Viikkokatsaus 1.6.2021: Miksi pitkän aikavälin inflaatio-odotukset hellittivät hetkellisesti?

Tällä viikolla julkaistaan Euroopan inflaatioluvut, mitä odotetaan?  Millainen on ollut tuottokehitys toukokuussa? Miksi Kiinaa seurataan nyt tarkasti?

Lue nämä ja muut viikon kysymykset markkinoista vastauksineen.

Toukokuu on nyt ohi. Millainen tilanne oli sijoitusmarkkinoilla viime kuussa?

Sijoitusmarkkinoilla on toukokuussa nähty hintaheiluntaa, mutta eri omaisuuslajien tuottokehitys on lähellä nollaa.

Kuun alkupuolella voimistunut hintaheilunta on maltillistunut kuun loppua kohti ja viime viikolla esimerkiksi VIX-volatiliteetti-indeksi laski lähelle koronakriisin jälkeistä pohjaansa tasolle 16,7. Hintaheilunta ei ole muuttanut merkittävästi markkinoiden trendiä. Toukokuun alusta lukien osake- ja korkomarkkinoiden tuotto on lähes muuttumaton.

Euroopassa julkistettava talousdata on edelleen keskimäärin selvästi odotuksia parempaa. USA:ssa data ei enää ylitä odotuksia, vaikka vahvistuukin absoluuttisesti. Globaalissa mittakaavassa huolenaihetta antavat Kiinan talousluvut, jotka ovat viime viikkoina olleet odotuksia heikompia.

 

Kiinasta kuuluu talouslukujen lisäksi uutta myös inflaation näkökulmasta. Miten Kiinan viranomaiset ovat puuttuneet raaka-aineiden hintojen nousuun?

Kiinassa raaka-aineiden vaikeutunut saatavuus ja nousseet hinnat ovat viime kuukausina haitanneet joidenkin teollisuusyritysten toimintaa. Osa yrityksistä on halunnut varmistaa raaka-aineiden riittävyyden tekemällä normaalia suurempia raaka-ainetilauksia. Tämä on vahvistanut entisestään raaka-aineiden hintapiikkejä.

Tämän seurauksena Kiinan viranomaiset ovat varoittaneet yrityksiä, että viranomaisilla on nollatoleranssi raaka-aineiden hamstraukseen tai hinnoilla spekulointiin. Hallinnon ilmoitus saikin esimerkiksi teräksen hinnan laskuun.

Miten Kiinan toimet vaikuttivat inflaatiopelkoihin?

Raaka-aineiden hinnat ovat keskeinen tekijä inflaation kehityksessä. Raaka-aineet vaikuttavat inflaatioon ns. kustannusinflaation myötä. Kun raaka-aineet kallistuvat, yritykset pyrkivät siirtämään nousseet kustannukset valmistamiensa tuotteiden tai tarjoamiensa palvelujen hintaan. Näin inflaatio leviää arvoketjussa asteittain koko talouteen.

Kiinan toimet vähensivät osaltaan inflaatiopelkoja globaalisti.

Miltä raaka-aineiden hintakehitys näyttää kokonaisuudessaan?

Yksi hyvä tapa tarkastella raaka-aineiden hintoja on Bloomberg Commodity -indeksi, joka kuvaa laajasti eri raaka-aineiden hintakehitystä. Tällä hetkellä se on korkeimmalla tasollaan viiteen vuoteen. Raaka-aineiden hinnat nousevat edelleen.

Raaka-aineiden hintoja on nostanut talouksien avaamisesta aiheutunut kysyntäpiikki. Odotettavissa on, että kysyntä tasaantuu tulevina kuukausina. Sijoitusmarkkinoiden kannalta keskeinen kysymys on, missä määrin inflaatio johtuu kysyntäpiikistä ja mikä osuus siitä on pysyvämpää.

 

Miten Kiinan ilmoitus näkyi inflaatio-odotuksissa?

Pidemmän aikavälin inflaatio-odotukset olivat viime viikolla maltillisessa laskussa.

 

Keskuspankit ovat pitkään toistaneet viestiä, jonka mukana inflaatiossa kyse väliaikaisesta ilmiöstä? Ovatko ne pitäytyneet edelleen kannassaan?

Puheenvuoroissaan eri keskuspankit edustajat sekä USA:n keskuspankista että Euroopan keskuspankista toistaneet näkemystä, jonka mukaan kiihtyvä inflaatio on suuremmilta osin talouksien avaamisen ja siihen liittyvän kysyntäpiikin aikaansaama ja rauhoittuu, kun talouksien avaus etenee ja kysyntä tasoittuu. Tältä osin ei näköpiirissä, että keskuspankit lähtisivät tekemään mitään toimia lähiviikkoina. Odotettavissa on, että inflaatio jyllää ainakin kesän yli. Mikäli inflaatio pysyy korkeana vielä loppuvuonnakin, keskuspankit saattavat joutua tarkistamaan kantaansa uudelleen.

Keskuspankkiirien puheenvuoroihin on tullut uusia sävymuutoksia elvytyksen vähentämiseen liittyen. Pari USA:n keskuspankin johtokunnan jäsentä on kuitenkin väläyttänyt vihreää valoa ”keskustelujen aloittamiselle elvytyksen vähentämisestä”. Puheenvuoroissa on kuitenkin korostettu, että keskustelun aloittaminen ei tarkoita, että elvytystä oltaisiin heti vähentämässä. Kommentit ottavat kuitenkin eroa aiempaan linjaan, jonka mukaan nyt on liian aikaista aloittaa keskusteluja elvytyksen vähentämisestä.

Euroalueen inflaatioluvut julkaistaan tällä viikolla. Millaisia lukuja odotellaan?

Inflaatioteema on pinnalla, joten markkinoita kiinnostaa tiistaina julkaistavat euroalueen toukokuun inflaation ennakkoluvut. Markkinat odottavat inflaation kiihtyneen 2 prosentin tuntumaan.

 

Myös USA:n työmarkkinaraportti on keskeisimpiä julkistuksia tällä viikolla. Mihin katse kiinnittyy?

 

Perjantaina julkistettavassa USA:n työmarkkinaraportissa sijoittajat kiinnittävät huomiota muun muassa työvoiman saatavuuteen, vaikka työllisyys on edelleen selkeästi heikompi kuin ennen koronakriisiä. Odotuksissa noin 660 tuhannen uuden työpaikan lisäys.

 

 

 

Periodi

Ennuste (BBG)

Vaihteluväli

Edellinen

Ti 1.6.

Saksa

Vähittäismyynti (v/v)

Huhtikuu

-

-

11.0 %

Ti 1.6.

Euroalue

Inflaatio (1. julkaisu, v/v)

Toukokuu

-

-

1.6 %

Ti 1.6.

USA

Teollisuuden luottamus (ISM-indeksi)

Toukokuu

-

-

60.7

Ke 2.6.

Euroalue

Tuottajahinnat (v/v)

Huhtikuu

-

-

4.3 %

To 3.6.

USA

Palvelusektorin luottamus (ISM-indeksi)

Toukokuu

-

-

62.7

Pe 4.6.

Euroalue

Vähittäismyynti (v/v)

Huhtikuu

-

-

12.0 %

Pe 4.6.

USA

Maatalouden ulkopuolisten työpaikkojen määrän muutos

Toukokuu

-

-

266 000

Pe 4.6.

USA

Tehdastilaukset (k/k)

Huhtikuu

-

-

1.1 %

 

 

 

 

 

 

Markkinaindikaattorit: