palkitseminen viestivät työntekijöille siitä, mitä jokaiselta toivotaan ja millaiset suoritukset koetaan erityisen arvokkaiksi.

Riippuu yrityksestä, milloin palkitseminen nousee ajankohtaiseksi.

”Jos yrityksessä tunnistetaan esimerkiksi tarve kulurakenteen kehittämiselle, rekrytoinneille, palkkakehityksen perusteille, tai jos yritys pyrkii merkittävään kasvuun, kannattaa huomio kiinnittää palkitsemiseen”, Mandatumin yhteyspäällikkö Jani Lehtonen listaa.

Tarve palkkakartoitukselle voi nousta myös laista. Tasa-arvolain mukaan yli 30 henkilöä työllistävissä yrityksissä on tehtävä vähintään joka toinen vuosi palkkausta ja muita palvelusuhteen ehtoja koskeva tasa-arvosuunnitelma ja siihen liittyvän palkkakartoitus.

Lue lisää: Palkkakartoituksen avulla voidaan tarkistaa, että palkitseminen on oikeudenmukaista

Sekä henkilökohtaisista onnistumisista että koko yrityksen menestyksestä voidaan palkita yrityksessä määriteltyjen kriteerien perusteella. ”Tärkeää on, että työntekijät tietävät mistä heille maksetaan, kuinka usein ja miten palkitsemiseen sidottuja mittareita voidaan vuoden aikana seurata”, Mandatumin vastuuyhteyspäällikkö Samu Karppinen muistuttaa.

Näin yrittäjä rakentaa onnistuneen palkitsemisen

Menestyvä yritystoiminta vaatii aina muista erottautumista ja asioiden tekemistä omalla tyylillä. Myös palkitseminen rakennetaan parhaimmillaan tukemaan yrityksen yksilöllisiä työtapoja ja tavoitteita. Tällöin palkitseminen ohjaa sekä yrittäjää että työntekijöitä puhaltamaan yhteen hiileen.

Avuksi palkitsemisen suunnitteluun kannattaa ottaa palkitsemisen asiantuntija, jonka kanssa rakennetaan looginen ja yrityksen tavoitteita tukeva kokonaisuus. Kokonaisuus voi koostua esimerkiksi peruspalkkauksen ja tulospalkkioiden kehittämisestä sekä Palkkiorahaston perustamisesta.

(Artikkeli jatkuu)

 

”Yrittäjän rooli palkitsemisen kehittämisessä voi vaihdella yrittäjän oman mielenkiinnon mukaan. Aiempaa kokemusta palkitsemisesta ei tarvitse juuri olla, vaan palkitsemisen ammattilaiset osaavat kysyä oikeat kysymykset”, Karppinen kertoo. ”Joillain yrittäjillä saattaa olla edelleen ajatus, että jos joku ulkopuolinen taho tulee auttamaan palkitsemisjärjestelmässä, siitä tulee aikamoinen ”himmeli” tai sen rakentaminen on todella kallista. He sitten yllättyvät positiivisesti, kun mallista saadaankin hyvin kevyt ja vielä mahdollisesti odotettua pienemmillä kustannuksilla”, hän jatkaa.

Ammattimainen lähestyminen palkitsemiseen takaa, että yrittäjän aikaa säästyy ydinliiketoiminnan pyörittämiseen, ja palkitsemisen tuottosuhde on optimoitu. ”Kommentteja palkitsemista kehittäneiltä yrittäjiltä on tullut siitä, että työntekijät ovat alkaneet yhä enemmän kiinnostua yrityksen tuloksen teosta, koska se vaikuttaa myös omaan ansaintaan”, Lehtonen summaa asiakkaiden ajatuksia.

Palkkausjärjestelmän käyttöönotto helpottaa yrityksessä käytäviä palkkakeskusteluja ja rekrytointeja, kun tehtäväkohtaisista palkoista ja palkkahaitarista on selkeä kuva. Kun samassa yhteydessä tehdään vielä markkinapalkkavertailu, antaa se yrittäjälle selkänojaa palkkauksen kilpailukyvyn ylläpitoon.

Tutustu: Palkkavaaka® on järjestelmä työtehtävien vaativuuden luokitteluun ja palkkavertailuun

Palkitsemiseen panostamisesta hyötyvät siis yrityksessä kaikki osapuolet: Yrittäjällä on aiempaa konkreettisempia keinoja viestiä yrityksen tavoitteista, tavoitteiden täyttyessä yritys tekee parempaa tulosta, ja työntekijät saavat ansaitsemansa palkkion hyvistä suorituksista.

Huomioi nämä seikat, kun haluat kehittää yrityksesi palkitsemista
  • Mieti, millaisia tavoitteita yritykselläsi on ja miten nykytilannetta haluttaisiin kehittää. Onko palkkaus oikeudenmukaista ja palkitaanko oikeista asioista?

  • Miten palkitsemisesta viestitään yrityksessäsi ja millaisia mahdollisuuksia työntekijöillä on seurata tavoitteiden saavuttamista sekä niistä saatavia palkkioita? Ovatko työntekijät tyytyväisiä palkkatasoon ja palkitsemiseen?

  • Millaisia voimavaroja yrityksessä on palkitsemisjärjestelmän kehittämiseen? Ovatko nykyiset palkkauskäytänteet kehittyneet sattumalta muun tekemisen ohella vai onko niitä kehitetty strategisena kokonaisuutena?

Palkitsemisen asiantuntija voi auttaa kartoittamaan yrityksen tilanteen ja tavoitteet, sekä rakentamaan tehokkaan palkitsemisen kokonaisuuden. Yhteyttä voi ottaa matalalla kynnyksellä eikä yrittäjän tarvitse itse tietää palkitsemisesta etukäteen.