Henkivakuutus on perheen turva

Jos puoliso menehtyy, muu perhe joutuu liian usein murehtimaan surun keskellä myös taloudellista selviytymistä. Henkivakuutus tarjoaa keinon turvata perheen talous, mutta vakuutuksen hankkimista ajatellaan harvoin silloin, kun kaikki on hyvin.

Monissa suomalaisissa perheissä autot, asunnot ja lemmikkieläimet on turvattu, mutta oma henki on suurimmalla osalla vakuuttamatta. Vain 31 % suomalaisista on vakuuttanut itsensä kuoleman varalta1.

"Kuolemaa ei tunnisteta vakavaksi riskiksi, joka voi sattua omalle kohdalle. Useimmat eivät ole hankkineet henkivakuutusta ollenkaan ja niilläkin, joilla vakuutus on, ei korvaussumma ole välttämättä riittävä", kertoo Mandatum Lifen Senior Product Manager Ilkka Ylenius.

Pienemmät tulot, suuremmat menot

Pariskunnille ja perheille puolison kuolema tarkoittaa useimmiten tulojen tippumista. Erityisesti jos hyvätuloisempi puoliso menehtyy, voi muulla perheellä olla vaikeuksia selvitä arjen menoista ja perheen lainoista.

Yleisenä suosituksena on, että omaisille maksettavan henkivakuutuskorvauksen tulisi kattaa vähintään vakuutetun velat ja kahden vuoden tulot. Lapsiperheiden kannattaa asettaa turvasumma tätä suuremmaksi.

”Henkivakuutusta hankkiessa pitää huomioida, että sen määrä on riittävä, jotta perheen talous pysyy entisellään tai ei ainakaan merkittävästi laske kuoleman seurauksena”, sanoo Ilkka Ylenius. ”Näin voidaan taata taloudellisesti hyvän elämän edellytykset puolisolle ja lapsille eikä esimerkiksi perheen kodin myymistä tarvitse miettiä muutenkin vaikealla hetkellä”.

Sen lisäksi että kuoleman kohdatessa perheen tulot pienenevät, myös menot kasvavat hetkellisesti. Perintövero, hautajaisjärjestelyt ja muut kuolemaan liittyvät yllättävätkin kulut rasittavat taloutta. Henkivakuutuksen avulla taloudellisia murheita on vähemmän surun keskellä.

Henkivakuutus turvaa perheen taloutta

Henkivakuutus on erityisen tärkeä lapsiperheille, sillä elätettäviä on useita ja perheillä on monesti asuntolainaa. Yli puolet avio- tai avoliitossa elävistä, joilla on alaikäisiä lapsia, onkin hankkinut henkivakuutuksen itselleen tai lapsilleen1. Usein henkivakuutuksen ottamiseen herätään kuitenkin liian myöhään, kun esimerkiksi oma läheinen menehtyy.

”Henkivakuutuksen ottaminen kannattaisi ajatella luonnollisena osana perusvarautumista. Eli vastaavasti kuin esimerkiksi koti, autot, irtaimisto pidetään itsestään selvinä vakuutettavina asioina, niin olisi hyvä ajatella, että myös henkivakuutuksen ottaminen on keskeinen osa kaikille tärkeää perusturvaa”, Ilkka Ylenius kehottaa.

Kun henkivakuutus on hoidettu ajoissa kuntoon, voidaan keskittyä nauttimaan elämän iloista.

Mikä henkivakuutus?
  • Henkivakuutus kattaa sekä sairaudesta että tapaturmasta johtuvat kuolemantapaukset.

  • Kuolemantapauksessa sovitun suuruinen henkivakuutuskorvaus maksetaan omaisille tai muulle nimetylle edunsaajalle.

  • Henkivakuutus on riittävä, jos se kattaa velkasi ja kahden vuoden tulosi.

  • Voit ottaa henkivakuutuksen itsellesi tai pariturvana elämänkumppanisi kanssa.

  • Kuolemantapaussumma ei pienennä omaisten mahdollisesti saamien lakisääteisten korvausten määrää. Lähiomaisille maksetut kuolemantapauskorvaukset kuuluvat perintöverotuksen piiriin.