Kuinka hyvin tunnet eläkejärjestelmän? Testaa tietosi!

Eläketurvakeskuksen teettämän kyselytutkimuksen mukaan suomalaisilla on vielä parantamisen varaa eläkeasioiden tuntemisessa. Testaa oma tietämyksesi eläkejärjestelmästä, ja selvitä tulevan eläkkeesi taso eläkelaskurilla.

Kuvituskuva, abstrakti värikäs huone
Kuva: Cody Weiss, Unsplash

Eläketurvakeskus selvitti kyselytutkimuksella 25–67-vuotiaiden suomalaisten eläkeasioiden tuntemusta. Tulokset kertovat, että osaamisessa on parannettavaa: yli puolet vastaajista koki tuntevansa eläketurvan huonosti tai melko huonosti.

Tutkimuksessa selvitettiin myös vastaajien käsitystä oman tulevan eläkkeen suuruudesta. Vastaajista yli puolet koki, että heillä on vähintäänkin kohtalainen käsitys eläkkeen tasosta. Kaksi viidestä vastaajasta kuitenkin arvioi oman käsityksensä huonoksi tai melko huonoksi. Nuorimmilla ikäluokilla käsitys tulevasta eläkkeestä oli odotetusti heikompi, sillä eläkeasiat eivät vielä ole ajankohtaisia.

Vastaajien omien kokemusten lisäksi tutkimuksessa selvitettiin eläketiedon osaamista erilaisilla väittämillä Suomen eläkejärjestelmästä. Vastaajat saivat keskimäärin puolet vastauksista oikein.

Miten hyvin sinä tunnet eläkejärjestelmämme? Vastaa viiteen kysymykseen ja testaa tietosi. Oikeat vastaukset löydät jutun lopusta.

 1. Mikä on vanhuuseläkkeen alaikäraja vuoden 1965 jälkeen syntyneillä?
  a) 64 vuotta b) 63 vuotta c) Yli 65 vuotta, mutta tarkka ikä ei vielä vahvistettu d) 65 vuotta
 2. Kuinka monta prosenttia alle 53-vuotiaalle kertyy vuonna 2021 eläkettä?
  a) 1,7 b) 1,2 c) 1,5 d) 1,9
 3. Mikä on alle 53-vuotiaan yrittäjän YEL-maksu (% vahvistetusta työtulosta) vuonna 2021?
  a) 24,10 % b) 25,60 % c) 23,7 % d) 22,0 %
 4. Osittaisen vanhuuseläkkeen alaraja vuonna 2021 on:
  a) 59 vuotta b) 62 vuotta c) 60 vuotta d) 61 vuotta
 5. Kaikkien eläkkeensaajien keskimääräinen kokonaiseläke vuonna 2019 oli:
  a) 1 845 €/kk b) 1 632 €/kk c) 1 422 €/kk d) 2 014 €/kk

 

Miten varmistaa haluttu toimeentulo eläkeajalla?

Eläkeikä on Suomessa jatkuvasti nousussa ja lakisääteisen eläkkeen määrään on tehty leikkauksia. Jokaisen työikäisen kannalta on oleellista miettiä, miten hyvä toimeentulo eläkeaikana varmistetaan. Työeläke karttuu kaikista työuran aikana tehdyistä töistä. Eläkettä karttuu 1,5 prosenttia vuodessa.

Esimerkki: jos vuoden keskipalkka on 2 000 €/kk, niin eläkekertymä 1,5 % mukaan tuolta vuodelta on 30 €/kk. Esimerkiksi 30 vuoden työskentelyn jälkeen eläkkeeksi kertyy 900 €/kk.

Mitä pidemmän työuran tekee, sitä suurempi on lopullinen eläke.

Eläkkeelle siirtymistä harkitseva voi kasvattaa eläkettään niin kutsutulla lykkäyskorotuksella. Se tarkoittaa työskentelyn jatkamista oman alimman eläkeiän jälkeen. Jos eläkettä ei ota maksuun heti alaikärajalla, eläkettä korotetaan 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta

Kaikille tarjottava lakisääteinen eläke riittää harvalle takaamaan halutun toimeentulon ja elämäntyylin eläkeajalla, siksi siihen on lisäksi järkevä varautua säästämällä ja sijoittamalla.

Mandatum Lifen eläkelaskurilla voit laskea arvion tulevan eläkkeesi määrästä ja paljonko tarvitsisit lisäsäästöjä saavuttaaksesi haluamasi elintason.

Testaa eläkelaskuria


Oikeat vastaukset testin kysymyksiin: 1-c, 2-c, 3-a, 4-d, 5-b