Viikkokatsaus 15.1.2024: Korkeiden odotusten vuosi

Positiivisen vuoden lopetuksen jälkeen markkinoilla ollaan toiveikkaita, että kasvu jatkuisi samanlaisena myös uudenvuoden jälkeen. Odotusten täyttyminen vaatisi kuitenkin sitä, että talouskehityksen osalta päädyttäisiin parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Vuotta 2024 määrittää kolme keskeistä kysymystä: korkotaso, inflaatio ja työmarkkinat. Näiden tekijöiden summa paljastaa, onko talouden lopputulos neutraali, positiivinen vai negatiivinen. Talouskehitys myös todennäköisesti vaihtelee paikasta riippuen, ja esimerkiksi Euroopan, Yhdysvaltojen ja Kiinan kehityksiin vaikuttaa myös moni paikallinen tekijä.

Korkohuippu vaikuttaa tällä hetkellä jääneet taakse hidastuneen inflaation ja pehmenneen keskuspankkien retoriikan myötä. Lyhyellä aikavälillä keskuspankit ovat onnistuneet hillitsemään hintojen nousupaineita, mutta etenkin Yhdysvalloissa pidemmän aikavälin inflaatiopaineet voivat vielä nousta Fedin pankkiireiden riesaksi.

Historiallisesti koronlaskut ovat lähes poikkeuksetta ennakoineet heikentyvää talouskasvua. Pitkittynyt koronakriisi tuo kuitenkin nykyiseen talouden sykliin oman leimansa, eikä kukaan voi varmuudella sanoa, mitä korkojen lasku toisi mukanaan. Olennaisin kysymys onkin korkojen laskun ajankohdan sijaan niiden syy. Mikäli korkotasoa lasketaan reaktiona heikkoon talouskasvuun, se välittäisi markkinoille huonon signaalin.

Inflaatio hidastuu – mutta kuinka pitkään?

Inflaatio kääntyi laskuun Euroopassa ja Yhdysvalloissa vuoden 2022 lopulla ja hidastui lopulta odotettua vauhdikkaammin. Kaikki merkit viittaavat siihen, että alkuvuoden aikana hidastuminen jatkuisi edelleen ja että inflaatioluvut voivat painua yllättävänkin mataliksi.

Yksi merkittävä syy sille, että inflaation ennakoidaan laskevan merkittävästi kevään aikana, on asumisen hinnan vaikutus yleiseen hintatasoon. Asumisen vaikutus inflaatioon alkaa näkyä vasta pitkällä viiveellä, ja vuoden 2022 aikana tapahtunut hintatason raju lasku alkaa vaikuttaa tulevan kevään aikana. Tällä hetkellä kuitenkin vaikuttaa siltä, että asumiskustannukset ovat kääntyneet taas nousuun Yhdysvalloissa, eli hintoihin voi pidemmällä aikavälillä kohdistua nousupaineita.

Toipuminen inflaatiopiikistä on harvoin ollut täysin lineaarista. Tekijät kuten vahva talous, geopolitiikka ja työmarkkina aiheuttanevat jatkossakin epävarmuutta hintavakaudelle.

Usko talouteen vahvistuu Yhdysvalloissa työmarkkinan johdolla

Yhdysvaltojen talouskasvu yllätti vahvuudellaan läpi epävarman viime vuoden. Kireänä pysynyt työmarkkina ja matala työttömyys vahvistivat kuluttajien asemaa eivätkä korkojen nousut juuri aiheuttaneet asuntolainallisille ylimääräisiä kustannuksia. Usko talouteen on vahvistunut maassa selvästi siitä huolimatta, että monien mallien mukaan taantuman todennäköisyys on edelleen korkea seuraavan vuoden aikana.

Talousdatasta kuitenkin löytyy myös viitteitä siitä, että yksityisen yhdysvaltalaiskuluttajan asema voisi heikentyä tulevaisuudessa. Auto- ja luottokorttilainojen maksuhäiriömerkinnät ovat lisääntyneet ja työmarkkina on alkanut osoittaa pieniä säröilyn merkkejä. Joulukuun työmarkkinaraportti oli edelleen vahva, mutta avoimien työpaikkojen määrä on laskenut, mikä kertoo siitä, että yritykset ovat varovaisempia uusien rekrytointien kanssa.

Markkinoilla tulevaa vuotta katsotaan varsin optimistisesti. Osake- ja luottoriskimarkkinoiden vahva veto viime vuoden lopulla johtaa tulkintaan, jonka mukaan vuodelle 2024 odotetaan verrattain hyvää talouskasvua, hidastuvaa inflaatiota ja keventyvää rahapolitiikkaa. Koska odotukset ovat niin korkealla, edes hyvän skenaarion toteutuminen ei kuitenkaan välttämättä riittäisi täyttämään markkinoilla hinnoiteltuja odotuksia, vaan siihen tarvittaisiin erinomainen lopputulos.

Sijoittajan kannattaa seurata näitä asioita tarkkaan vuonna 2024:
  • Keskuspankit: milloin rahapolitiikan suunta muuttuu?

  • Yritysten tuloskehitys: pystyvätkö yritykset vastaamaan markkinoiden korkeisiin odotuksiin?

  • Osakemarkkinat: jakautuvatko tuotot tänä vuonna tasaisemmin yhtiöiden ja toimialojen välillä?

  • Yhdysvallat: pysyykö kuluttajan asema vahvana läpi vuoden?

  • Kiina: miten kiinteistömarkkinat vaikuttavat koko maan talouteen?

  • Inflaatio: hidastuuko inflaatio keväällä vain kiihtyäkseen taas syksyllä?

  • Vaalit: miten avainasemassa olevien maiden poliittisen johdon mahdollinen vaihtuminen vaikuttaa globaaleihin markkinoihin?

  • Konfliktit: miten konfliktit vaikuttavat tuotanto- ja toimitusketjuihin ja kaupankäyntiin?

Viikon markkinaindikaattorit

 

 

 

Periodi

Edellinen

Ma 15.1. 

Euroalue

Teollisuustuotanto (v/v)

Marraskuu

-6.6 %

Ti 16.1.

Saksa

ZEW-indeksi, rahoitusmarkkinoiden luottamus

Tammikuu

-77.1

Ke 17.1.

USA

Vähittäismyynti, pl. autot (k/k)

Joulukuu

0.2 %

Ke 17.1.

USA

Teollisuustuotanto (k/k)

Joulukuu

0.2 %

To 18.1.

Euroalue

Keskuspankin korkokokouksen pöytäkirja

Tammikuu

-

Pe 19.1.

Saksa

Tuottajahintaindeksi (PPI) (v/v)

Joulukuu

-7.9 %

Pe 19.1.

USA

Kuluttajien luottamus (Michigan)

Tammikuu

69.7

Lähde: Bloomberg