Viikkokatsaus 5.10.2021: Pysyykö inflaatio edelleen korkealla tasolla, kun energian hinta on nousussa?

Yhdysvalloissa keskustelu liittovaltion velkakatosta jatkuu. Mistä on kyse? Kiinassa huolet Evergranden suhteen jatkuvat, mitä on odotettavissa? Onko taloudessa edessä kasvun hidastuminen? Miltä tilanne nyt näyttää?

Markkinoilla on takana haastava syyskuu. Millaisia huolenaiheita kuukauteen mahtui?

Keskuspankkien kiristyvä retoriikka, kasvun hidastuminen, korkeana pysyttelevä inflaatio, Evergrande ja Yhdysvaltain liittovaltion velkakatto näkyivät sekä osake- että korkomarkkinoilla negatiivisina tuottoina.

Millainen tilanne on Evergranden maksuvaikeuksien suhteen?

Huoli jatkuu edelleen. Yhtiö on neuvotellut varojensa myynnistä usean eri tahon kanssa mahdollistaakseen mm. kuponkikorkojen maksun. Huolet kriisin muuttumisesta systemaattiseksi ovat kuitenkin vähentyneet kiinalaisviranomaisten toimien takia. Evergranden osakkeiden kauppa on keskeytetty maanantaina 4.10. Hongkongin pörssissä.

Markkinoilla spekuloidaan erilaisilla yhtiön uudelleenjärjestelyillä. Kiinteistökehitysyhtiö Hopson Development on hankkinut uutistoimisto Reutersin mukaanosan Evergranden kiinteistöjen hallintaan keskittyvästä yhtiöstä. Kaupankäynti Evergranden osakkeilla on keskeytetty, lisää uutisia odotetaan lähiaikoina.

Markkinoiden pelkona on, että mikäli yritys ei selviä velvoitteistaan, sillä olisi merkittävät seurannaisvaikutukset sekä alalle että sijoitusmarkkinoille laajemminkin.

Yhdysvalloissa keskusteluun liittovaltion velkakaton nostosta ei saatu ratkaisua.  Miten tämä vaikuttaa?


Yhdysvalloissa velkakatosta, eli valtion velan enimmäismäärästä, säädetään lailla. Velan enimmäismäärän kasvattaminen hyväksyttiin edustajainhuoneessa, mutta tullaan todennäköisesti kaatamaan senaatissa. Keskustelu on hermostuttanut markkinoita ja lokakuussa erääntyvien valtion lyhyiden velkakirjojen korot ovat nousseet, mutta kriisin eskaloituminen todelliseksi maksukyvyttömyydeksi vaikuttaa edelleen epätodennäköiseltä.

 

Miltä talouden kasvuodotukset näyttävät talousdatan perusteella?

Merkit koronan jälkeisen, selvästi trendiä vauhdikkaamman kasvujakson hidastumisesta jatkuivat. Vaikka kasvun terävin kärki hiipuukin, jatkuu kasvu edelleen vauhdikkaana Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

Citi Economic Surprise -nimisen indeksi on alimmillaan lähes vuoteen. Kyseinen indeksi kertoo sitä, missä määrin talousdata joko ylittää tai alittaa odotukset. Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Kiinassa indeksin lukemat kertovat nyt siitä, että julkaistut talousluvut ovat jääneet markkinoiden odotuksista.  Ennakoivista indekseistä yksi seuratuin on teollisuuden ja palvelualojen komposiitti-ostopäällikköindeksi. Indeksin pisteytys vaihtelee 0-100 pisteen välillä. Pisteytys saadaan tiedustelemalla yritysten ostopäälliköiltä heidän ajatuksiaan muun muassa tuotannon tasosta ja uusista tilauksista. Alle 50:n pisteen arvo kertoo siitä, että uudet tilaukset ovat vähentyneet edellisestä kuusta, kun taas yli 50:n pisteen luku kertoo, että tuotanto ja tilaukset ovat kasvaneet edellisen kuukauden tilanteesta.Komposiitti-indeksi tuoreimmat luvut ovat heikentyneet aiemmista. Yhdysvalloissa (54,5), Euroopassa (56,1) ollaan vielä yli 50:n pisteen arvoissa, mutta Kiinassa ja kehittyvillä markkinoilla syksyllä on tiputtu alle 50:n pisteen rajan.

