Minkälaiset näkymät koroilla, osakkeilla ja asunnoilla on juuri nyt?

Talouskasvu hiipuu ja inflaatio jyllää. Muuttunut sijoitusympäristö on laskenut osakkeiden arvoa, mutta tilanne tarjoaa myös aivan uudenlaisia mahdollisuuksia sijoittajille. Korkea korkotaso on nostanut erityisesti korkosijoitusten houkuttelevuutta.

Kuva: Unsplash / Elijah Mears

Viime aikojen poikkeuksellisuus näkyy vahvasti markkinoilla. Korot ovat nousseet ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen, inflaatio ylitti Euroopassa vuositasolla kymmenen prosentin rajan ja yleinen konsensus on, että olemme päätymässä taantumaan. Pakopaikkoja on ollut sijoittajille tarjolla hyvin vähän.

”Korkea inflaatio ja korot yhdistettynä globaalien tuotantoketjujen ongelmiin ovat kasvattaneet toimialavalintojen merkitystä sijoittajille. Samalla muuttunut sijoitusympäristö tarjoaa opportunistiselle sijoittajalle mahdollisuuksia, joita ei ennen tätä vuotta ollut tarjolla”, kertoo Lassi Järvinen, Mandatum Asset Managementin allokaatiotuotteiden johtaja.

Kun nykyistä sijoitusympäristöä vertaa vuoden takaiseen, moni perustavanlaatuinen asia on muuttunut. Miltä muuttunut sijoitusympäristö siis näyttää eri omaisuusluokkien kannalta?

Osakkeet

”Markkinoiden volatiliteetti eli hintaheilunta on tehnyt osakesijoitusten tuotosta lyhyellä aikavälillä hyvin vaikean ennustaa, koska tuottojen potentiaalinen vaihteluväli on taivaan ja pohjamutien välimaastossa. Toisaalta pidemmällä aikavälillä osakkeiden laskenut arvostustaso nostaa niiden tuotto-odotuksia”, Järvinen avaa.

Etenkin Euroopassa osakkeiden P/E-luvut (hinta/yrityksen tulos) ovat tällä hetkellä selkeästi keskimääräistä matalampia. Kuluvan vuoden laskumarkkina on johtanut siihen, että jo ennestään globaaleja osakkeita halvemmat eurooppalaiset osakkeet ovat nyt varsin halpoja myös suhteessa historiaansa. Myös yhdysvaltalaisosakkeiden hinta on laskenut viime kuukausina, mutta niiden P/E-luvut ovat edelleen viimeisen 20 vuoden keskiarvon tasolla.

Heikot talousnäkymät ja kireä rahapolitiikka takaavat, että osakkeiden hintaheilunta pysyy suurena lyhyellä aikavälillä, eli todennäköisesti ainakin tulevan vuoden ajan. Sen sijaan pidemmällä, noin viiden vuoden aikavälillä Järvinen ennakoi osakkeiden tuotto-odotusten nousevan 5–8 prosenttiin vuodessa.

Kun hintakehitystä on vaikea ennustaa, ajallisen hajauttamisen merkitys korostuu. Ajallinen hajauttaminen viittaa sellaiseen sijoitusstrategiaan, jossa osakkeita ei osteta paljon kerralla vaan esimerkiksi kahden viikon tai kuukauden välein, jolloin volatiliteetin vaikutus tuottoihin vähenee.

Korot

”Korkojen nousu on avartanut niin pien- kuin suursijoittajienkin mahdollisuuksia etenkin korkean tuoton yrityslainojen ja seniorilainojen saralla. Esimerkiksi korkean tuoton yrityslainojen tuotto-odotus vastaa jo osakemarkkinoiden odotusta”, Järvinen kertoo.

Kun osakkeiden riskitaso on kasvanut, koroilla voi tasapainottaa sijoitussalkun kokonaisriskitasoa. Keskuspankkien ei odoteta keventävän rahapolitiikkaansa ennen kuin inflaatio laskee merkittävästi, ja korkojen pysyessä korkeina korkosijoitusten tuotto-odotukset voivat olla jopa 4–7 prosenttia vuodessa. Mikäli keskuspankit onnistuvat tavoitteessaan ja inflaatio laskee tavoitellulle 2–3 prosentin tasolle, sijoittaja voi edelleen saada 2–4 prosentin reaalista vuosituottoa ilman osakeriskiä.

Koronnostojen ja talouskasvun hiipumisen myötä levenevät riskipreemiot, eli korkeamman riskin osakesijoituksista saatavat voitot suhteessa riskittömämpiin kohteisiin, kuten valtion obligaatioihin, voivat kuitenkin tuoda myös korkosijoituksiin hintaheiluntaa lyhyellä aikavälillä.

Asunnot

Asuntojen arvojen nousun ennakoidaan vähintään hidastuvan korkeiden korkojen heikennettyä ostajien mahdollisuuksia ja siten kysyntää. Kiinteistömarkkinoilla houkuttelevia kohteita ovat nyt sellaiset, joiden tuotto nojaa kiinteistökehitykseen vuokratulojen sijaan.

”Noussut korkotaso ja osakkeiden rinnalle nousseet korkovaihtoehdot ovatkin vähentäneet erityisesti matalan tuotto-odotuksen asuntosijoitusten houkuttelevuutta”, Järvinen toteaa.

Vuokra-asuntojen puolella korkea tarjonta puolestaan rajoittaa asunnonomistajien mahdollisuutta nostaa vuokratasoa.

”Näistä kehityskuluista huolimatta arvioimme Mandatumissa asuntosijoitusten tuotto-odotukseksi noin 3–5 prosenttia vuodessa seuraavan viiden vuoden aikana”, Järvinen tiivistää.