Yrittäjän varautumisen palaset kohdillaan

Yrittäjän varautumisen kokonaisuus rakentuu lakisääteisestä ja vapaaehtoisesta vakuuttamisesta. Tärkeintä on muodostaa yrittäjän omaan tilanteeseen sopivin rakenne, Mandatumin ja Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman asiantuntijat kertovat.

Kuva: iStock

Yrittäjänä olet läheisillesi ja yrityksellesi korvaamaton. Yrittäjän vastuulla on turvata yrityksensä toiminta kaikissa tilanteissa, ja tärkeä osa sitä on yrittäjän itsensä turvaaminen. Riskien puntarointi ja vakuutusten mitoittaminen niiden mukaan auttaa niin yrittäjää kuin yritystäkin ikävien yllätysten sattuessa.

Yrittäjä vastaa eläketurvastaan itse ottamalla lakisääteisen yrittäjän eläkevakuutuksen eli YEL-vakuutuksen. YEL-vakuutus on henkilökohtainen, eli vaikka yrittäjällä olisi useampi yritys, ei vakuutuksia tarvita kuin yksi. Vakuutuksen tarvitsee 18–69-vuotias yrittäjänä toimiva henkilö, jonka yritystoiminta jatkuu vähintään neljä kuukautta ja jonka työtulo on vähintään 8 063,57 € vuodessa (2021).

YEL-työtulolla tarkoitetaan oman työpanoksen rahallista arvoa.

Katri+Priimägi-tyoelakeyhtio-Varma.jpg
Katri Priimägi,
myyntijohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

”Aloittava yrittäjä saattaa sekoittaa työtulon ja palkan. Toisinaan ajatellaan, että YEL-vakuutusta ei tarvita, jos palkkaa ei nosteta. Asia ei kuitenkaan ole näin. Yrittäjä voi itse määritellä nostaako yrityksestä palkkaa ja kuinka paljon. Työtulo tulee määrittää oman työpanoksen mukaan ja nyrkkisääntönä määrittelylle voidaankin pitää sitä, paljonko maksaisit palkkaa yrityksestäsi ihmiselle, joka tekisi samaa työtä kuin itse teet”, Varman myyntijohtaja Katri Priimägi kertoo.

YEL-vakuutus kattaa yrittäjän koko sosiaaliturvan

Oikean työtulon asettaminen voi etenkin aloittavalle yrittäjälle olla hankalaa, eikä sen tosiasiallisia vaikutuksia välttämättä ymmärretä tarpeeksi laajalti. Tutkitusti jopa puolella yrittäjistä työtulo jää alle 80 %:iin toteutuneista tuloista ja peräti neljänneksellä yrittäjistä YEL-työtulo on alle puolet toteutuneista tuloista*.

”Liian alhainen YEL-työtulo johtaa merkittävään vajeeseen sosiaaliturvassa, joten yrittäjän omaa työpanosta vastaava työtulo on riskien hallinnan näkökulmasta kriittinen asia. Yrittäjän onkin hyvä muistaa, että YEL-vakuutus on nimestään huolimatta paljon muutakin, kuin yrittäjän eläkevakuutus. Se kattaa yrittäjän koko sosiaaliturvan, kuten vanhempainpäivärahan ja työttömyysturvan”, muistuttaa Priimägi.

Priimägi näkee yrittäjien valistamisen YEL-vakuuttamisesta olevan myös osa yhtiön yritysvastuutyötä.

”Varmalla vastuullisuus on meidän DNA:han kirjoitettu monellakin tavalla. Mielestäni se, että annamme suomalaisille yrittäjille tiedon tietoista päätöksentekoa varten, on vastuullista toimintaa. Emme halua, että yksikään Varmasta vakuutuksen ottanut yrittäjä joutuisi esim. sairastumisen osuessa kohdalle miettiä, miksi hänelle ei kerrottu näitä asioita.”

Omalla työtulolla saatavia etuuksia voi tarkastella Varman YEL-laskurilla

Toimialakohtaisia neuvoja oikean tasoisesta työtulosta löydät Työeläkelakipalvelun työtulo-oppaasta (linkki ei enää saatavilla).

