Viikkokatsaus 31.10.2022: Hyviä ja huonoja talousuutisia

Markkinoilla nähtiin vaihteeksi positiivisempi viikko, kun odotettua vahvempi talousdata, kyyhkymäisesti vihjailevat keskuspankit ja odotettua paremmin sujuva tuloskausi loivat uskoa osakemarkkinoille. Samalla kuitenkin sekä Euroopan että Yhdysvaltojen ostopäällikköindeksit ja Euroopan inflaatioluvut olivat odotettua heikompia. Mitä sijoittajan kannattaa tehdä tässä markkinatilanteessa?

Viime viikko tarjosi sekä hyviä että huonoja talousuutisia. Kolmannen kvartaalin alustavat BKT-luvut olivat odotettua parempia sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Tuloskausi pääsi toden teolla vauhtiin ja sen tulokset olivat yleisesti odotettua parempia, pois lukien teknologiasektori. EKP ilmoitti torstaisessa kokouksessaan 0,75 prosenttiyksikön koronnostosta, mutta vihjaili samalla, että koronnostotahtia saatetaan hillitä tulevaisuudessa. EKP:n puheenjohtaja Christine Lagarde kertoi olevansa huolissaan talouskasvun hidastumisesta.

Positiivisten uutisten siivittämänä osakemarkkinat nousivat sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa noin 2 prosenttia. Korot ja luottoriskipreemiot laskivat nostaen korkosijoitusten arvoa.

Huonompia uutisia kuultiin sen sijaan inflaation ja ostopäällikköindeksien suunnalta. Perjantaina monista Euroopan maista raportoidut inflaatioluvut olivat selvästi odotuksia korkeampia korostaen EKP:n kohtaamaa haastetta.

Sekä Euroopan että Yhdysvaltojen ostopäällikköindeksit laskivat hieman viime kuusta, mutta ovat edelleen maltillisella tasolla. Indeksit koostuvat yritysten ostopäälliköille tehtyjen kyselyiden tuloksista ja kuvaavat yritysten tuotantoa, uusia tilauksia, työllisyystasoa ja muita olennaisia indikaattoreita. Indeksi antaa hyvän kuvan talouden ja inflaation kehityksestä, sillä yritykset vievät tilauksistaan maksamiaan hintoja edelleen omiin hintoihinsa ja siten joko nostavat tai laskevat inflaatiota. Jos yritys on tehnyt paljon uusia tilauksia, se voi puolestaan viitata talouskasvun elpymiseen.

Tuloskausi antanut tähän asti positiivisia merkkejä, teknologiayhtiöt sakkaavat

Kokonaisuudessaan kuluva tuloskausi on antanut hyviä signaaleita talouskehityksestä. Yritysten tulokset ovat kokonaisuudessaan ylittäneet odotukset yli kolmella  prosentilla sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Eri toimialojen välillä on kuitenkin suurta vaihtelua: materiaali- ja energiasektoreilla odotukset on ylitetty selkeästi, mutta teknologiayritykset ovat yskineet.

Teknologia- ja viestintäyritys Metan ja Googlen emoyhtiö Alphabetin tulokset tuottivat sijoittajille pettymyksen. Metan liikevaihto laski, mikä on harvinaista suurille teknologiayhtiöille. Lisäksi yhtiön kulut kasvoivat, mikä kertoo laadukkaan työvoiman rekrytoinnin kalleudesta tällä hetkellä.

Euroopan kaasuvarastot natisevat liitoksistaan

Koko kesän ja syksyn ajan maalailtu, kaasun riittämättömyydestä johtuva, energiakriisi näyttää tauonneen hetkellisesti. Varastot ovat Euroopan suurissa maissa lähes täynnä. Tavallista lämpimämpi lokakuu on pienentänyt lämmityskuluja odotettua alhaisemmiksi, minkä seurauksena maakaasulle on tällä hetkellä valtava ylitarjonta. Kaasun hinta on romahtanut ja kävi hetkellisesti jopa negatiivisen puolella.

On mahdollista, että kaasun hinta jatkaa laskuaan, mikäli tulevat viikot ovat leutoja ja ylitarjonta jatkuu. Tästä huolimatta energiakriisin uhka ei ole täysin peruuntunut. Tilanne on kuitenkin valoisampi kuin kuukausi sitten ja Eurooppa saattaa välttää pahimman skenaarion, jossa sähköjä jouduttaisiin katkaisemaan osassa mannerta.

