Yrittäjä, varmista toimeentulosi myös eläkeaikana

Lakisääteinen eläke ei usein riitä tarjoamaan yrittäjälle totuttua elintasoa eläkevuosiksi. Yrityksen ottaman vapaaehtoisen eläkevakuutuksen avulla voi järkevästi ja joustavasti kerätä lisätuloa lakisääteisen eläkkeen päälle ja rakentaa turvarahastoa eri elämäntilanteiden varalle.

Kuva: Unsplash

Yrittäjä saa eläkettä ja sosiaalietuuksia yrittäjän pakollisen eläkevakuutuksen (YEL) perusteella. YEL-vakuutusmaksujen suuruus lasketaan yrittäjän ilmoittaman työtulon mukaan.

ETK:n tekemän tutkimuksen mukaan moni yrittäjä kuitenkin määrittää työtulonsa ja eläkemaksunsa alakanttiin. Tutkimuksen* mukaan puolella yrittäjistä YEL-työtulo on alle 80 prosenttia, neljänneksellä vain vajaa 50 prosenttia toteutuneista tuloista. Ei olekaan tavatonta, että yrittäjän lakisääteinen eläke jää pienemmäksi kuin työntekijän. Hyvin sujuneesta liiketoiminnasta huolimatta YEL-tuloon perustuva eläke harvoin riittää eläkevuosiksi, varsinkaan kun eläkejärjestelmän muutokset ovat nostaneet eläkeikää ja pienentäneet eläketasoja.


Yrittäjän lisäeläkevakuutus on tehokas tapa säästää ja sijoittaa eläkeaikaa varten. Lisäeläkkeen kautta voi järkevästi ja joustavasti kerätä lisätuloa lakisääteisen eläkkeen päälle ja rakentaa turvarahastoa eri elämäntilanteiden kuten työkyvyttömyyden varalle. Joustavuutensa ansiosta yrittäjän lisäeläke sopii täydelli­sesti yrittäjän ideologiaan: sijoitus- ja eläkesuunnitelmaan voi vaikuttaa itse, maksut voi sovittaa yrityksen taloudelliseen tilanteeseen ja raha on käytettävissä tarpeen mukaan työkyvyttömyys-, työttömyys- tai vanhuuseläkkeenä.

Yrittäjä voi myös ottaa henkilöstölleen ryhmäeläkevakuutuksen, jonka avulla voidaan kustannustehokkaasti huolehtia samalla omasta ja avainhenkilöiden tai koko henkilöstön eläketurvan täydentämisestä. Lisäeläke on motivoiva henkilöstöetu.

Lue lisää vaihtoehdoistamme yrittäjän eläkkeen täydentämiseksi:
  • Yrittäjän lisäeläkevakuutukseen voi maksaa maksuja 8 500 euroon saakka vuodessa ilman, että maksut katsottaisiin vakuutetun yrittäjän palkaksi. Tämän eläkemaksun voi vähentää yrityksen verotuksessa. Se tekee lisäeläkkeestä järkevän lisän esimerkiksi itsenäisen säästämisen rinnalle. Yrittäjän lisäeläkevakuutuksessa eläkesäästöt ovat nostettavissa tuottoineen 70 vuoden iästä alkaen

  • Yrittäjän lisäeläkevakuutuksessa on myös kuolemantapauksen varalta henkivakuutusturva, jonka nojalla kertyneet säästöt maksetaan nimetylle edunsaajalle. Lisäeläkevakuutuksen säästön saa myös käyttöön, jos yrittäjä joutuisi työkyvyttömäksi. Yrittäjä rakentaa siis itselleen ikään kuin turvarahaston, jonka säästöt ohjautuvat yrittäjän näkökulmasta oikeaan paikkaan.

  • Ryhmäeläkevakuutus on tehokas palkitsemismuoto sekä työnantajalle että työntekijälle. Se mahdollistaa korkoa korolle -vaikutuksen hyödyntämisen tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

  • Ryhmäeläkevakuutuksessa työnantaja ei maksa vakuutuksen maksuista palkan sivukuluja ja maksut voidaan pääsääntöisesti vähentää verotuksessa. Lisäeläkeratkaisu antaa työnantajalle keinon vaikuttaa työntekijöiden eläkeikään ja mahdollistaa aiemman eläkkeelle jäämisen.

  • Yrittäjän lisäeläke ja ryhmäeläkevakuutus voivat myös täydentää toisiaan, ne eivät sulje toisiaan pois. Oleellista on tehdä eläkesuunnitelma ehjänä kokonaisuutena, joka huomioi lakisääteisen turvan sekä yrittäjän muut tulon¬lähteet

  • Mandatum Lifen lisäeläkevakuutukset ovat sijoitussidonnaisia vakuutuksia, mikä tarkoittaa, että eläkeasiakkaanamme pääset hyötymään asiantuntijoidemme sijoitusosaamisesta. Sijoitussuunnitelmasi on aina joustava, ja siihen voi tehdä vapaasti muutoksia ilman, että kertynyttä tuottoa verotetaan luovutusvoittona.

Lue lisää yrittäjän eläkkeestä

Jaa artikkeli