Kata turvavaje vapaaehtoisilla vakuutuksilla

YELin työtulo tulee siis määrittää aina oikealle tasolle. Varmalta yrittäjä saa opastusta oikean työtulon määrittämiseen, ja apua siinä huomioitavissa seikoissa. Oikeinkaan määritelty YEL-vakuutuksen työtaso ei kuitenkaan takaa yrittäjälle välttämättä täysin totuttua elintasoa esimerkiksi yllättävässä sairastapauksessa. Yrittäjä voikin täydentää vakuutusturvaansa vapaaehtoisilla vakuutuksilla, joiden avulla on mahdollisuus rakentaa omaan tilanteeseen sopiva kokonaisuus.

Ville Niklander.jpg
Ville Niklander,
myyntijohtaja, Mandatum

”Yrittäjän vakuutustarvetta määrittelee yrittäjän henkilökohtainen tilanne sekä yritystoiminnan laajuus.  Usein perhetilanne sekä henkilökohtaiset varat ja velat määrittelevät tarvetta enemmän kuin yritystoiminta itsessään. Vapaaehtoiset vakuutukset ovat arvokas lisä YEL-vakuutuksen päälle ja auttavat pitämään elintason lähempänä totuttua vastoinkäymisten sattuessa kohdalle”, Mandatumin myyntijohtaja Ville Niklander kertoo.

Vapaaehtoisilla vakuutuksilla on mahdollista turvata hetkiä, jolloin työnteko syystä tai toisesta keskeytyy. Vakuutuksesta riippuen korvaus tarjoaa lisäresursseja esimerkiksi lainojen hoitoon, sairaudesta toipumiseen ja yritystoiminnan turvaamiseen. Niistä voidaan muodostaa kunkin yrittäjän tilannetta tukeva paketti, jonka avulla yrittäjä voi varautua mahdollisesti vastaan tuleviin haasteisiin

Mandatumin tarjoamaan Yrittäjän Turvaan voi valita nämä vakuutukset:

Vakuutusturvat

  • lyhytaikaisen työkyvyttömyyden turva: päiväraha 30 päivän omavastuuajalla
  • henkivakuutus
  • pysyvän työkyvyttömyyden turva
  • vakavan sairauden turva, jossa kertakorvauksen suuruus 50 000 €

Yrittäjän täydentävä eläke

  • lakisääteistä eläkettäsi täydentävän lisäeläkkeen, jonka voit nostaa 70–80-vuotiaana.
  • kertyneisiin säästöihin saat henkivakuutuksen sekä turvan pysyvän työkyvyttömyyden varalta.

”Yrittäjän vapaaehtoinen turvapaketti kannattaa laittaa kuntoon hyvissä ajoin, jotta tärkeimmät turvavajeet on katettu. Yrittäjän Turva -paketissamme eläkepäiviin säästäminen ja yrittäjäuran aikaisiin riskeihin varautuminen kulkevat käsi kädessä. Kun säästöt ovat kasvaneet, voidaan turvatasoja alentaa, kunhan kokonaisuus on kunnossa”, Niklander sanoo.

Yrittäjän tilanteen mukaan rakennettu kokonaisuus

Lakisääteiset ja vapaaehtoiset vakuutukset ovat palasia, joista rakentuu yrittäjän turvaamisen kokonaisuus.

”Kun yrittäjä ottaa Varmasta YEL-vakuutuksen, on luonnollista jatkaa keskusteluja Mandatumin kanssa ja tarkistaa tarvitseeko vakuutusturvaa täydentää, Priimägi kertoo.

Mandatumin asiantuntijat käyvät yrittäjän kanssa hänen tilanteensa läpi, ja määrittävät kuhunkin tilanteeseen sopivimman kokonaisuuden.

”Yrittäjien kohtaamat haasteet ovat usein samankaltaisia, ja me Mandatumilla tunnemme ne hyvin. Ymmärrämme, että yrittäjän varautuminen on usein yhdistelmä omia sijoituksia sekä lakisääteisiä ja vapaaehtoisia vakuutuksia. Kokonaisuus muodostuu monesta asiasta”, Niklander sanoo.

Jaa artikkeli