Lapsen syntymä edessä? Henkivakuutus on perheelle tärkeä turva

Esikoisen syntymä tuo monia muutoksia tuoreiden vanhempien elämään. Henkivakuutus on keskeinen perheen taloudelliseen turvaan liittyvä tekijä, joka on syytä ottaa huomioon perheen perustamisen ja esikoisen syntymän käydessä ajankohtaiseksi.

Perheen perustaminen ja lapsen tulo omaan arkeen ovat suuria muutoksia jokaisen uuden vanhemman elämässä. Perheenlisäyksen yhteydessä prioriteetit esimerkiksi asuinympäristöön tai työtilanteeseen liittyen saattavat muuttua ja turvallisuuden tarve korostua valinnoissa. Moni miettii ehkä ensimmäistä kertaa myös talouteen liittyviä asioita ja alkaa kantaa aiempaa enemmän huolta omasta ja läheistensä taloudellisesta turvasta.

Erilaisiin lapsiperheen arkeen kuuluviin kertaluonteisiin ja jatkuviin kuluihin, kuten päivähoitomaksuihin ja lapselle tehtäviin välttämättömiin hankintoihin on syytä varautua.  Monelle lapselle otetaan myös sairaskulu- ja tapaturmavakuutus ja aloitetaan säännöllinen kuukausisäästäminen tai varojen sijoittaminen esimerkiksi osakkeisiin tai rahastoihin.

Pienenkin summan sijoittaminen kasvaa ajan kanssa korkoa ja odottaa lasta hänen myöhemmässä elämässään tarpeen vaatiessa moninkertaisena.

Pitkän aikavälin säästämisen ja sijoittamisen rinnalla on etenkin lapsiperheillä syytä miettiä vakuutusturvaa.

Henkivakuutus auttaa taloudellisesti pahimman yli vaikeana hetkenä

Taloudellisesti pitkän tähtäimen suunnitelmia tekeviltäkin vanhemmilta jää usein ajattelematta kaikkein pahin skenaario – oma tai puolison poismeno. Perheen talouden kuluista, kuten asuntolainan lyhentämisestä, voi olla toisen osapuolen kuoleman tapahtuessa vaikea selvitä ja henkivakuutus auttaakin pitämään yllä perheen elintasoa vaikeassa tilanteessa.

Henkivakuutuksesta saatava korvaus auttaa läheisiä pahimman yli taloudellisesti hetkenä, jolloin murheita on jo muutenkin tarpeeksi ja saattaa mahdollistaa esimerkiksi perheen asumisen nykyisessä kodissa.

Henkivakuutus on suositeltava vakuutusturva perheille, vaikka tulevaisuuteen olisikin varauduttu säästämällä ja sijoittamalla. Sijoittamisen kautta varallisuus kertyy yleensä pikkuhiljaa, mutta henkivakuutuksesta sovittu korvaussumma maksetaan omaisille heti. Omaan vakuutukseen maksetuilla maksuilla ei ole vaikutusta korvaussummaan, sillä vakuutusyhtiön kaikki vakuutuksenottajat säästävät yhteiseen pottiin, josta korvaukset maksetaan.

”Henkivakuutus on suositeltava vakuutus kenelle tahansa, mutta pienen lapsen vanhemmalle se on ehdottoman tärkeä”

 

Henkivakuutuksen voi ottaa joko itselleen, tai yhteiseksi itselle ja puolisolleen pariturvana. Pariturvan ottaminen on erityisen suositeltavaa, mikäli molemmat osapuolet ovat vastuussa perheen toimeentulosta. Pariturva on myös erillisiä henkivakuutuksia edullisempi vaihtoehto.

Henkivakuutusta laatiessa on tärkeää pohtia vakuutuksen edunsaajaa, ja tarvittaessa myös päivittää edunsaajatieto esimerkiksi avioeron jälkeen. Joka toisella henkivakuutuksen ottaneelle on oman henkivakuutuksen edunsaajana oma puoliso. Mikäli henkivakuutukseen ei ole kirjattu puolison nimeä, on hyvä tietää, että puolison määritelmä koskee ainoastaan aviopuolisoa.

Muista nämä seikat henkivakuutusta valitessasi

Henkivakuutusta miettiessä hyvä nyrkkisääntö on se, että sen korvaussumman tulisi kattaa ainakin kahden vuoden tulot sekä velat. Myös jokaista perheen lasta kohden on hyvä varata 20 000 euroa henkivakuutukseen.  Sovitun suuruinen henkivakuutuskorvaus maksetaan omaisille tai muulle nimetylle edunsaajalle kerralla.  Korvaus ei pienennä omaisten mahdollisesti saamien lakisääteisten korvausten määrää. Henkivakuutuksen korvaussumman voi valita joko kiinteänä tai alenevana.

Kiinteäsummaisen vakuutuksen kuolemantapaussumma pysyy koko vakuutusajan indeksitarkastuksia lukuun ottamatta muuttumattomana, jolloin vakuutusmaksut nousevat iän myötä. Alenevassa summassa henkivakuutuksen kuolemantapaussumma taas alenee vuosittain siten, että vakuutusmaksu pysyy samansuuruisena mahdollisia indeksitarkistuksia lukuun ottamatta.

 

Millaisia muita vakuutuksia tuoreen vanhemman kannattaa valita?

Omaa vakuutusturvaa miettiessä kannattaa myös varautua arjen katkoksiin, joita esimerkiksi vakava sairastuminen ja työkyvyttömyys voivat aiheuttaa.

Joka viides suomalainen sairastuu vakavasti 65 ikävuoteen mennessä. Vakavan sairauden turvasta saatavan kertakorvauksen voi käyttää juuri niin kuin haluaa, esimeriksi arjen järjestelyihin. Työkyvyttömyysturva auttaa selviämään esimerkiksi lainoista ja säilyttämään elintason, mikäli toinen vanhemmista joutuu lyhytaikaisesti tai pysyvästi työkyvyttömäksi.