Miltä elämäsi näyttäisi nyt, jos olisit sairastunut?

Kuvittele hetki elämääsi, jos olisit sairastunut vakavasti. Miltä näyttäisivät päivittäinen arkesi ja tulevaisuudensuunnitelmasi? Vaikka sairastuminen ei ole miellyttävä ajatus, se voi herättää arvostusta elämää kohtaan sekä pohdintoja omasta ja perheen taloudellisesta tilanteesta.

Kuva: Unsplash/Eliska Stastna

Vakavan sairauden varjo lankeaa arjen päälle ja muuttaa sen perinpohjaisesti. Kun ihminen saa yhtäkkiä tietää sairastavansa, se on valtava järkytys koko perheelle. Suunnitelmat menevät uusiksi, elämä mullistuu. Arkipäiväiset rutiinit muuttuvat, ja jaksaminen niin psyykkisesti, kun fyysisestikin on haastavaa. Aktiivinen elämäntapa ja harrastukset voivat vaikeutua, kun sairaus asettaa rajoituksia suorituskykyyn. Sosiaalisen tuen tarve korostuu samalla kun henkinen kuormitus on kovalla ja perheen ja ystävien tuki voi olla ratkaisevassa asemassa sairauden käsittelyssä ja selviytymisessä.

Sairauden taloudellinen taakka

Vakava sairaus vaikuttaa kaikkiin elämän osa-alueisiin. Ensimmäisenä nousee mieleen huoli tulevaisuudesta ja selviytymisestä, mutta sitten esiin hiipii myös huoli taloudellisesta tilanteesta. Vaikka talous ei välttämättä ole sairastuneen päällimmäisin ajatus, joutuu moni sitä kuitenkin pohtimaan.

Päivittäiset menot voivat kasvaa sairaudenhoitoon liittyvien kustannusten myötä samalla kun taloudellinen tilanne voi tiukentua pitkän sairauden vuoksi. Ruokaostokset, asumiskustannukset ja liikkuminen saattavat vaatia uudelleenarviointia. Asuntolainasta, lasten harrastuksista ja sähkölaskuista johtuvat menoerät pysyvät lähtökohtaisesti muuttumattomina. Sairauden aiheuttamat ylimääräiset kulut saattavat tehdä loven budjettiin. Pitkäaikaissairauksiin, kuten sepelvaltimotautiin, liittyvät myös säännölliset seurantakäynnit, vaikka sairaus olisikin menossa parempaan suuntaan.

Syöpäsäätiön syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen vuonna 2022 teettämän kyselyn mukaan 86 prosenttia vastaajista koki perheensä taloudellisen tilanteen heikentyneen ja jopa yli puolet vastaajista ilmoitti taloustilanteensa heikentyneen merkittävästi. Vaikeuksien keskellä 72 prosenttia vastaajista joutui luopumaan itselleen tärkeistä asioista, kuten harrastuksista ja virkistymismahdollisuuksista, ja 44 prosenttia säästämään perustarpeistaan, kuten ruoasta ja palveluista1.

(artikkeli jatkuu)


Taloudellisen tasapainon turvaaminen vakuutuksella

Kun työntekijä sairastuu vakavaan sairauteen, hänellä on oikeus sairausajan palkkaan työsopimuksen ehtojen mukaan. Kun työnantajan palkanmaksu loppuu, Kela maksaa sairauspäivärahaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttaman ansionmenetyksen perusteella, enintään kuitenkin 300 arkipäivän ajan. Vuonna 2024 sairauspäivärahan määrä on noin 70 prosenttia aiemmista vuosituloista.

Vakavaan sairauteen on mahdotonta täysin valmistautua ja useasti sitä ei halua pohtia etukäteen. Immuniteettia sairastumiselle kukaan ei kuitenkaan kanna, vaikka yrittäisi elää mahdollisimman terveellisesti. Kun ihminen sairastuu vakavasti, huoli on iso sekä sairastuneella että kaikilla läheisillä. Tärkeimmät asiat elämässä korostuvat ja suurin fokus on parantumisessa.

Itsensä vakuuttaminen vakavan sairauden varalta voi auttaa taloudellisten huolten lieventämisessä sairauden keskellä ja sillä voi myös olla positiivinen vaikutus elämänlaatuun sairauden aikana. Tieto siitä, että oma ja perheen talous on turvattu antaa vakuutetulle mahdollisuuden keskittyä parantumiseen ilman jatkuvaa huolta taloudellisista velvoitteista.

Mandatumin Vakavan sairauden turva -vakuutuksesta saat verottoman kertakorvauksen sairastuessasi vakavasti. Vakuutus kattaa seuraavat vakuutusehdoissa tarkemmin määritellyt sairaudet: syöpä, sydäninfarkti, aivohalvaus, munuaisten vajaatoiminta, MS-tauti, sepelvaltimon ohitusleikkaus ja elin- tai luuydinsiirto. Vakuutus on joustava erilaisiin elämäntilanteisiin ja kertakorvauksen voi käyttää kuten sen itse parhaaksi kokee, esimerkiksi sairauden hoitokulujen maksamiseen tai nopeampaan hoitoon pääsemiseen.