Viikkokatsaus 30.10.2023: Heiluntaa mollivoittoisissa tunnelmissa

Yhdysvalloissa kuluva tuloskausi on sujunut odotuksia paremmin, mutta Euroopasta ei voida sanoa samaa. Lokakuu on ollut markkinoilla haasteiden täyttämä – mitkä ovat syyt tämän takana?

Lokakuu on kulunut markkinoilla varsin mollivoittoisissa tunnelmissa. Keskeisten osakeindeksien arvot ovat laskeneet -3,5 prosentista -4,5 prosenttiin syyskuun lopusta, mikä on suhteellisen suuri muutos kuukausitasolla.

Hieman pidempää aikaväliä tarkasteltaessa esimerkiksi teknologiapainotteinen Nasdaq Composite -indeksi on laskenut 12 prosenttia heinäkuun huipustaan, USA:n osakemarkkinoita kuvaava S&P 500 -indeksi 10 prosenttia ja Euroopan osakemarkkinoita kuvaava STOXX Europe 600 -indeksi 9 prosenttia. Vähäriskisemmällä korkomarkkinalla miinukset ovat puolestaan jääneet maltillisemmiksi.

Lokakuu on siis ollut markkinoilla haasteiden täyttämä – mutta mitkä tekijät ovat painaneet markkinoita alaspäin?

Ensimmäinen syy voidaan löytää korkotason noususta ja Yhdysvaltain odotuksia vahvemmasta talouskehityksestä. Sen myötä inflaatio-odotukset ovat pysyneet korkeina, mikä puolestaan on nostanut markkinakorkoja. Vahva talouskehitys pitääkin maan keskuspankki Fedin varpaillaan. Rahapolitiikan keventämistä ei siis ole näkyvissä lähiaikoina, ja onpa markkinoilla väläytelty myös mahdollisuutta vielä yhdelle ohjauskoron nostolle inflaation taltuttamiseksi.

Toinen selittävä tekijä löytyy suurista yhdysvaltalaisista teknologiayhtiöistä, joiden tuloskasvulle sijoittajat ovat hinnoitelleet valtavia odotuksia. Korkotason nousu on luonut painetta myös teknologiayhtiöihin, minkä myötä viime aikoina näiden yhtiöiden menestys ei ole ollut yhtä vahvaa kuin aiemmin.

Kolmantena taustatekijänä on puolestaan Lähi-idän kriisi, joka lisää epävarmuutta myös markkinoilla. Toistaiseksi Gazan sodan merkittävin vaikutus on ollut humanitäärinen kriisi alueella, ja markkinavaikutukset ovat jääneet vähäisiksi. Kriisin laajenemisella voisi kuitenkin olla vaikutuksia myös markkinoihin muun muassa öljyn tarjonnan kautta.

Tuloskausi puolivälissä

Tuloskausi lähestyy puoliväliään, kun noin puolet yrityksistä sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa ovat raportoineet kvartaalitason tuloksiaan vuoden kolmannelta neljännekseltä.

Yhdysvalloissa tuloskausi on sujunut odotuksia paremmin. Ennakkoon odotettiin tulosten supistuvan parin prosenttiyksikön luokkaa, mutta tällä hetkellä luvut ovat noin 6 prosenttiyksikköä plussalla.

Lähes 80 prosenttia tuloksistaan raportoineista yhtiöistä on ylittänyt niihin kohdistuneet odotukset, samalla kun liikevaihdon kasvu on vastannut odotuksia. Energia- ja raaka-ainesektoreilla tuloskasvu on hiipunut odotusten mukaisesti, mutta muilla toimialoilla kehitys on ollut odotuksia vahvempaa.

Myös kvartaalitason lukuja tarkasteltaessa teknologiayhtiöt nousevat esiin poikkeuksellisen korkeilla kasvuluvuilla muihin yhtiöihin verrattuna. The Magnificent Seven, johon kuuluvat NVIDIA, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta ja Tesla, on tuonut yli puolet osakemarkkinoiden tuotosta tänä vuonna. Esimerkiksi Amazon raportoi viimeisimmässä tulosjulkistuksessaan 376 prosentin tuloskasvusta ja Facebookin emoyhtiö Meta 168 prosentista. Poikkeuksena seitsikosta esiin nousee vain Tesla, joka raportoi tuloksensa supistuneen 37 prosenttia.

