Näin yrittäjä voi varautua vastoinkäymisiin

Yrityksen pyörittäminen vaatii jatkuvaa työtä, kehittämistä ja reagointia. Kaiken lomassa yrittäjältä voi unohtua turvata yksi tärkeimmistä resursseistaan: yrittäjä itse. Yrittäjän vakuutukset ovat tukena, jos jotain odottamatonta tapahtuu.

Kuva: Unsplash

Tärkein jää turvaamatta

Yrittäjältä vaaditaan jatkuvasti laajempaa osaamista liiketoimintaympäristössä navigoimiseksi. Odotukset kohdistuvat tietenkin tuloksen tekoon mutta enenevissä määrin myös vastuulliseen toimintaan ja alati muuttuvien trendien seuraamiseen. Globaali kilpailu lisää osaltaan haastekerrointa. Yrityksen pyörittämisen lomassa oma hyvinvointi voi helposti unohtua ja oma terveys jäädä vakuuttamatta.

Yrittäjä ja yritys ovat erottamattomat: Yrityksen menestys vaatii yrittäjän jatkuvaa työpanosta. Tämä riippuvuus ei kuitenkaan välttämättä näy yrittäjien ottamissa vakuutuksissa. Tilat ja työvälineet on vakuutettu, mutta yrittäjä itse on usein pelkän lakisääteisen YEL-vakuutuksen varassa. Monesti YEL-vakuutuksen suuruuteen vaikuttava työtulo on arvioitu liian alhaiseksi, eikä lakisääteinen vakuutus tarjoa riittävää elintasoa esimerkiksi pidemmän työkyvyttömyyden kohdatessa.

 

Miksi yrittäjän työtulo sitten arvioidaan niin alhaiseksi, ettei sen perusteella määritelty YEL-vakuutus riitä tarjoamaan kattavaa turvaa? Useille yrittäjille oman työpanoksen arviointi voi olla haastavaa ja toisaalta YEL-vakuutusmaksussa voidaan haluta säästää. Moni yrittäjä valitsee mieluiten itse vakuutuskokonaisuutensa ja sijoituskohteensa. Joka tapauksessa vastoinkäymisiin ja muuttuviin elämäntilanteisiin on järkevä varautua, ja tähän apuna voivat olla erilaiset vapaaehtoiset vakuutukset.

Vakuutusturva mukautuu yrittäjän tilanteeseen

Vakuutuksista voidaan muodostaa kunkin yrittäjän tilannetta tukeva kokonaisuus, jonka avulla yrittäjä voi varautua mahdollisesti vastaan tuleviin haasteisiin. Mandatumin tarjoamaan Yrittäjän Turvaan voi valita nämä vakuutukset:

1
Kertakorvaus sairastumisen varalle

Joka viides suomalainen sairastuu vakavasti ennen 65 vuoden ikää. Useimmat selviävät, mutta sairastuminen horjuttaa arkea. Vakavan sairauden turva on veroton kertakorvaus, jonka sairastunut voi käyttää kuten parhaaksi kokee – esimerkiksi arjen järjestelyyn ja lainojen hoitoon. Taloudellinen tuki tarjoaa rauhaa keskittyä sairaudesta toipumiseen.

2
Henkivakuutus

Yrittäjän vapaaehtoinen henkivakuutus varmistaa läheisten taloudellisen toimeentulon kuoleman varalta. Henkivakuutus suunnitellaan aina yrittäjän elämäntilanteeseen sopivaksi siten, että se kattaa omat ja yrityksen velat ja vastuut sekä turvaa läheisten toimeentulon. Sovittu vakuutussumma maksetaan kertakorvauksena suoraan läheisille tai yritykselle.

3
Lyhytaikaisen työkyvyttömyyden turva

Yrittäjä saa sairauden tai tapaturman sattuessa Kelan sairauspäivärahaa. Sairauspäivärahan määrä lasketaan YEL-työtulon perusteella, joka on usein määritelty liian alhaiselle tasolle. Tällöin Kelan päivärahan määrä ei riitä kattamaan toivottua toimeentuloa. Lyhytaikaisen työkyvyttömyyden turva tarjoaa sovitun täydennyksen päivärahaan kaikilta omavastuuajan ylittäviltä työkyvyttömyyspäiviltä.

4
Pysyvän työkyvyttömyyden turva

Sairauden tai tapaturman takia pysyvästi työkyvytön yrittäjä saa YEL-työtuloon perustuen työkyvyttömyyseläkettä. Pysyvän työkyvyttömyyden turva täydentää työkyvyttömyyseläkettä, joka on vain harvoin yli 50 % työtulosta. Vakuutuksesta maksetaan itse määritelty kertakorvaus yrittäjälle tai yritykselle. Sopiva korvaussumma kattaa yleensä omat ja yrityksesi velat ja vastuut sekä turvaa yritystoiminnan jatkuvuuden ja toimeentulon.

Vakuutuksilla on mahdollista turvata hetkiä, jolloin työnteko syystä tai toisesta keskeytyy. Vakuutuksesta riippuen korvaus tarjoaa lisäresursseja esimerkiksi lainojen hoitoon, sairaudesta toipumiseen ja yritystoiminnan turvaamiseen. Ne ovat arvokas lisä YEL-vakuutuksen päälle ja auttavat pitämään elintason lähempänä totuttua vastoinkäymisten sattuessa kohdalle. Yrittäjän Turva on vaivaton keino paketoida tärkeät vakuutukset samaan palveluun.