Viikkokatsaus 19.2.2024: Inflaatio laskee – mutta odotuksia hitaammin

Markkinoilla on haaveiltu niin inflaation kuin ohjauskorkojen laskuista. Viime viikolla julkaistut Yhdysvaltain odotuksia korkeammat inflaatioluvut lykkäävät näitä odotuksia entisestään.

Euroopasta on viime aikoina saatu odotuksia parempia datajulkistuksia, mutta noussut korkotaso luo yhä haasteita maanosan talouskehitykselle. Yhdysvalloissa talous vaikuttaa puolestaan kehittyvän hyvinkin positiivisesti, mikä puolestaan heijastuu myös odotuksia hitaammin laskeviin inflaatiolukuihin.

Odotettua korkeammat inflaatioluvut saivat markkinan vetämään takaisin odotuksiaan koronlaskuista tänä vuonna. Kun vielä alkuvuodesta markkinat hinnoittelivat kuluvalle vuodelle 5–6 koronlaskua, hinnoitellaan niitä tällä hetkellä enää 3–4 kappaletta. Sekä Yhdysvaltain keskuspankki Fedin että Euroopan EKP:n osalta koronlaskujen uskotaan tällä hetkellä alkavan kesäkuussa.

Odotuksia korkeammat inflaatioluvut nostivat korkoja

Viime viikolla keskeisimmän datajulkaisun roolin otti Yhdysvaltain odotuksia korkeammat tammikuun inflaatioluvut. Korkeammat inflaatioluvut sysäsivät korot nousuun tiistaina, mikä puolestaan painoi korkosijoitusten tuottoja.

Kokonaisinflaatio maltillistui joulukuun 3,4 prosentista 3,1 prosenttiin, kun markkinat ennakkoon odottivat inflaation rauhoittuneen jo 2,9 prosenttiin. Ruoan ja energian hinnanmuutoksista putsattu ydininflaatio oli puolestaan 3,9 prosenttia ylittäen siihen kohdistuneen 3,7 prosentin odotuksen.

Tällä hetkellä inflaatiota ylläpitää ensisijaisesti palvelusektori, josta suurimman osan muodostaa asuminen. Inflaation muut komponentit, kuten energia ja tavarat, eivät enää nosta inflaatiota, ja viime vuodesta alkaen energian hinnan muutos on jopa laskenut inflaatiota.

Koska asuminen muodostaa merkittävän osan inflaatiokehityksestä, odotetaan inflaatiokehityksen ainakin lyhyellä aikavälillä tasoittuvan, sillä asuntojen hintakehitys Yhdysvalloissa on tällä hetkellä hyvin maltillista. Pidemmällä aikavälillä tämän varaan ei kuitenkaan kannata tuudittautua, sillä inflaatiotason lasku tulee tuskin olemaan tasaista, ja pomppuja lienee luvassa.

Vaikka korot inflaatiolukujen seurauksena kääntyivät viime viikolla nousuun, positiivinen kehitys osakemarkkinoilla on kuitenkin jatkunut. Selityksenä voidaan pitää ainakin vahvaa talouskehitystä, joka vaikuttaa osaltaan positiivisesti myös osakemarkkinaan, sekä odotuksia paremmin sujunutta tuloskautta.

Alkaneella viikolla inflaatiolukuja on puolestaan luvassa torstaina Euroopasta, jossa kokonaisinflaation odotetaan pysyneen 3,3 prosentissa ja ydininflaation 2,8 prosentissa.

Tuloskausi kääntynyt odotuksia parempaan

Tuloskausi lähti Yhdysvalloissa käyntiin tahmeasti, mutta on ottanut suunnan huomattavasti positiivisempaan, kun nyt noin 80 prosenttia yhtiöistä on raportoinut tuloksensa. Tuloksensa raportoineilla yhtiöillä tuloskasvu on ollut noin viiden prosentin luokkaa, mikä on odotuksia parempaa kasvua.

Magnificent Seven -yhtiöt ovat raportoineet pääasiassa hyviä lukuja, kun seitsikosta vielä NVIDIA:n tulos on julkaisematta. Energia- ja perusteollisuuden sekä terveydenhuollon tulokset ovat puolestaan laskeneet odotetusti, ja myös yhdysvaltalaispankit ovat raportoineet heikkoja lukuja.

Myös Euroopassa tuloskasvu on ollut indeksitasolla hieman odotuksia parempaa, joskin silti heikkoa. Kun noin 40 prosenttia eurooppalaisyhtiöistä on tällä hetkellä julkaissut tuloksensa, ovat tulokset supistuneet noin 11 prosenttia ja liikevaihdot noin 6 prosenttia.

Positiivista kehitystä on nähty Euroopassa erityisesti kuluttajayhtiöillä. Yhdysvaltoihin verrattuna Euroopasta löytyy kuitenkin huomattavasti vähemmän viime aikoina vahvasti kehittyneitä teknologiayhtiöitä, mikä heijastuu negatiivisesti koko Euroopan kehitykseen Yhdysvaltoihin verrattuna.

Viikon markkinaindikaattorit

 
 
 
Periodi
Edellinen
Ke 21.2.
Euroalue
Kuluttajien luottamus, 1. julkaisu
Helmikuu
-16.1
Ke 21.2.
USA
Keskuspankin korkokokouksen pöytäkirja
Tammikuu
-
To 22.2
Saksa
Yhdistetty ostopäällikköindeksi, 1. julkaisu
Helmikuu
47.1
To 22.2.
Euroalue
Yhdistetty ostopäällikköindeksi, 1. julkaisu
Helmikuu
47.9
To 22.2.
Euroalue
Keskuspankin korkokokouksen pöytäkirja
Tammikuu
-
To 22.2.
USA
Yhdistetty ostopäällikköindeksi, 1. julkaisu
Helmikuu
52.3
Pe 23.2.
Saksa
BKT-kasvu, (n/n, 1. julkaisu)
Q4
-0.1 %
Pe 23.2.
Saksa
Ifo-indeksi, liike-elämän luottamus
Helmikuu
85.2
Lähde: Bloomberg