Vaikka raportoidut prosentit ovat suuria, eivät teknologiayhtiöt ole kuitenkaan täysin onnistuneet täyttämään markkinoiden odotuksia. Tästä kielivät yhtiöiden kurssimuutokset tulosjulkistuspäivinä, sillä esimerkiksi Metan kurssi päätyi neljän prosentin laskuun vahvasta kasvusta huolimatta. Nyt teknologiayhtiöiden arvostukset vaikuttavat olevan niin korkeita, ettei hyväkään kehitys tunnu enää riittävän.

Euroopassa puolestaan tuloksiaan raportoineiden yhtiöiden liikevaihdot ovat laskeneet odotuksia enemmän, mutta tuloskehitys on ollut hieman odotuksia parempaa. Eurooppalaisyhtiöiden tulokset ovat laskeneet tämänhetkisten tietojen valossa noin 12 prosenttia ja liikevaihdot vastaavasti 6 prosenttia. Yhdysvaltojen tapaan tuloskehitys on ollut heikkoa erityisesti raaka-aine- ja energiasektoreilla.

Inflaatio pitää keskuspankit yhä varpaillaan

Viime viikolla Euroopan keskuspankki EKP raportoi ohjauskorostaan, jonka se päätyi pitämään odotetusti ennallaan. Keskuspankin viestintä jatkoi myös tuttua kaavaansa: jo tehtyjen toimien tulisi purra inflaatioon, joka on jo maltillistumassa.

Vaikka inflaatio on hiljalleen hidastumassa, keskuspankki pitänee rahapolitiikkaansa tiukkana vielä jonkin aikaa. Ohjauskorkoa tuskin lasketaan aivan lähitulevaisuudessa.

Tällä viikolla on puolestaan Yhdysvaltain keskuspankki Fedin vuoro tiedottaa ohjauskorostaan. Oletuksena on, että sen ohjauskorko tulee pysymään nykytasollaan muun muassa Yhdysvaltain odotuksia positiivisemmasta talouskehityksestä ja sen myötä korkeana pysyvästä inflaatiosta johtuen.

Muita kiinnostavia tapahtumia tällä viikolla ovat myös USA:n työmarkkinaraportin ja Euroopan keskeisten maiden, Espanjan ja Saksan, inflaatiolukujen julkaisu. Molemmissa maissa inflaation odotetaan maltillistuneen, joka olisi iloinen uutinen keskuspankille.

Viikon markkinaindikaattorit

 

 

 

Periodi

Edellinen

Ma 30.10.

Euroalue

Talouden luottamus (ESI)

Lokakuu

93.3

Ti 31.10.

Saksa

Vähittäismyynti (v/v)

Syyskuu

-1.9 %

Ti 31.10.

Saksa

BKT-kasvu (n/n, vuotuistettu, 1. julkaisu)

Q3

0.0 %

Ti 31.10.

Euroalue

BKT-kasvu (n/n, vuotuistettu, 1. julkaisu)

Q3

0.3 %

Ti 31.10.

Euroalue

Inflaatio (v/v, 1. julkaisu)

Lokakuu

4.3 %

Ti 31.10.

USA

Chicagon ostopäällikköindeksi

Lokakuu

44.1

Ti 31.10.

USA

Kuluttajien luottamus

Lokakuu

103.0

Ke 1.11.

USA

Teollisuuden luottamus (ISM)

Lokakuu

49.0

Ke 1.11.

USA

Keskuspankin korkokokouksen päätös

Syyskuu

5.25 % - 5.5 %

To 2.11.

USA

Tehdastilaukset (k/k)

Syyskuu

1.2 %

Pe 3.11.

USA

Maatalouden ulkopuolisten työpaikkojen määrän muutos (k/k)

Lokakuu

336 000

Pe 3.11.

USA

Palvelusektorin luottamus (ISM)

Lokakuu

53.6

Lähde: Bloomberg