Tee itsesi näköiset eläkepäivät – eläkelaskurilla saat helposti käsityksen tulevan eläkkeesi suuruudesta ja säästöjen tarpeesta

Suomalaiset innostuvat usein säästämään, kun niin sanottu kolmas ikä alkaa lähestyä. Eläkelaskurimme avulla voit laskea, paljonko lisäsäästöjä tarvitset tavoittelemasi tulotason saavuttamiseksi. 

Kuvituskuva, tupasvillaa Lapissa
Kuva: Maria Vojtovicova, Unsplash

Vuoden 2020 yhtenä oppina voi pitää sitä, että ennakoiminen on entistä tärkeämpää. Viime vuosina suomalaisten säästämishalukkuus onkin ollut jatkuvasti nousussa, mikä näkyy esimerkiksi arvo-osuus- ja osakesäästötilien avausmäärissä sekä säästämistä ja sijoittamista koskevien kirjojen ja podcastien kasvaneena suosiona. Myös koronakriisi on herättänyt suomalaisia säästämään: European Consumer Payment -raportin mukaan 69 % suomalaisista sanoo säästävänsä kuukausittain. Suomen Arvopaperikeskuksen tilastojen mukaan myös osakkeisiin sijoittaneiden suomalaisten määrä on kasvanut tänä vuonna ennätystasolle.

Säästäminen ja sijoittaminen kannattaa kaikissa elämäntilanteissa, mutta erityisen tärkeää se on monelle eläkeiän lähestyessä. Suomalaisista yli puolet onkin huolissaan tulevien eläkepäivien taloudellisesta tilanteesta. Kaikille on tarjolla lakisääteinen eläke, mutta se ei välttämättä mahdollista työuran aikaista elämäntyyliä. Eläkettä voi kuitenkin paikata säästämällä ja sijoittamalla. Eläkelaskurillamme saat helposti käsityksen tulevan eläkkeesi suuruudesta, ja mahdollisesta lisäsäästöjen tarpeesta.

Elämänmuutokseen on syytä varautua

Eläkkeelle jäämiseen kannattaa varautua monin tavoin, jos se on mahdollista. Eläkkeelle päästään tai joudutaan, sitä ehkä odotetaan tai pelätään.

Elämänmuutoksesta on joka tapauksessa kyse, ja sen suunnitteluun on hyvä varata aikaa. Jotkut toivovat arjen muuttuvan mahdollisimman vähän, ja toiset pyrkivät suureen muutokseen, jopa kokonaan maiseman vaihtoon. Joka tapauksessa niin sanotun kolmannen iän kynnyskohta on usein valintojen paikka, jolloin säästämisen ja sijoittamisen hedelmistä voi olla iloa.

Suomalaiset elävät pidempään, vauraammin ja terveempinä kuin koskaan. Nykypäivän suomalaiset ovat tottuneet kuluttamaan ja matkustamaan eri tavalla kuin aiemmat ikäpolvet. Myös vanhemmat ikäluokat elävät yhä useammin sinkkutalouksissa. Suomalaiset eläkeläiset eivät mahdu yhteen muottiin. Taloudellisella varautumisella voidaan mahdollistaa unelmien eläkepäivät.

Omannäköistä elämää eläkkeellä

Oman eläköitymisen suunnitteluvaiheessa on tärkeä arvioida tulevan eläkkeen suuruus, ja paljonko mahdollisia lisäsäästöjä tarvitaan halutun elintason saavuttamiseksi. Eläkelaskurillamme saat helposti käsityksen tulevan eläkkeesi suuruudesta. Laskurin avulla saat yhdistettyä kokonaisuudeksi lakisääteisen eläkkeesi ja muut tulonlähteet, kuten nyt jo keräämäsi säästöt. Näin pystyt helposti havaitsemaan myös mahdollisen tarpeen lisäsäästöille.

Turvatumpaa ja ennakoitavampaa eläkkeelle jäämisen polkua pohtivan kannattaakin tehdä sijoitussuunnitelma. Itsellesi sopivan sijoitussuunnitelman voit tehdä esimerkiksi Digitaalisen varainhoidon palvelussa, johon pääset mukaan jo 25 euron kuukausisijoituksella.

Tutustu eläkelaskuriin