Viikkokatsaus 29.4.2024: Hyvä viikko markkinoilla

Osakemarkkinoilla nähtiin matalapaineisen huhtikuun alun jälkeen nousua lähes koko viime viikon ajan. Nousun taustalla oli muun muassa Yhdysvaltojen toistaiseksi odotukset ylittänyt tuloskausi ja Lähi-idän konfliktin laajenemiseen liitettyjen pelkojen lientyminen.

Osakkeet nousivat globaalisti siitäkin huolimatta, että viime viikolla saatu talousdata oli odotuksia heikompaa. Standard & Poor’s julkaisi Yhdysvaltojen teollisuus- ja palvelusektoreiden ostopäälliköiden luottamusindeksin, joka alitti ennusteet. Vastaavasti kokonaisinflaation kanssa tyypillisesti korreloivat PCE-luvut (personal consumption expenditure), eli yksityisen kulutuksen inflaatiota kuvaava indeksi, olivat hieman odotuksia korkeammat.

Markkinoilla on kuitenkin tunnuttu siirtyvän ainakin osittain takaisin ”huonot uutiset ovat hyviä uutisia” -ajatteluun, jossa päähuomion kohteena on keskuspankin korkopolitiikka. Hyvät talousuutiset ylläpitävät inflaatiopainetta, joka puolestaan pakottaa keskuspankin jatkamaan kireää korkopolitiikkaa pidempään. Heikompi talousdata hillitsee inflaatiopainetta ja siten ennakoi kevyempää korkopolitiikkaa.

Yhdysvaltojen keskuspankki Fed kokoustaa vappupäivänä. Rahapolitiikkaan ei odoteta muutoksia, mutta markkinoiden huomio kohdistuu pääjohtaja Jerome Powellin puheenvuoroon ja viitteisiin loppuvuoden toimista. Osa Fedin johtokunnan jäsenistä on väläytellyt jopa uusien koronnostojen mahdollisuutta tämän vuoden aikana, ja markkinat janoavat lisätietoa.

Fedin kokouksen lisäksi tällä viikolla saadaan ISM-instituutin luottamuslukuja teollisuudesta ja palvelusektorilta täydentämään S&P:n viime viikon lukuja. Euroalueen inflaatioluvut julkaistaan tiistaina, ja viikon päättää Yhdysvaltojen huhtikuun työmarkkinaraportti.

Korkosijoitusten puolella yleisen korkotason nousu painoi sijoitustuottoja viime viikolla. Riskilisät, eli riskittömän koron ylittävät lisätuotot, supistuivat viime viikolla, mikä heijastui voittoihin positiivisesti, mutta koko vuotta tarkastellessa ne ovat nyt lähestulkoon samalla tasolla kuin vuoden alussa. Se tarkoittaa, että riskilisien muutoksista ei vuoden alusta tähän päivään ole kokonaisuudessaan tullut merkittävää vaikutusta sijoituksiin.

Yhdysvaltojen tuloskausi on ylittänyt odotukset

Noin 80 prosenttia yhdysvaltalaisyrityksistä on ylittänyt markkinoiden odotukset, kun noin puolet yrityksistä on raportoinut tuloksensa. Edukseen on erottautunut erityisesti teknologiasektori ja etenkin suurimmat Magnificent 7 -yhtiöt. Negatiivisesti puolestaan ovat erottautuneet raaka-aine, energia- ja terveydenhuoltosektorit. Terveyssektorilla yksittäisten suurten yhtiöiden heikot tulokset vetävät koko sektorin tuloskasvua alaspäin, eikä kyseessä vaikuttaisi olevan koko sektoria koskeva ongelma. Raaka-aineissa ja energiassa heikko tulossuoriutuminen on laaja-alaisempaa.

Tuloskasvu tähän asti raportoineilla yhtiöillä on keskimäärin noin kolme prosenttia ja liikevaihdon kasvu neljä. Koko vuoden tuloskasvuodotus on kuitenkin edelleen korkea, noin yhdeksän prosenttia. Loppuvuoden tuloskasvun pitää siis olla ensimmäistä vuosineljännestä vauhdikkaampaa, jotta yhtiöt voivat lunastaa markkinoiden odotukset.

Euroopassa puolestaan vain noin puolet yhtiöistä on ylittänyt odotukset, kun yleensä noin kaksi kolmasosaa ylittää analyytikkoennusteet. Tällä puolen Atlanttia koko vuoden tuloskasvuennuste onkin vain yhden prosentin luokkaa. Heikompi tuloskausi ei kuitenkaan ole heijastunut osakemarkkinoihin; markkinatuotot Euroopassa ja Yhdysvalloissa ovat olleet samankaltaisia, vaikka tuloksissa on nähty suuriakin eroja.

Tulevien viikkojen aikana sijoittajien kannattaa pitää silmällä, miten teknologiayhtiöiden osakkeet reagoivat korkotasoon. Historiallisesti tarkasteltuna teknologiaosakkeet ovat laskeneet, kun korkotaso on noussut, mutta negatiivinen korrelaatio ei ole pätenyt alkuvuoden aikana. Markkinoilla seurataan nyt tarkkaan alkaako tänä vuonna kohonnut korkotaso jälleen vaikuttaa kasvu- ja teknologiayhtiöiden arvostuksiin.

Viikon markkinaindikaattorit

 

 

 

Periodi

Edellinen

Ma 29.4.

Euroalue

Talouden luottamus (ESI)

Huhtikuu

96.3

Ti 30.4.

Saksa

Vähittäismyynti (v/v)

Maaliskuu

1.7 %

Ti 30.4.

Saksa

Bruttokansantuote, (1. julkaisu, n/n)

Q1

-0.3 %

Ti 30.4.

Euroalue

Bruttokansantuote, (1. julkaisu, n/n)

Q1

0.0 %

Ti 30.4.

Euroalue

Inflaatio, (1. julkaisu, v/v)

Huhtikuu

2.4 %

Ti 30.4.

USA

Chicagon ostopäällikköindeksi

Huhtikuu

41.4

Ke 1.5.

USA

Keskuspankin korkopäätös

Toukokuu

5.25 % - 5.5 %

To 2.5.

USA

Tehdastilaukset (k/k)

Maaliskuu

1.4 %

Pe 3.5.

USA

Maatalouden ulkopuolisten työpaikkojen muutos (k/k)

Huhtikuu

303 000

Pe 3.5.

USA

Palvelusektorin luottamus (ISM)

Huhtikuu

51.4

Lähde: Bloomberg