Viikkokatsaus 13.5.2024: Markkinoiden paluu nousu-uralle

Viime viikko osoitti, että markkinoilla on toukokuussa palattu vuoden alussa totutulle nousujohteiselle kehitystrendille Yhdysvaltojen johdolla. Loppuaan lähenevä tuloskausi näytti, että maailman suurin talousmaa on edelleen iskussa, mutta ensi viikon talousdata paljastaa, ovatko yhdysvaltalaiskuluttajan kukkaron nyörit alkaneet kiristyä.

Viime viikko oli datajulkistusten osalta hiljainen, ja markkinakehitys tasaisen positiivista. Nyt vaikuttaa siltä, että epävakaan huhtikuun jälkeen markkinoilla oltaisiin päästy takaisin nousu-uralle. Vappupäivänä pidetyssä Fedin kokouksessa kuultiin pääjohtaja Jerome Powellilta, että keskuspankki ei aio nostaa ohjauskorkoaan lähitulevaisuudessa. Lausunnon vaikutus näkyi Yhdysvalloissa korkotason valumisena alaspäin, mikä puolestaan heijastui positiivisesti myös muihin omaisuusluokkiin. Korkoero Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä onkin kaventunut toukokuun aikana.

Myös yleinen hintaheilunta eli volatiliteetti on vähentynyt, ja sitä mittaava VIX-indeksi kävi viime viikolla lähellä maaliskuun pohjalukemia. Indeksi perustuu johdannaisten arvostuskaavasta johdettuun arvioon hintaheilunnasta ja sitä kutsutaan myös pelkoindeksiksi, koska se kuvaa markkinoiden tunnelmaa ja sijoittajien hermostuneisuutta. Indeksi on nyt selvästi alle historiallisen keskiarvonsa, mikä on tyypillistä silloin, kun markkinoilla on kaikki hyvin ja osakkeet kehittyvät positiivisesti.

Osakemarkkinoiden nousu on ollut voimakkaampaa niillä markkinoilla, jotka ovat pidemmällä aikavälillä suoriutuneet heikommin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi Helsingin pörssiä, joka on noussut viimeisen kuukauden aikana lähes viisi prosenttia.

Osakkeiden arvostustaso on tällä hetkellä Yhdysvalloissa selvästi historiallisen keskiarvon yläpuolella, eli amerikkalaismarkkina on nyt kallis suhteessa historiaansa. Vastaavasti Euroopassa ja kehittyvillä markkinoilla arvostustaso on historiallisen keskiarvon tuntumassa.

Tuloskausi lähestyy loppuaan

Vakaata nousua on tukenut myös Yhdysvaltojen tuloskauden odotuksia paremmat luvut. Jopa 80 prosenttia yhtiöistä on ylittänyt markkinoiden odotukset, mikä on keskimääräistä suurempi osuus. Tulokset ovat kasvaneet keskimäärin noin viisi prosenttia ja liikevaihdot noin neljä. Koko vuoden tuloskasvuodotus nousi hyvien tulosten seurauksena lähemmäs kymmentä prosenttia.

Viime vuoden aikana erityisen merkittävään rooliin nousseet Magnificent 7 -teknologiayhtiöt ovat tänä vuonna vastanneet hieman pienemmästä osuudesta markkinoiden kasvua. Viime vuonna jätit kattoivat peräti 40 prosentista globaalien osakemarkkinoiden tuotosta, kun tänä vuonna niiden osuus on ollut noin 30 prosenttia, jos voimakkaasti laskeneen Teslan osake jätetään huomiotta.

Euroopan tuloskausi on puolestaan tarjoillut heikkoja, mutta silti odotuksia parempia lukuja. Tilanteessa, jossa kaksi kolmasosaa yhtiöistä on raportoinut tuloksensa, noin 60 prosenttia on ylittänyt odotukset, mikä on alle historiallisen keskiarvon. Tulokset ovat supistuneet keskimäärin viidellä prosentilla ja liikevaihdot neljällä. Etenkin raaka-aine-, energia-, autonvalmistaja- ja logistiikkasektorit ovat suoriutuneet heikosti tällä tuloskaudella. Euroopan koko vuoden tuloskasvuodotus onkin vain vaatimaton yksi prosentti.

Tulevalla viikolla tärkeitä datajulkistuksia

Alkavan viikon tärkein datajulkistus on keskiviikkona julkaistavat Yhdysvaltojen inflaatioluvut. Niiden merkitys korostuu erityisesti siksi, että viimeiset kaksi inflaatiojulkistusta ovat kertoneet odotuksia nopeammasta hintojen noususta, mikä on tuonut töyssyjä hintojen maltillistumistrendiin. Mikäli inflaatio olisi jälleen odotuksia korkeampaa, keskuspankki Fed joutuisi vaikeaan tilanteeseen.

Yhdysvalloissa inflaatio koostuu tällä hetkellä melkein kokonaan palveluiden inflaatiosta, joka on tyypillisesti sitkeää eli se laskee ja nousee hitaammin kuin muut inflaatiokomponentit. Ruoan, energian ja tavaroiden vaikutus inflaatioon on puolestaan tällä hetkellä hyvin vähäinen.

Toinen merkittävä ensi viikolla julkaistava tieto koskee Yhdysvaltojen vähittäismyyntilukuja, jotka avaavat amerikkalaiskuluttajan asemaa. Julkistus kiinnostaa markkinoita, koska Yhdysvaltojen sisäinen kulutus kattaa kokonaisuudessaan noin kolme neljäsosaa koko maan taloudesta.

Mikäli luvut ovat odotuksia heikompia, ne voivat vahvistaa markkinoiden uumoilua yhdysvaltalaiskuluttajan aseman heikentymisestä. Yksi syy sille, että esimerkiksi korkojen nousulla ei ole ollut Yhdysvalloissa samanlaista vaikutusta kuin Euroopassa tähän mennessä on se, että Yhdysvalloissa asuntolainojen korot on sidottu pitkiin korkoihin, minkä takia korkojen nousun vaikutus näkyy asuntovelallisille viiveellä.

Myös Euroopasta saadaan tällä viikolla inflaatiolukuja, mutta niihin kohdistuu pienempi huomio, koska inflaatiokehitys on ollut tällä puolen Atlanttia huomattavasti suoraviivaisempaa eikä tuleviin lukuihin odoteta merkittäviä yllätyksiä.

Viikon markkinaindikaattorit

 

 

 

Periodi

Edellinen

Ti 14.5.

Saksa

ZEW-indeksi, rahoitusmarkkinoiden luottamus

Toukokuu

-79.2

Ke 15.5.

Euroalue

Bruttokansantuote, 1. julkaisu (n/n)

Q1

0.3 %

Ke 15.5.

Euroalue

Teollisuustuotanto (v/v)

Maaliskuu

-6.4 %

Ke 15.5.

USA

Pohjainflaatio (v/v)

Huhtikuu

3.8 %

Ke 15.5.

USA

Vähittäismyynti, pl. autot (k/k)

Huhtikuu

1.1 %

To 16.5.

USA

Teollisuustuotanto (k/k)

Huhtikuu

0.4 %

Lähde: Bloomberg