Viikkokatsaus 20.5.2024: Kysymysmerkkejä talousdatasta

Tunnelmat erityisesti osakemarkkinoilla ovat viime aikoina vahvistuneet globaalisti. Samalla markkinoilla kuitenkin mietityttää Yhdysvalloista saatu, useilla mittareilla odotuksia heikompi talousdata.

Markkinoiden vahvistuvat tunnelmat jatkuivat viime viikolla, ja globaali osakemarkkina päätyi viikon lopuksi hieman plussalle. Myös markkinoiden heilunta pysytteli laskusuunnassa erityisesti osakemarkkinoilla.

Osakemarkkinat nousivat melko tasaisesti Yhdysvalloissa ja Euroopassa, mutta piristyneet Suomi ja Kiina olivat jälleen nousukärjessä. Viime aikoina onkin alkanut yleistyä tarina, jossa osakemarkkinoiden vahvimmat menestyjät löytyvät suurimpien markkina-alueiden ulkopuolelta.

Korot puolestaan laskivat hieman Yhdysvaltojen inflaatiolukujen julkaisun jälkeen, mutta päättivät viikon nousuun. Euro puolestaan jatkoi edelleen vahvistumistaan dollariin nähden.

Inflaatio mietityttää

Viime viikon etukäteen keskeisimpänä lukuna pidettiin Yhdysvaltain inflaatiota, jonka osalta markkinoiden odotukset ennen julkistusta olivat hyvin keskittyneet. Merkittäviä yllätyksiä inflaatiolukujen osalta ei nähty, vaan ne vastasivat pitkälti ekonomien odotuksia.

Ydininflaatio nousi 3,6 prosenttiin, mikä on edelleen selvästi kahden prosentin tavoitetasoa korkeammalla. Markkinoilla inflaatiouutiset otettiin kuitenkin vastaan pääsääntöisesti hyvin.

Tällä hetkellä huolta kuitenkin aiheuttaa edelleen erityisesti niin kutsutun supercore-inflaation nousu. Sillä viitataan ruoan ja energian hinnan muutosten lisäksi myös asumisen hinnoista putsattuun inflaatioon. Kyseinen inflaatioluku on yhä huomattavasti korkeammalla kuin sen pitäisi olla.

Heikkenevää talousdataa

Yhdysvaltain taloudessa on viime aikoina ollut ilmassa lieviä kysymysmerkkejä, kun sieltä julkaistu talousdata on ollut useilla eri mittareilla odotuksia heikompaa.

Esiin nousevat esimerkiksi viime viikolla julkaistut vähittäiskauppaluvut, jotka olivat selvästi odotuksia heikompia. Vähittäiskauppadata on kuitenkin usein melko heiluvaa, joten yksittäisestä luvusta ei vielä voida vetää liian suuria johtopäätöksiä. Lisäksi talousdatan heikentymistä on esiintynyt vasta suhteellisen lyhyellä aikavälillä.

Huomattavaa kuitenkin on, että kuluttajan aseman heikentymisestä kertoo useampi mittari, eivät vain vähittäiskauppaluvut. Esimerkiksi Walmartin ja Starbucksin tulosten yhteydessä kertomat kommentit ovat osoittaneet kuluttajan aseman heikentymistä. Lähes joka osa-alueella talousdata onkin ollut odotuksia heikompaa.

Talouskasvu Yhdysvalloissa on ollut viime vuosina erittäin vahvaa, mikä on osaltaan pitänyt inflaatiolukuja korkeina. Talouskasvun lievä hidastuminen voisi heikentää korkealla tasolla pysytellyttä inflaatiota. Toisaalta myös liiallinen talouskasvun heikentyminen olisi markkinalle negatiivinen uutinen.

Alkaneen viikon keskeisimpiä datajulkaisuja ovat ostopäällikköindeksit ja Nvidian tulosjulkaisu. Ostopäällikköindeksit kertovat yhtäältä lisää siitä, jatkuuko Euroopan kohentuva talousvire, ja toisaalta siitä, miltä erityisesti palveluiden kysyntä Yhdysvalloissa näyttää.

Tuloskausi Yhdysvalloissa on päättymässä, ja Magnificent Seven -joukosta on luvassa vielä Nvidian tulosjulkaisu keskiviikkona markkinoiden sulkeuduttua. Tulosodotukset kuluvalle vuodelle ovat erityisesti Yhdysvaltojen osalta yhä kovia. Odotukset nojaavat vahvasti teknologiayhtiöiden kehitykseen, joten Nvidian ensimmäisen kvartaalin tuloksella voi olla vaikutusta myös näihin. Keskeistä on erityisesti se, mitä luvut kertovat tekoälyteeman tämänhetkisestä tilanteesta ja miten Nvidia uskoo sen kehittyvän jatkossa.

Viikon markkinaindikaattorit

Periodi
Edellinen
Ke 22.5.
USA
Keskuspankin korkokokouksen pöytäkirja
Toukokuu
-
To 23.5.
Saksa
Yhdistetty ostopäällikköindeksi, 1. julkaisu
Toukokuu
50.6
To 23.5.
Euroalue
Yhdistetty ostopäällikköindeksi, 1. julkaisu
Toukokuu
51.7
To 23.5.
USA
Yhdistetty ostopäällikköindeksi, 1. julkaisu
Toukokuu
51.3
Pe 24.5.
Saksa
BKT-kasvu (n/n, 1. julkaisu)
Q1
-0.3 %
Pe 24.5.
USA
Käyttötavaratilaukset (k/k)
Huhtikuu
2.6 %
Pe 24.5.
Euroalue
Kuluttajien luottamus, 1. julkaisu
Toukokuu
-14.7
Lähde: Bloomberg