Allokaationäkemys: Toiveet rahapolitiikan helpottumisesta haihtuivat ja synkkyys palasi markkinoille

Rahapolitiikka puhaltanee markkinoille vastatuulta vielä jonkin aikaa. Nousseet korkotasot ja luottoriskipreemiot tarjoavat nyt hyvän mahdollisuuden korkosijoitusten lisäämiselle, kirjoittaa Mandatum Asset Managementin allokaatiosijoituksista vastaava johtaja Lassi Järvinen.

Kesän positiivinen markkinavire päättyi elokuun puolivälissä ja osakemarkkinat kääntyivät laskuun globaalisti. Kesällä tunnelmia nostaneet arviot inflaation taittumisesta ja höllentyvästä rahapolitiikasta kaikkosivat, kun keskuspankkiirit Atlantin molemmin puolin kertoivat kuorossa inflaation hidastamisen tärkeydestä jopa talouskasvun kustannuksella. Elokuun puolivälistä lähtien Yhdysvaltain osakemarkkinat ovat olleet laskukärjessä, Euroopassa ja kehittyvillä markkinoilla indeksit ovat pärjänneet hieman paremmin. Dollarin vahvistuminen on kuitenkin nostanut tuottoja Euroopan ulkopuolella. Korkoherkät toimialat, kuten teknologia ja kiinteistöt, ovat kärsineet eniten. Vastaavasti defensiiviset toimialat kuten terveydenhuolto ja kestokulutustuotteet ovat laskeneet suhteessa vähiten. Myös energia on jatkanut vahvana.

Kesän aikana laskeneet korot kääntyivät jälleen nousuun elokuussa. Alle prosentissa käynyt Saksan 10-vuoden valtionlainan korko kolkuttelee tätä kirjoittaessa jo kahden prosentin tasoa. Myös Yhdysvalloissa 10-vuoden valtionlainan korko nousi yli kesäkuun huippujen. Lyhyet korot ovat nousseet vielä suhteessa enemmän, ja esimerkiksi Yhdysvalloissa kahden vuoden korko on jo yli puoli prosenttia 10 vuoden korkoa korkeammalla. Myös luottoriskipreemiot ovat nousseet, ja korkosijoitusten tuotot ovat olleet negatiivisia. Dollari on jatkanut vahvistumistaan edelleen.

Keskustelu inflaation ympärillä ei ota laantuakseen

Tuoreet Yhdysvaltain inflaatioluvut kertoivat vuositason inflaation laskeneen elokuussa, mutta markkinoiden odotuksia vähemmän. Kuukausitasolla hinnat kääntyivät jälleen nousuun. Erityisen huonoja uutiset olivat siksi, että asumiseen liittyvät hinnat nousivat selvästi odotuksia enemmän. Asumiskustannukset ovat kohonneet tasaisesti jo pitkään, ja ne ovat historiallisesti olleet hitaita laskemaan. Tämä herätti markkinoiden huolet siitä, että vaikka inflaatio tulevan syksyn aikana laskeekin, raaka-aineiden hintojen ja kovien vertailulukujen myötä paluuta lähelle kahden prosentin inflaatiota joudutaan odottelemaan pidempään kuin aiemmin uskottiin.

Euroopassa hinnat ovat jatkaneet kohoamistaan ja elokuun inflaatio kohosi yli yhdeksään prosenttiin. Kuukausitasollakin hinnat nousevat edelleen vauhdilla, eivätkä nousseet energian hinnat näy vielä täysimääräisesti kuluttajahinnoissa. Euroopassa hintojen nousun käännettä joudutaankin vielä odottelemaan, ja talven aikana vuosi-inflaatiovauhti saattaa kiihtyä yli kymmeneen prosenttiin. Euroopan näkökulmasta positiivista on kuitenkin se, että inflaatiopaineet liittyvät edelleen merkittävissä määrin energiaan, jonka hinnoissa on nähty jopa lievää rauhoittumista siitä huolimatta, että Venäjän kaasuntoimitukset ovat lakanneet.

Paluuta lähelle kahden prosentin inflaatiota joudutaan odottelemaan pidempään kuin aiemmin uskottiin.

Odotuksia vauhdikkaampi inflaatio on pitänyt keskuspankkien viestit markkinoiden näkökulmasta varsin tylyinä. Markkinoilla kesän aikana virinneet odotukset tulevaisuudessa höllentyvästä rahapolitiikasta herättivät keskuspankit teroittamaan viestiä kireän rahapolitiikan tarpeesta myös tulevaisuudessa. Huolet kireän rahapolitiikan myötä hidastuvasta kasvusta painavat keskuspankkien vaakakupeissa edelleen inflaatiota vähemmän. Yhdysvalloissa keskuspankin puheenjohtaja Jerome Powell on myöntänyt, että hintapaineiden rauhoittamiseksi kasvua ja työmarkkinoita tuleekin ravistella. Euroopassa myöhemmin liikkeelle lähtenyt keskuspankki on joutunut myöntämään, että valtioiden velkataakoista huolimatta korkoja on pakko nostaa. Markkinoilla hinnoitellaankin nyt, että vielä vuoden alussa tuntuvasti miinukselle oletettu ohjauskorko nousee ensi vuoden aikana kolmen prosentin tasolle.

