Yrittäjä Hannu Heinoselle varainhoito on unelmien tavoittelua ja selustan turvaamista

Miksi sinä sijoitat? Osalle sijoittaminen on niin sanotusti puhdasta rakkautta lajiin, mutta ehkä useimmille keino tavoitella muita itselle tärkeitä asioita. Yrittäjä Hannu Heinoselle sijoittaminen ja varainhoito ovat olleet tapoja turvata eläke sekä tavoitella omia unelmia.

Kun 1980-luvun loppupuolella Salon isot yritykset alkoivat ulkoistaa osia tuotannostaan enemmän alihankkijoille, Saloran televisionvalmistustehtaassa työskennellyt Hannu Heinonen perusti oman, erilaisia alihankintapalveluita tarjoavan yrityksensä. Yrityksen perustaminen oli kimmoke myös sijoittamisen maailmaan, sillä yrittäjyys on aina epävarmaa ja Heinoselle oli tärkeää turvata eläkkeensä lisäeläkevakuutuksen avulla.

”Yrittäjä pystyy säätämään itse työeläkemaksunsa. Maksu tulee helposti laitettua alakanttiin, vaikka tiedostaisikin, että sitten eläköitymisvaiheessa eläke ei tule olemaan korkea. Monesti maksuja nostetaan vasta parinkymmenen vuoden päästä, jos ja kun yritys menestyy, mutta eläkekertymä on silloin jo jäänyt pieneksi. Toimeentulon kannalta lisäeläke on minusta yrittäjälle välttämättömyys”, Heinonen kertoo.

Lue lisää yrittäjän lisäeläkkeestä.

Kun yritystoiminta alkoi kasvaa, Hannu Heinosen pankkitaustainen vaimo ehdotti, josko yritykselle kannattaisi harkita varainhoitoa. Yritystoimintaan liittyy aina riskejä, ja yrityksen varainhoidolla tavoiteltiinkin yritykselle yhtä uutta tukijalkaa. Samalla haettiin myös neuvoja siihen, miten yrittäjätkin pystyisivät nauttimaan kasvavan yrityksen hedelmistä niin yritykselle kuin heille itselleen järkevällä tavalla.

Ajan myötä myös muu oman varallisuuden kasvattaminen ja sen avulla erilaisten omien unelmien tavoittelu alkoivat kiinnostaa Heinosia, ja näin mukaan tuli myös henkilökohtainen varainhoito.

”Työelämässä työtahti ja vaatimukset vain kovenevat ja 50-60 paikkeilla alkaa jo kovastikin miettimään, että voisi sitä jotain muutakin tehdä. Sijoittamisessa ensimmäiseksi tavoitteekseni tulikin jäädä 58-vuotiaana eläkkeelle, jotta pääsisimme matkustamaan. Tämä on meille vaimon kanssa ollut yksi iso haaveemme. Sitä varten piti tietysti säästää.”

Kemialla on väliä

Sekä yrityksen että oman elämän tärkeissä päätöksissä Heinonen kertoo käyttävänsä usein ammattilaisten apua. Hänen mukaansa esimerkiksi varainhoitajan tai varainhoidon juridisten asiantuntijoiden kanssa asioita sparratessa ammattilainen pystyy huomioimaan eri osapuolten kannalta parhaat ratkaisut ja sovittamaan ne yhteen. Usein ulkopuolinen onnistuu nostamaan esiin myös näkökulmia, joita ei ole itse tullut edes ajatelleeksi. Näin voi käydä esimerkiksi testamenttia tehdessä, tai kun yritykseen tulee uusia osakkaita tai siellä valmistellaan sukupolvenvaihdosta.

Vaikka ajan myötä kiinnostus sijoittamista kohtaan on kasvanut, Hannu Heinonen myös sijoittaa mielellään yhdessä asiantuntijoiden kanssa.

”Minulla ei ole sijoittamisessa omaa osaamista, eikä aikaakaan, ja toisaalta mielenkiintokin on ollut enemmän yritystoiminnan puolella. Minusta on helpompaa ja tehokkaampaa, että varainhoitaja hoitaa sijoituspuolta ja ehdottaa, mitä milloinkin kannattaisi tehdä”, Heinonen sanoo.

Hannu Heinonen

Haluamme, että sijoituksistamme olisi hyötyä meille suomalaisille.

Kun varansa ja unelmansa antaa toisen käsiin, on luottamus omaan varainhoitajaan ensisijaisen tärkeää. Luottamus syntyy persoonien kautta sekä siitä, miten hyvin varainhoitaja ymmärtää asiakasta.

Luottamuksellisessa suhteessa varainhoitaja tietää, millaiset kohteet esimerkiksi riskitason suhteen sopivat asiakkaalle ja osaa myös avata monimutkaisetkin sijoituskohteet sopivalla tavalla. Näin asiakkaan on helpompi lähteä uusiin juttuihin mukaan.

Hannu Heinonen

Parhaimmillaan varainhoito onkin saumatonta yhdessä kulkemista kohti omaa tavoitetta, asiakkaan arvot ja elämäntilanne kunakin elämän hetkenä huomioiden.

”Meille esimerkiksi vastuullisuus on tärkeä asia. Olemme lähteneet mukaan vain sellaisiin juttuihin, jotka niin sanotusti kestävät päivänvalon. Olemme myös sijoittaneet aika paljon tänne kotimaahan, sillä haluamme, että sijoituksistamme olisi hyötyä meille suomalaisille”, Hannu Heinonen kuvaa.