Yrittäjä etsii muutoksentekijää

Mika Hiltunen tietää, millaista johtajuutta niin oma kuin muidenkin liiketoiminta vaatii. Kaiken keskiössä on jatkuvuutta luova vastuunkanto höystettynä näkemyksellisellä riskinotolla. Hiltusen johtama Alpha Resource -konsulttiyritys etsii ja arvioi huippujohtajia ja avainhenkilöitä erilaisille yrityksille.

Kuva: Scott Goodwill, Unsplash

Mika Hiltusen tie vei yrittäjäksi, sillä hän halusi perustaa konsulttitoimiston, joka keskittyy johdon rekrytointeihin ja arviointeihin. Vastuu omasta yrityksestä ei pelottanut vaan päinvastoin; Hiltusesta vastuunkanto on olennainen osa yrittäjyyttä.

”Omassa firmassa on itsestä ja tiimistä kiinni tehdä asiat mahdollisimman hyvin. Teemme vaativia toimeksiantoja alojensa parhaille yrityksille kirkkaalla fokuksella, ja polttopiste on aina asiakkaiden saamassa arvossa”, Hiltunen kuvailee.

Kysyimme Alpha Resource -yritystä luotsaavalta Hiltuselta ajatuksia yrittäjyyteen ja johtajuuteen liittyvästä vastuusta, riskeistä ja toiminnan jatkuvuuden turvaamisesta.

Erilaisia johtajia on vähintään yhtä monta kuin johdettavia yrityksiä. Miten oikea henkilö löydetään?

”Ensin pohditaan, mikä on se tulos, jota ihmisen odotetaan aikaansaavan. Sen jälkeen mietitään, minkälaista ihmistä haetaan, jotta tulosta syntyy. Ei ole yksittäistä selittävää tekijää, joka aukottomasti takaisi, että tietty ihminen on loistava kaikkialla. Totta kai vaativissa tilanteissa suoriutuminen on aina hyvä meriitti, mutta ei ainoa. Ihmisiä arvioidaan monipuolisesti ja kokonaisuutena.

Yleensä ei haeta nykytilanteen säilyttäjää vaan sopivan erilaista muutoksentekijää, joka voi viedä haluttuun suuntaan aluettaan tai koko yritystä.

Monesti johtaminen etenkin painetilanteessa on intensiivistä suorittamista ja voi johtaa putkinäköön. Tämän vastapainoksi tärkeää on säilyttää ajattelun joustavuus ja kyky nähdä kulman taakse. Eduksi on, että altistaa itseään välittömän työnsä ulkokehällä ja sen ulkopuolellakin oleville ärsykkeille esimerkiksi lukemalla erilaisia kirjoja, opettelemalla uusia asioita, kuuntelemalla erilaisia asiantuntijoita ja ylipäänsä pitämällä mielensä uteliaana.”

Konsulttiyrityksen johtaminen vaatii paljon. Kuinka itse pidät huolen, ettei synny putkinäköä?

”Työ erilaisten asiakkaiden ja toimeksiantojen parissa on itsessään hyvin monipuolista ja innostavaa. Lisäksi omassa tiimissämme työskentelemme aktiivisesti yhdessä ja jaamme erilaisia näkökulmia.

Työn ulkopuolella yritän oppia koko ajan uutta ja vähän innostuakin uusista asioita – urheilen kohtuullisen tosissani aika monella alueella. Grillausharrastuksenkin voi jo melkein laskea urheiluksi. Luen ja seuraan, mitä maailmalla tapahtuu. Kerran vuodessa otan myös viikon verran etäisyyttä arkeen patikoimalla itsekseni rinkka selässä Pohjois-Espanjassa.”

Hiljaisten hakujen parissa vaaditaan vankkaa luottamusta konsultin ja asiakkaan sekä potentiaalisten rekrytoitavien välillä. Miten Alpha Resource onnistuu rakentamaan luottamusta?

Mika Hiltunen

”Luottamus ihmisiin luodaan toiminnalla ja tuloksilla. Asiakkaamme ovat varsin valveutuneita ja hahmottavat kyllä, kykeneekö konsultti heidän bisneksessään auttamaan. Täytyy olla aidosti kiinnostunut siitä, mihin asiakkaat pyrkivät ja mitä heidän asiakkaansa heiltä odottavat, ja keskittyä tuottamaan omalla tekemisellä arvoa heille.

Panostamme aivan täysillä siihen, että meidän toimeksiantomme onnistuvat ja kantavat eteenpäin pitkiin asiakassuhteisiin. Jotta pystyy panostamaan täysillä tähän, firmalle on eduksi olla kompakti. Meillä on aivan äärimmäinen kunnianhimo ja me fokusoimme sen asiakastoimeksiantojen erinomaiseen onnistumiseen. Kasvunvaraa meilläkin on, mutta pikemmin jatkuvan parantamisen periaatteella kuin volyymin kasvuun keskittymällä.”