Rahapolitiikka puhaltanee markkinoille vastatuulta vielä jonkin aikaa

Mahdolliset merkit inflaation rauhoittumisesta tuovat helpotusta, mutta nykyiset korkeat tasot tarkoittavat, että pelkkä inflaatio-odotusten hiipuminen ei riitä rauhoittamaan keskuspankkeja. Toisaalta esimerkiksi Yhdysvalloista tulleet positiiviset työmarkkinauutiset tuovat selkärankaa ja mahdollistavat korkojen nostot myös tulevaisuudessa. Ilman katastrofaalisia talous- tai työmarkkinauutisia keskuspankit tuskin kääntävät kelkkaansa tulevien kuukausien aikana.

Korkea inflaatio ja kireä rahapolitiikka ovat painaneet talousnäkymiä koko vuoden. Euroopassa energian hinnan nousu ja saatavuushaasteet ovat lisäksi painaneet näkymiä talven lähestyessä, vaikka viime viikkoina energian hinnat ovatkin hieman maltillistuneet. Yhdysvalloista ja Euroopasta kantautunut talousdata on kertonut kasvun hidastumisesta ja näkymien heikentymisestä, mutta paikoin uutiset ovat olleet myös odotuksia parempia. Esimerkiksi Euroopassa toisen kvartaalin talouskasvu ylitti odotukset, ja Yhdysvalloissa ISM-ostopäällikköindeksit kertoivat yritysten odotettuja paremmista näkymistä. Tulevia kasvuodotuksia on laskettu edelleen, ja markkinoilla hinnoitellaan nyt jo korkeahkoa todennäköisyyttä taantumalle sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Markkinoiden näkökulmasta olennaista lieneekin nyt se, kuinka pitkään talous kärsii inflaation myötä heikentyvästä kuluttajakysynnästä ja kiristyvien rahoitusolosuhteiden myötä taantuvasta investointihalukkuudesta. Konsensusodotukset viittaavat siihen, että talouden hidastuminen jää lyhytaikaiseksi eikä syvempää romahdusta nähdä. Uutiset pitkittyvästä inflaatiosta ja sen myötä kireänä jatkuvasta rahapolitiikasta nostavat riskejä myös taloudessa ja vaikuttavat markkinoihin negatiivisesti.

Ilman katastrofaalisia talous- tai työmarkkinauutisia keskuspankit tuskin kääntävät kelkkaansa tulevien kuukausien aikana.

Kiina painii kommunistisen puolueen lokakuussa järjestettävän puoluekokouksen lähestyessä omien ongelmiensa kanssa. Toisin kuin länsimaissa, inflaatio on pysynyt Kiinassa kurissa, mutta pahoin velkaantunut kiinteistösektori ja koronarajoitukset ovat hidastaneet kasvua selvästi. Nyt näyttääkin todennäköiseltä, että puolueen tavoitteeksi asettama reilun viiden prosentin talouskasvu jää tältä vuodelta haaveeksi. Matala inflaatio kuitenkin mahdollistaa keskushallinnon elvytystoimet, ja Kiinassa raha- ja finanssipolitiikka ovatkin länsimaita huomattavasti elvyttävämpiä.

Olemme pitäneet salkkujemme riskit neutraalin tason alapuolella

Näkemyksemme mukaan riskit korkeana pysyttelevästä inflaatiosta ja odotuksia enemmän hidastuvasta kasvusta ovat edelleen koholla. Tästä syystä olemme pitäneet salkkujemme riskit neutraalin tason alapuolella myös alkusyksyn aikana. Salkkujemme osakepainot ovat strategisen tason alapuolella ja käteispainomme on edelleen korkea. Riskitason nostamiseksi inflaatio- ja talousnäkymien tulisi parantua. Markkinoiden sentimentti on edelleen heikko, ja esimerkiksi erilaiset sijoittajakyselyt viittaavat historiallisen heikkoon riskinottohalukkuuteen. Sentimentin heikentyminen edelleen, esimerkiksi markkinoiden heilunnan lisääntyessä, voi tarjota taktisia mahdollisuuksia salkkujen riskitason lisäämiseen. Pidemmällä aikavälillä korkojen nousu tarjoaa näkemyksemme mukaan hyvän mahdollisuuden lisätä salkkuihimme valikoidusti erityisesti yrityslainasijoituksia. Korkotason noustessa olemme myös nostaneet salkkujemme korkoriskiä, joka on ollut varsin matalilla tasoilla koko vuoden.

Olemme jatkaneet osakesalkkujemme muokkaamista alkusyksyn aikana. Olemme lisänneet alhaisen volatiliteetin osakkeiden painoa ja vähentäneet syklisten toimialojen kuten teollisuuden ja pankkien painoa Yhdysvalloissa. Yhdysvaltojen paino on noussut salkuissamme edelleen hieman ja vastaavasti eurooppalaisten osakkeiden paino on pienentynyt.

Korkosalkkujemme korkoriski on edelleen maltillinen. Olemme kuitenkin nostaneet sitä syyskuussa korkojen nousun jatkuttua. Näkemyksemme mukaan talousodotuksien heikentyminen painaa pidempiä korkoja, ja nousupotentiaali on tulevaisuudessa rajallinen. Olemme jatkaneet myös vakavaraisten eurooppalaisten yrityslainojen ostoja niiden tuotto-odotuksen noustessa. Ylipäätään näemme, että nousseet korkotasot ja luottoriskipreemiot tarjoavat nyt hyvän mahdollisuuden korkosijoitusten lisäämiselle. Ostoista huolimatta salkkumme käteispaino on edelleen korkea.