Kannattaako vakuuttaa vai sijoittaa?

Vakuutukset tarjoavat taloudellista turvaa odottamattomien tilanteiden varalle. Sama rooli on kertyvällä varallisuudella. Siksi on tärkeää hahmottaa, kuinka varallisuus vaikuttaa vakuutustarpeeseen ja miten omaa taloudellista varautumista kannattaa tarkastella kokonaisuutena.

Kuva: Unsplash, Michael Olsen

Vakuutukset tarjoavat taloudellista turvaa odottamattomien ja ikävien tilanteiden varalle. Vakuutuskokonaisuuteen vaikuttaa elämäntilanne: onko perheessä lapsia, onko asuntolainaa, millaista työtä tehdään ja niin edelleen. Vakuutuskokonaisuuteen sekä varautumiseen vaikuttavat myös varallisuuden ja tulojen määrä. Erityisesti varallisuudesta kertyvä taloudellinen puskuri on osa kokonaisvarautumista yhdessä vakuutusten kanssa.

Henkilövakuutukset ja sijoittaminen täydentävät toisiaan

Omaisuuden ja henkilövakuutustarpeen suhdetta voi ajatella kahtena risteävänä janana, jotka muodostavat X-kirjaimen. Kun helposti realisoitavan omaisuuden määrä suhteessa velkoihin ja vastuisiin on pieni, vakuutusten tarve on yleensä suuri. Taloudellisen puskurin kasvaessa vakuutustarve voi laskea. Toki todelliseen henkilövakuutustarpeeseen vaikuttavat muutkin elämänmuutokset kuin muutos omaisuuden määrässä. Muun muassa lasten saanti lisää varautumisen tarvetta esimerkiksi henkivakuuttamisella.

Lue lisää: Vakuuta henkesi, turvaa rakkaimpasi

Mitä pienemmän taloudellisen puskurin on ehtinyt kerryttää ja mitä enemmän velkoja sekä menoja on, sitä pahemmilta odottamattomat taloudelliset iskut voivat tuntuvat ja sitä suurempi tarve henkilövakuutuksille yleensä on. Omaisuuden kerryttäminen taloudelliseksi puskuriksi sijoittamalla ja ansiotyötä tekemällä vaatii lähtökohtaisesti runsaasti aikaa. Henkilövakuutus sen sijaan tarjoaa sopimuksen mukaista vakuutusturvaa heti sopimuksen alusta lukien.

Pitkäjänteisesti sijoittamalla voi täydentää omaa varautumisen kokonaisuuttaan. Kun piensijoittajat puhuvat motiiveistaan sijoittaa, keskittyy puhe usein paremman elintason rakentamiseen. Vähemmän puhutaan siitä, kuinka sijoittaminen on myös keino varautua taloudellisesti. Voi olla mielekkäämpää haaveilla omasta alppimajasta kuin varautua maksamaan säästöillä asuntolainaa sairaustapauksessa. Omaa omaisuutta ja sijoitussuunnitelmaa kannattaa kuitenkin tarkastella aika ajoin myös varautumisen näkökulmasta. Jos puskuria haluaa kerryttää sijoittamiseen liittyvän varautumisen näkökulmasta, kannattaa valita myös sellaisia sijoituskohteita, jotka ovat tarpeen vaatiessa helposti muutettavissa rahaksi.

Käytännön huomioita varautumiseen

Päätökset siitä, minkälaisia vakuutuksia omaan varautumisen kokonaisuuteen valitsee, eivät välttämättä ole helppoja ja riskejä voi olla vaikea arvioida. Jos esimerkiksi tarkastellaan työkyvyttömyyteen johtavia syitä, työkyvyttömyyseläkkeeseen johtava mielenterveyden häiriö on huomattavasti yleisempi kuin pysyvään työkyvyttömyyteen johtava tapaturma.1 Silti tapaturmia saattaa pelätä enemmän, sillä ne keräävät usein julkisuudessa enemmän huomiota.

Lue lisää: Syöpä, sydäninfarkti, aivohalvaus – näihin vakaviin sairauksiin suomalaiset oikeasti sairastuvat

Esimerkiksi kuolemantapauksessa omaisille voi kertyä maksettavaksi perintöveroja tai perheen asuntoon liittyviä velkoja. Henkivakuutuksesta omaisille maksettava korvaus voi auttaa perintöverojen maksamisessa tai kuolemantapauksessa erääntyvien velkojen kuten asuntolainan hoitamisessa. Henkivakuutuskorvaus ei vähennä omaisten saamien mahdollisten lakisääteisten korvausten määrää.

Myös oman varallisuuden rakenteeseen kannattaa kiinnittää huomiota. Suomalaisten varallisuus on keskittynyt asuntovarallisuuteen, eli käytännössä omistusasuntoon2. Jos jotain ikävää tapahtuu ja ylimääräiselle rahalle olisi tarvetta, ei asuntovarallisuus tällöin ole kovin helposti realisoitavissa. Harva haluaa ryhtyä myymään asuntoaan tilanteessa, jossa energiaa kuuluu muuhunkin ylimääräiseen.

Lähes aina toimivin varautumisen kokonaisuus muotoutuu sekä henki- ja vahinkovakuutuksista että taloudellisen puskurin kerryttämisestä sijoittamalla. Tilanteet ja omaisuuden määrä muuttuvat, joten omaa kokonaisuuttaan kannattaa tarkastella säännöllisesti.

Juttu julkaistu alunperin Mandatum Magazinessa 24.11.2022