Paalupaikalta Palkkiorahastoon: näin asianajotoimisto Procopé & Hornborg uudisti palkitsemisjärjestelmänsä

Yksi Suomen vanhimmista asianajotoimistoista on vahvasti nykyhetkessä kiinni. Procopé & Hornborg ryhtyi pioneeriksi ja otti Palkkiorahaston käyttöön ensimmäisenä alallaan. Mandatum auttoi toimistoa palkitsemisjärjestelmän kokonaisvaltaisessa uudistamisessa.

Pia Tanskanen, kuva: Sakari Majantie

Procopé & Hornborg on liikejuridiikkaan erikoistunut, noin 30 ammattilaista työllistävä asianajotoimisto. Vuonna 2020 yhtiössä todettiin, että käytössä ollut palkitsemisjärjestelmä kaipaa modernisoimista. Asianajotoimisto lähti tarkastelemaan peruspalkkoja ja uudistamaan tulospalkitsemisen elementtejä yhdessä Mandatumin asiantuntijoiden kanssa. Palkkiorahaston käyttöönotto nousi yhtenä palkitsemisen keinona esiin yhteisissä keskusteluissa.

“Juristeillamme on nyt mahdollisuus saada toimistomme tulokseen perustuva tulospalkkio, joka maksetaan Palkkiorahastoon. Sen lisäksi he saavat peruspalkan päälle käteispalkkion henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuen”, kertoo Procopé & Hornborgin toimitusjohtaja Pia Tanskanen uudesta järjestelmästä.

Osana henkilökohtaisen suoriutumisen kriteerejä voi olla esimerkiksi kouluttautuminen, sovittujen projektien läpivieminen tai kirjoittaminen alan ammattijulkaisuihin. Maksimipalkkion juristi voi saada toimiston tulostavoitteiden täyttyessä sekä henkilökohtaisten vuositavoitteiden täyttämisellä ja laskutustavoitteisiin pääsemällä.

“Poikkeuksellisista huippusuorituksista voidaan antaa myös provisiopohjainen palkkio, joka on vielä yksi erillinen palkitsemisen keino.”

Kaikkien muuttuvien palkkioiden maksaminen edellyttää sen, että yhtiö on tuloksentekokykyinen. Yhtiön hallitus tekee vuosittain päätöksen bonusten maksimimäärästä ja rakenteista.

Markkinapalkkavertailu auttoi palkitsemiskokonaisuuden rakentamisessa

Osana palkitsemisjärjestelmän uudistusta toteutettiin Mandatumin markkinapalkkavertailu. Tuloksista saatiin lisää ymmärrystä ja vahvistusta päätöksenteon tueksi.

“Markkinapalkkavertailu auttoi meitä palkitsemiskokonaisuuden rakentamisessa ja palkkausmallimme kehittämisessä entistä kilpailukykyisemmäksi”, kertoo Pia Tanskanen.

Asianajotoimistossa tehtiin myös sisäistä kulttuurinmuutostyötä palkitsemisjärjestelmän uudistuksessa. “Mandatumin kanssa oli helppo keskustella ja sparrata eri palkitsemisvaihtoehtoja. Meidän kannaltamme oli merkityksellistä miettiä läpi kaikki elementit, mitä palkitsemiseen liittyy.”

Palkkiorahaston hyödyt ovat tuntuvia sekä työntekijälle että työnantajalle

Procopé & Hornborgilla nähdään uudessa mallissa paljon etuja. Palkkiorahaston kautta työntekijät saavat käteispalkkioita korkeampia palkkioita muun muassa verovapaiden osien ansiosta. Tavoite on, että moderneja elementtejä sisältävä tulospalkkiojärjestelmä lisää henkilöstön sitoutuneisuutta ja vaikuttaa työnantajakuvaan positiivisesti. Tässä Palkkiorahastolla on iso rooli.

“Erityisen hienoa oli olla alamme ensimmäinen Mandatumin toteuttaman Palkkiorahaston perustanut asianajotoimisto. Toiveemme on, että tämä järjestelmämme on nykyisille sekä potentiaalisille työntekijöille kiinnostava ja innovatiivinen ratkaisu. Palkkiorahasto on työntekijöillemme hyvä mahdollisuus sijoittamiseen, jossa sijoituskohdetta ei tarvitse miettiä itse”, kertoo Tanskanen.

Yksi tärkeimmistä Palkkiorahaston hyödyistä liittyy myös tavoitteiden asettamiseen. “Tavoitteellisuus on meille erittäin tärkeää. Jokaisella henkilöstön jäsenellä on oma tärkeä roolinsa yhteisen päämäärämme saavuttamisessa. Mitä parempaa ja kannattavampaa tulosta teemme, sitä enemmän se hyödyttää henkilöstöä”, kiteyttää Tanskanen.

Mitä rahaston perustaminen vaatii? Lataa opas

Palkitsemisella parempaa tulosta ja hyvinvointia

Asianajoalalla perinteet näkyvät palkitsemisessa. Kuukausipalkan lisäksi juristeilla on tyypillisesti mahdollisuus päästä bonusohjelmaan, joka kytkeytyy laskutettaviin tunteihin. Erilaisilla tulospalkitsemisen elementeillä voidaan kuitenkin ohjata yrityksen toimintaa asetettujen tavoitteiden mukaisesti kannattavampaan ja vastuulliseen suuntaan.

“Toivoisin, että asianajokenttä ottaisi rohkeasti käyttöön uusia palkitsemisratkaisuja”, sanoo Tanskanen.

“Palkitsemista kannattaa lähestyä vähän perinteistä laajemmalla perspektiivillä. Se on vuoropuhelua, jolla voidaan edistää työntekijöiden hyvinvointia. Hyvä tulos tehdään yhdessä ja on oikeudenmukaista palkita henkilöstöä siitä, että toimistolla menee hyvin.”