Teollisuuden ostopäällikköindekseissä nähtiin merkkejä myös komponentti- ja raaka-ainepulan vaikutuksista sekä logistiikkahaasteista.

Tuloskausi on jälleen alkamassa. Miten komponenttipula ja raaka-aineiden hintojen kasvun odotetaan näkyvän yritysten tulosraporteissa?


Odotamme, että monet yritykset tulevat kommentoimaan asiaa omissa katsauksissaan. Markkinoilla seurataan, miten komponenttipula ja raaka-aineiden hinnannousu ovat vaikuttaneet yritysten toimintaan ja tulokseen, sekä siihen, onko raaka-aineiden hintoja saatu siirrettyä tuotteiden hintoihin.

Raaka-aineiden hinnat ovat olleet esillä viime aikoina erityisesti inflaation yhteydessä. Miltä tilanne näyttää inflaation suhteen?

Pohjainflaatiomittareilla pyritään seuraamaan hintakehitystä, johon tilapäiset tekijät eivät vaikuta.

Pohjainflaatiomittari vaikuttaa keskuspankin päätöksiin. Yhdysvaltain keskuspankki Fed määritteli syksyllä 2020 inflaatiotavoitteensa uudelleen. Päivitetyn strategian mukaisesti inflaatio voi kiihtyä tilapäisesti yli kahteen prosenttiin, jos keskipitkällä aikavälillä on odotettavissa inflaation maltillistuminen tavoitetasoon. Käytännössä hetkittäinen inflaatiotavoitteen ylitys ei siis välttämättä johda rahapolitiikan kiristämiseen. Keskuspankin näkemyksen mukaan nyt on kyse pikemminkin väliaikaisesta inflaatiopiikistä, joka hakeutuu keskipitkällä aikavälillä takaisin tavoitetasolle.

Inflaatio on kuitenkin jatkunut korkealla tasolla (USA 4,3% ja Saksa 4,1%) ja yksi siihen vaikuttava tekijä on energian hinta. Se on noussut koko vuoden 2021 ajan, kun tarkastellaan Brent-raakaöljyn ja maakaasun hintoja.  Esimerkiksi maakaasun hinta on tuplaantunut vuodessa.

Energian hinnalla on oleellinen merkitys sekä inflaatioon että kotitalouksien kulutuskäyttäytymiseen. Kun kotitalouksilla menee rahaa energiaan enemmän, jää muuhun kulutukseen vähemmän.

Vaikka keskuspankki seuraa inflaatiotavoitteiden osalta energiasta ja ruoan hinnasta puhdistettua pohjainflaatiota, odotamme keskuspankkien ottavan kantaa yleiseen kuluttajahintojen kehitykseen.

Onko energian hinnassa kyseessä väliaikainen hintapiikki, johon voisi vaikuttaa tuotantoa lisäämällä?

Maakaasun tuotantokapasiteetti on vähentynyt Yhdysvalloissa, ja myös päästöoikeuksien kallistuminen nostaa sen kysyntää. Näyttääkin siltä, että maakaasun hinta on jäämässä pidemmällä aikavälillä aiempaa korkeammalle tasolle. Toisaalta korkeimman hintapiikin ennustetaan tasaantuvan maakaasufutuurien perusteella. Futuurien hinnoittelun perusteella hintojen odotetaan laskevan lähitulevaisuudessa.

 

 

 

Periodi

Ennuste (BBG)

Vaihteluväli

Edellinen

Ma 4.10.

USA

Tehdastilaukset (k/k)

Elokuu

-

-

0.4 %

Ti 5.10.

Euroalue

Tuottajahinnat (v/v)

Elokuu

-

-

12.1 %

Ti 5.10.

USA

Palvelusektorin luottamus (ISM)

Syyskuu

-

-

61.7

Ke 6.10.

Saksa

Teollisuustilaukset (k/k)

Elokuu

-

-

3.4 %

Ke 6.10.

Euroalue

Vähittäismyynti (v/v)

Elokuu

-

-

3.1 %

To 7.10.

Saksa

Teollisuustuotanto (k/k)

Elokuu

-

-

1.0 %

To 7.10.

Euroalue

Keskuspankin korkokokouksen pöytäkirja

Syyskuu

-

-

-

Pe 8.10.

USA

Maatalouden ulkopuolisten työpaikkojen määrän muutos

Syyskuu

-

-

235 000

Lähde: Bloomberg