Viikkokatsaus 5.2.2024: Vahva työmarkkinadata lykkää toiveita koronlaskuista

Korkomarkkinoilla heiluu, mitä lisää Yhdysvalloista viime viikolla saatu odotuksia vahvempi työmarkkinaraportti. Samalla markkinoiden haave koronlaskuista siirtyy yhä eteenpäin.

Vuoden alun haasteista huolimatta osakemarkkinoilla nähtiin vahva tammikuu. Positiivinen kehitys jatkui myös viime viikolla, ja hintaheilunta pysyi alhaalla. Rauhallinen hintaheilunta on osakemarkkinoille ominaista usein silloin, kun markkinasentimentti on positiivinen.

Samaan aikaan normaalia voimakkaampi heilunta korkomarkkinoilla on jatkunut. Viime viikolla markkinoita liikutti muun muassa Yhdysvaltain keskuspankki Fedin kokous ja Yhdysvaltain työmarkkinaraportti.

Vahva työmarkkinaraportti heilutti korkomarkkinoita

Viime viikon kokouksessaan Fed jätti rahapolitiikkansa odotetusti ennalleen ja toppuutteli koronlaskuodotuksia. Kun aiemmin markkinat hinnoittelivat Fedin osalta ensimmäistä koronlaskua maaliskuulle, ei tätä enää näy markkinahinnoittelussa.

Yhdysvaltojen tammikuun työmarkkinaraportti oli erittäin vahva ja laajasti odotuksia parempi. Tämä lisännee osaltaan inflaatiopainetta taloudessa. Uusia työpaikkoja syntyi 353 000, ja työttömyysaste väheni 3,7 prosenttiin, kun aiemmin sen osalta trendinä on ollut hienoinen nousu.

Odotuksia vahvempi raportti sai markkinat puntaroimaan optimistisia koronlaskuodotuksia. Jos inflaatiopaine vahvan työmarkkinadatan seurauksena vahvistuu, voi Fedin valmius aloittaa koronlaskut heikentyä. Tämän seurauksena markkinakorot nousivat perjantaina ja dollari vahvistui.

Tuloskausi kehittyy positiivisempaan suuntaan

Tuloskauden tahmean alun jälkeen Yhdysvalloista on saatu parempia tulosjulkistuksia, kun hieman vajaa puolet yhtiöistä on tällä hetkellä raportoinut tuloksensa. Tuloskasvu on ollut noin neljän prosentin luokkaa, mikä on hieman odotuksia parempaa. Koko alkaneen vuoden tuloskasvuodotus on yhä korkea, yli 10 prosenttia. Keskeinen riski osakemarkkinoiden kannalta on, pystyvätkö yritykset saavuttamaan kovat odotukset, etenkin jos talouskasvu samaan aikaan heikkenee.

Keskeisimpien yhdysvaltalaisosakkeiden, eli niin kutsuttujen Magnificent Seven -yhtiöiden, osalta tulokset ovat yleisesti ottaen olleet hyviä, ja yhtiöt ovat pääasiassa lunastaneet niihin kohdistuvat odotukset. Näiden yhtiöiden keskimääräinen tuloskasvu on ollut 18 prosenttia ja liikevaihdon kasvu 8 prosenttia. Isoimmasta pettymyksestä on vastannut Tesla, kun puolestaan muun muassa Meta ja Microsoft ovat julkistaneet odotuksia parempia tuloksia.

Yhdysvalloista ei kuitenkaan ole kuulunut vain positiivisia uutisia, vaan huolet pankkisektorilla ovat nousseet taas esiin. Alueellinen New York Community Bancorp -pankki raportoi yllättävistä luottotappioista, minkä seurauksena etenkin alueellisten pankkien osakekurssit laskivat. Markkinoilla pohditaankin nyt, onko kyseessä yksittäisen pankin kohtaama haaste vai tullaanko vastaavanlaisia haasteita näkemään laajemminkin.

Euroopassa tuloskausi on vasta aluillaan, kun noin 17 prosenttia yhtiöistä on julkaissut tuloksensa. Tuloksensa julkistaneilla yhtiöillä tuloskasvu on ollut maltillista, noin kolmen prosentin luokkaa. Liikevaihdot ja tulokset ovat kehittyneet odotusten mukaisesti, ja energia- ja raaka-aineyhtiöiden tulokset ovat hiipuneet odotetusti.

Kiinan kiinteistösektorin haasteet jatkuvat

Kiinan taloushaasteille erityisesti kiinteistösektorilla ei näy loppua, kun viime viikolla, joskin odotetusti, kiinteistöyhtiö Evergrande asetettiin selvitystilaan. Sijoittajien kannalta keskeistä on seurata, miten tilanne vaikuttaa alan muihin yhtiöihin ja tullaanko vastaavanlaisia kehityskulkuja näkemään myös niiden osalta.

Samaan aikaan maan keskushallinto pyrkii stimuloimaan taloutta elvytyspaketeilla, ja julkisessa ohjauksessa olevat paikalliset rahastot on ohjeistettu ostamaan kotimaisia osakkeita. Toistaiseksi toimet eivät kuitenkaan ole riittäneet kääntämään laskussa olevaa markkinaa, ja markkinoilla odotetaan nyt keskuspankilta ohjauskoron laskua.

Kiinan vaikutus heijastuu osakemarkkinoilla negatiivisesti, kun tarkkaillaan tilannetta kehittyvillä markkinoilla. Vaikka osakemarkkinat muissa kehittyvissä maissa menestyvät paremmin, Kiina painaa koko alueen kehitystä alaspäin.

Viikon markkinaindikaattorit

 
 
 
Periodi
Edellinen
Ma 5.2.
Euroalue
Tuottajahinnat (v/v)
Joulukuu
-8.8 %
Ma 5.2.
USA
Palvelusektorin luottamus (ISM)
Tammikuu
50.6
Ti 6.2.
Saksa
Teollisuustilaukset (v/v)
Joulukuu
-4.3 %
Ti 6.2.
Euroalue
Vähittäismyynti (v/v)
Joulukuu
-1.1 %
Ke 7.2.
Saksa
Teollisuustuotanto (v/v)
Joulukuu
-4.9 %
Lähde: Bloomberg