Pepronissa palkitseminen on yhteinen asia - ”Kun työntekijät ovat meillä osakkaina, on jokaisen työpanos aivan eri tavalla merkityksellinen”

Digitalisaatioon keskittyvässä Pepronissa läpinäkyvyys, tekemisen vapaus ja reiluus ovat tärkeitä arvoja. Yhtiössä, jossa työntekijät ovat omistajia, myös päätös Palkkiorahaston perustamisesta syntyi yhdessä.

Kuva: Unsplash / Enlsipomy

Ohjelmistokehityspalveluita asiakkailleen tarjoava konsultointiyritys Pepron Oy on kotimainen yhtiö, jonka omistaa sen työntekijät.

”Kun työntekijät ovat meillä osakkaina, on jokaisen työpanos aivan eri tavalla merkityksellinen. Yksittäisten onnistumisten sijaan katsotaan koko yhtiön menestystä”, yhtiön toimitusjohtaja Janne Räsänen kertoo.

Janne_Räsänen_Pepron.jpg
Janne Räsänen, toimitusjohtaja, Pepron Oy
Kuva: Pepron Oy

Pepronin työnantajamalli poikkeaa normaalista myös muuten, kuin omistajuuden osalta.

”Mallimme on jossain perinteisen työnantajan ja freelancerin välillä. Asiantuntijoillamme on laskutukseen perustuva palkka, ja he saavat itse valita asiakasprojektinsa ja työkalunsa, ja osallistua vapaasti koulutuksiin. Myynti, hallinnolliset asiat ja palkanmaksu ovat kuitenkin erikseen, jotta kukin voi keskittyä omaan erityisosaamiseensa”, Räsänen sanoo.

Yhtiö kuuntelee mielellään työntekijöiden ideoita, ja myös osallistaa heitä päätöksentekoon.

”Olemme jakaneet perinteisiä hallituksen tehtäviä osakkaillemme, eli työntekijöille. Mietimme esimerkiksi yhdessä, mihin kohteeseen meidän tulisi investoida seuraavaksi”, Räsänen sanoo.

Palkkiorahastosta hyötyvät niin työntekijä kuin yhtiö

Pepronin kaltaisessa asiantuntijayrityksessä sen tärkeimpään voimavaraan, henkilöstöön, panostaminen on erityisen tärkeää. Se näkyy työtyytyväisyytenä, pienempänä henkilöstövaihtuvuutena sekä parempana työnantajakuvana.

Pepron päätti perustaa työntekijöilleen Palkkiorahaston keinona palkita työntekijöitään. Palkkiorahasto on arvostettu henkilöstöetu, ja koko henkilöstön palkitsemisen keino, joka sopii käytännössä kaiken kokoisille yrityksille.

(Artikkeli jatkuu)

”Kun ensimmäisen kerran kuulimme rahastosta, totesimme heti, että osakkaita on otettava mukaan päätöksentekoon. Keskustelimme yhdessä siitä, millaisia ajatuksia rahasto ja siihen sijoittaminen herätti. Työntekijät ovat erilaisissa elämäntilanteissa, ja motivaatiotekijät sijoittamisen takana vaihtelivat. Yhteisellä päätöksellä päätimme perustaa Pepronille Palkkiorahaston”, Räsänen kertoo.

Palkkiorahasto on oikeudenmukainen palkitsemisen ja sitouttamisen keino, joka tarjoaa hyötyjä niin työntekijälle kuin yrityksellekin. Palkkiorahastoon sijoitettavista palkkioista ei makseta henkilösivukuluja ja veroja. Lisäksi Palkkiorahastosta nostettavista varoista 20 % on verovapaata. Edellä mainittujen seikkojen perusteella työntekijän palkkiot voivat olla jopa 48 % suurempia, kuin jos ne maksettaisiin esimerkiksi henkilökohtaisina tulospalkkioina.  

Rahaston läpinäkyvyys sopii hyvin Pepronille, jossa asiat halutaan hoitaa reilusti ja ilman suurempaa byrokratiaa:

”Juttelemme säännöllisesti kaikkien kanssa siitä, maistuvatko nykyiset hommat, vai pitäisikö keksiä uusia tehtäviä. Pyrimme aina tekemään asiat työntekijöille mahdollisimman simppeliksi ja läpinäkyviksi, ja tarjota vapautta kehittää itseään. Jos vaikkapa haluaa päästä ohjelmoimaan robotteja, niin firma tarjoaa siihen työkalut”, Räsänen kertoo.