Yhdysvaltojen asuntomarkkinoilla rajua hintojen laskua

USA:n suurten kaupunkien asuntojen hinnat kokivat suurimman kuukausitason pudotuksen sitten finanssikriisin. Odotettavissa ei kuitenkaan ole samanlaista kriisiä kuin silloin, ennen kaikkea rakenteellisten tekijöiden ansiosta: USA:ssa on rakennettu vähemmän asuntoja kuin ennen vuoden 2008 kriisiä, mikä kasvattaa niiden kysyntää. Lisäksi finanssisektori ei ole samalla tavalla sotkeutuneena asuntomarkkinoihin kuin 15 vuotta sitten.

Korkean inflaation kanssa kamppailevalle taloudelle asuntojen hintojen lasku tuo jopa helpotusta: asuntomarkkinat ovat merkittävä osa USA:n taloutta, ja niiden kokeman deflaation pitäisi vaikuttaa kokonaisinflaatioon merkittävästi, joskin viiveellä.

Mitä tässä tilanteessa kannattaa ja ei kannata tehdä?

Epävakailla laskumarkkinoilla monen sijoittajan huomio kiinnittyy oman salkun riskitasoon ja omaan kipurajaan: missä kohtaa kannattaa myydä ja odottaa suotuisampaa hetkeä palata takaisin peliin? Yleensä pitkän aikajänteen, ajallisesti hajauttavan sijoittajan kannattaa kuitenkin pitää mielessä kolme neuvoa laskumarkkinoilla:

  1. Älä myy
  2. Älä yritä ostaa pohjalta

Ensimmäiset kaksi neuvoa perustuvat samaan syyhyn: sijoittaja on todennäköisesti myöhässä niin yrittäessään myydä huipulla kuin yrittäessään ostaa pohjalla. Lisäksi markkinoilta poistumalla sijoittaja myös menettää laskun jälkeisen nousun tuomat tuotot. Finanssikriisin kurssipohjilta poistuminen edes kahdeksi kuukaudeksi tarkoitti vuonna 2006 sijoitustoimintansa aloittaneelle sijoittajalle lähes 80 prosenttia pienempää tuottoa verrattuna sijoittajaan, joka ei tehnyt salkulleen kriisin keskellä mitään, mikäli salkku olisi pidetty vuoden 2022 lokakuuhun asti.

  1. Älä tee niin kuin muut tekevät

Myymällä silloin kun kaikki myyvät ja ostamalla silloin kun kaikki ostavat sijoittaja sekä myy halvemmalla että ostaa kalliimmalla. Pitkän aikavälin sijoittajalle paras vaihtoehto on hajauttaa sijoituksensa ajallisesti ja jatkaa säännöllistä ostamista silloinkin, kun markkinat ovat laskusuunnassa.

Viikon markkinaindikaattorit

 

 

 

Periodi

Edellinen

Ma 31.10.

Saksa

Vähittäismyynti (v/v)

Syyskuu

-1.7 %

Ma 31.10.

Euroalue

BKT-kasvu (n/n, 1. julkaisu)

Q3

0.6 %

Ma 31.10.

Euroalue

Inflaatio (v/v, 1. julkaisu)

Lokakuu

10.0 %

Ma 31.10.

USA

Chicagon ostopäällikköindeksi

Lokakuu

45.7

Ti 1.11.

USA

Teollisuuden luottamus (ISM-indeksi)

Lokakuu

50.9

Ke 2.11.

USA

Keskuspankin korkokokouksen päätös

Marraskuu

3.00 %-3.25 %

To 3.11.

USA

Tehdastilaukset (k/k)

Syyskuu

0.0 %

Pe 4.11.

Saksa

Teollisuuden tilaukset (k/k)

Syyskuu

-2.4 %

Pe 4.11.

Euroalue

Tuottajahinnat (v/v)

Syyskuu

43.3 %

Pe 4.11.

USA

Maatalouden ulkopuolisten työpaikkojen määrän muutos

Lokakuu

263 000

Lähde: Bloomberg