Millä tavalla Alpha Resource varmistaa liiketoimintansa jatkuvuuden alalla, jossa kilpaillaan suurten kansainvälistenkin toimijoiden kanssa?

”Yrityksen jatkuvuuden turvaamisen kannalta kaikki on hyvin yksinkertaista, eli jokainen toimeksianto täytyy hoitaa niin hyvin, että suhde asiakkaan kanssa syvenee ja bisnes jatkuu. Onnistuminen edellyttää konsultilta osaamista, aikaa paneutua toimeksiantoon ja halua nähdä vaivaa enemmän kuin olisi välttämätöntä. Kyseessä ei ole monistettava tehokkuusbisnes, jossa voisi mennä helpoimman kautta.

Konsultille on oleellista pitää ammatillisesta osaamisesta huolta ja varmistaa tiimin jatkuva kehittyminen. Onni on, että meillä on hyvin kokenut ja yhteen hitsautunut tiimi. Tämä on tämmöistä yhdessä itsemme johtamista, vastuun kirkastamista ja innokasta työntekoa.

Myös taloudellinen vakaus poistaa huolta. Jälleen voi palata siihen ytimessä olevaan vastuun kantamiseen asiakkaalle ja parhaansa tekemiseen. Jos ei tarvitse murehtia kyvystä hoitaa laskuja, vapautuu resursseja tekemiseen ja toiminnan parantamiseen. Pitkällä aikavälillä yritystoiminnan taloudellisena tavoitteena on hiukan pilke silmäkulmassa sanoen turvattu ja mukava vanhuus niin nykyisille kuin tuleville sukupolville, kun kertynyttä varallisuuttakin on hoitamassa alansa huiput.”

Riskinotto on sisäänrakennettu yrittäjyyteen. Kuinka Hiltunen siihen suhtautuu?

”Omaan työuraani on liittynyt muutama aika ison henkilökohtaisen riskin heittäytyminen, jotka ovat onneksi onnistuneet. Oleellista on, että yrittää muodostaa oman näkemyksen mahdollisimman fiksusti ja on myös valmis toteuttamaan sen. Toteutuksessa avaimina ovat kirkas fokus ja kieltämättä myös korkeahkon intensiteetin määrätietoinen tekeminen.

Se, miten suhtaudun riskeihin ja varautumiseen, on yhdistelmä suunnitelmallisuutta ja heittäytymistä. Kymmenen vuoden päästä haluaisin olla edelleen menestyneenä yrittäjänä maan parhaiden yritysten ja omistajien apurina.”

Palataan tulevaisuudesta vielä menneisyyteen ja tähän hetkeen. Millaisia muutoksia Mika Hiltunen näkee johtajiin ja johtajuuteen kohdistuvissa odotuksissa?

”On ikuinen klisee, että kaikki muuttuu ja mikään ei ole kuin ennen. Kuitenkin ydinasia on pysynyt samana niin kauan kuin ihmiset ovat keskenään liiketoimintaa harjoittaneet: Johtajan täytyy tehdä tulosta ja saada ihmiset siinä mukaansa.

Arki taas on paljonkin varmasti muuttunut ja muuttuu. Mielestäni pinnalla on aikajänteen tiivistyminen ja tarve kyetä reagoimaan yllättäviin asioihin. Tämä vaatii muun muassa skenaariosuunnittelua, jossa varaudutaan liiketoiminnan jatkuvuusnäkökulmasta isoihin muutoksiin, ja resilienssiä sekä johtajalta itseltään että organisaatiolta.

Muistuttaisin kuitenkin, että vaikka johtaminen voi näyttäytyä usein kilpailuna ja suorittamisena, täytyy työssä ja elämässä olla tasapaino. Ihminen on biologinen olento, joka tarvitsee hyvää seuraa, unta, liikuntaa ja ravintoa.

Ihmisresurssit ja johtaminen ovat kaikissa yrityksissä aivan keskiössä, sillä vaativia tilanteita ja muutoksia on aina. Yritykset kilpailevat keskenään yhtenä oleellisena asiana sillä, kuinka kyvykkäitä johtajia heillä on töissä ja kasvamassa tulevaisuutta varten.”

Mika Hiltunen
  • Psykologian maisteri, EMBA, yrittäjä

  • Ennen yrittäjäuraa työskennellyt johtotehtävissä muun muassa Pohjoismaisessa finanssikonsernissa ja johtanut suorahakuun keskittyvää, kansainvälistä yritystä.

  • Hiltusen vuonna 2016 perustama Alpha Resource on boutique-konsulttitoimisto, joka keskittyy johdon ja avainhenkilöiden rekrytointiin ja arviointiin. Asiakkaina on suuria pörssiyrityksiä, pääomasijoittaja- ja perheomisteisia yrityksiä.