Maailma paranee sijoittamalla

Vastuullisuudesta on parin viime vuoden aikana tullut sijoittamisessa valtavirtaa. Vastuullisella sijoittamisella voi hallita riskejä ja pyrkiä vaikuttamaan.

Kuva: Ilkka Saastamoinen

Vastuullisuudesta on parin viime vuoden aikana tullut sijoittamisessa valtavirtaa. Suuret institutionaaliset sijoittajat analysoivat jo rutiininomaisesti, miten vastuullisuus voi parantaa tuottoja ja voiko vastuullisuuden huomioimalla pienentää riskejä. Kyse on siis samasta harkinnasta kuin sijoittamisessa aina: riskin ja tuoton suhteesta.

Topias_Kukkasniemi_1.jpg
Topias Kukkaniemi
Kuva: Tomi Parkkonen

Ilmiön taustalla on maapallon pitäminen elinkelpoisena. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitseminen ovat kohtalonkysymyksiä, ja juuri siksi ne vaikuttavat niin paljon sijoittamiseenkin.

”Kun suuret institutionaaliset sijoittajat tekevät jotain, tulee siitä hiljalleen markkinastandardi, joka vaikuttaa myös tuottoihin”, Mandatum Asset Managementin Senior salkunhoitaja Topias Kukkasniemi sanoo. Vastuullisuudelle on käynyt niin.

Kukkasniemi korostaa, että vastuullinen sijoittaminen on järkevää nimenomaan riskienhallinnan kannalta.

”Siinä voi havaita riskejä, joita ei muuten olisi tullut miettineeksi.”

Ilmastonmuutos on hyvä esimerkki riskilogiikasta.

”On aika varmaa, että ilmastonmuutokseen liittyvä lainsäädäntö kiristyy lähivuosina. Voi kysyä, miten yrityksen strategia vastaa ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin. Kahdesta yrityksestä se, joka on jo tehnyt tulevan lainsäädännön mukaisia toimia, on paremmassa asemassa kuin niihin ryhtymätön.”

Vastuullinen sijoittaminen on järkevää riskienhallinnan kannalta. Ilmastonmuutos on hyvä esimerkki riskilogiikasta.

Yksityissijoittajien kiinnostus vastuullisuuteen on kasvanut parin viime vuoden aikana. Kukkasniemeltä kysellään siitä aiempaa enemmän.

”Korona on antanut lisäpotkun, sillä ihmiset ajattelevat nyt asioita aiempaa laajemmin.”

Yksityissijoittajalle erilaiset vastuullisuusstandardit ja määritelmät ovat kuitenkin melkoinen viidakko. On vaikeaa olla varma siitä, että välttää viherpesun.

Kukkasniemen mukaan se on haasteellista ammattilaisillekin, mutta onneksi alan standardit ja lainsäädäntö kehittyvät ja yhdenmukaistuvat nopeasti. Maaliskuussa voimaan astunut, muun muassa sijoitustuotteita tarjoavia yhtiöitä koskeva tiedonantovelvoite helpottaa eri toimijoiden vertailua.

”Tiedonannossa tulee kertoa, miten kestävä kehitys otetaan huomioon sijoitusprosessissa. Otetaanko se huomioon jokaisen sijoituskohteen valinnassa vai sulkeeko rahasto vain pois tiettyjä kohteita? Lisäksi aika monet rahastot ja sijoituskorit raportoivat jo esimerkiksi hiilijalanjäljestään.”

Yksittäiseen osakkeeseen sijoittavien kannattaa perehtyä yrityksen vastuullisuusraporttiin.

”Maalaisjärjellä ajattelu toimii: tarjoaako yrityksen liiketoiminta vastauksia tulevaisuuden haasteisiin? Joillakin yrityksillä tämä on ihan keskiössä.”

Yksityissijoittajille vastuullisen sijoittamisen yleinen motiivi on vaikuttaminen, maailman parantaminen.

Voiko vastuullisella sijoittamisella vaikuttaa?

”Kyllä minun mielestäni voi. Rahoitusmarkkinat ovat yrityksille tapa hakea rahoitusta. Jos sijoittaja suuntaa rahojaan vastuullisiin kohteisiin, sellaiset kohteet saavat enemmän ja helpommin rahoitusta, mikä pienentää niiden rahoituskustannuksia eli tekee investoinneista kannattavampia. Sillä on positiivinen vaikutus kestävän kehityksen kannalta”, Kukkasniemi sanoo.

Vastuullisesti toimivien yritysten suhteellinen kilpailuasema siis paranee.

Kukkasniemi muistuttaa lisäksi, että myös yksityissijoittaja saa suoraan osakkeisiin sijoittaessaan puheoikeuden yhtiökokouksessa ja voi pyrkiä sitä kautta vaikuttamaan.

”Hänellä on myös oikeus tehdä aloitteita yhtiökokoukselle riippumatta siitä, kuinka monta osaketta hän omistaa. Sillä tavalla voi ainakin saattaa tärkeänä pitämiään asioita yhtiön johdon tietoisuuteen.”