Vanhan esineen uusi tarina

Tatu Untisen nuoruudessa alkanut postimerkkiharrastus on kasvanut vuosikymmenten aikana kokonaisvaltaiseksi huutokauppa- ja keräilypalvelua tarjoavaksi liiketoiminnaksi. Asiakkaiden kanssa Untinen jatkaa vanhojen arvoesineiden tarinaa.

Hellmanin viimeisimmässä huutokaupassa myytiin harvinainen Zeppeliinin virhepainama 13 300 eurolla. Huutokaupan kokonaismyynti oli yli 800 000 euroa. Kuva: Oy Hellman huutokaupat

”Jos ei itse keräile, ei välttämättä ymmärrä keräilijöiden ajatusmaailmaa. Keräilyharrastajista tuntuu todella hyvältä, kun vihdoin vaikka kahdenkymmenen vuoden etsinnän jälkeen löytää himoitsemansa esineen. Minua koskettaa ja tuntuu todella hyvältä, kun pystyn tällä lailla tekemään toisen ihmisen onnelliseksi oman yrityksen avulla.”

Tatu Untisen huutokauppa- ja keräilyliiketoiminta sai alkunsa isältä tarttuneesta postimerkki-innostuksesta. 90-luvulla Turkuun perustettu postimerkkikeräilyyn keskittynyt kivijalkaliike on nyt laajentunut kolmen yrityksen ryppääksi, joista tunnetuin on Oy Hellman huutokaupat. Asiakkaita riittää Suomen lisäksi noin kuudessakymmenessä maassa.

”Tätä kautta on päässyt omaa intohimoa toteuttamaan kokopäiväisesti, kun oikeastaan harrastaa aamusta iltaan. Joku voi ajatella, ettei tällainen kuulosta kovin ammattimaiselta, mutta työtä on ihan erilaista tehdä oman intohimon pohjalta”, Untinen kuvailee.

Arvoa trendeissä ja tarinoissa

Kiertotalouden merkitys jatkaa kasvuaan ja levittäytyy eri liiketoiminta-alueille. Vanhan tavaran myynnin ja keräilyn voi tässä trendissä nähdä edelläkävijänä. Myös Untinen näkee omassa liiketoiminnassaan kasvaneen arvostuksen kierrättämistä kohtaan.

”Ihmiset ovat tulleet viime vuosina tietoisemmiksi siitä, että vanhalla tavaralla voi olla rahallinen arvo, ja vanhan arvostus ylipäänsä on selkeästi kasvanut erityisesti nuorempien sukupolvien keskuudessa”, Untinen kertoo.

Kun kyse on keräilyesineestä kuten postimerkeistä tai vaikkapa taiteesta, kasvaa arvo niiden harvinaisuuden ja kysynnän kohtaamisesta sekä esineisiin liitetyistä tarinoista.

Tatu Untinen

"Vanhan arvostus on selkeästi kasvanut erityisesti nuorempien sukupolvien keskuudessa."

”Vanhassa tavarassa ihmisiä kiehtovat tarinat. Ne voivat olla joko yksittäisiä inhimillisiä tarinoita tai suuria historiallisia tapahtumia, jotka pysäyttävät ihmisen esineen äärelle”, kertoo Untinen.

”Näen paljon upeita erilaisia esineitä, jotka ovat hetken minulla käsissä ja jatkavat siitä matkaansa eteenpäin. Se tuntuu hyvältä.”

Kokenut yrittäjäkään ei kuitenkaan osaa aina ennakoida, mikä esine tai tuotekategoria seuraavaksi nousee asiakkaiden suosioon. Kokemus auttaa kuitenkin muodostamaan valistuneita arvauksia ja vaisto kehottaa Untista pysähtymään kiinnostavan esineen äärelle.

Asiakaskeskeisyys liiketoiminnan ytimessä

Huutokauppa ja vanhan tavaran välittäminen onnistuvat vain silloin, kun myyjiä ja ostajia löytyy oikeassa suhteessa. Ostajia Untisella löytyy, mutta myyjiä on etenkin Suomessa vähemmän liikkeellä. Myöhään vaurastuneessa maassa ei yksinkertaisesti ole kertynyt arvo-omaisuutta esimerkiksi korujen, kellojen ja keräilykohteiden muodossa samalla tapaa kuin vaikka Ruotsissa. Tietoisuuden levittäminen luotettavasta ja kansainvälisestä huutokauppa- sekä keräilypalvelusta onkin tällä hetkellä tärkeä liiketoiminnan tavoite.

”Samalla pyrimme jatkuvasti monipuolistamaan omaa asiantuntijaverkostoamme ja kehittämään teknologioita, joilla pyöritämme järjestelmiämme. Pyrimme keksimään asiakkaillemme sellaisia innovatiivisia ratkaisuja, jotka antavat lisäarvoa, jollaista muualta ei saa”, Untinen lisää. Digitaalisten palvelujen kautta hän toivoo tavoittavansa tulevaisuudessa yhä laajempaa keräilijäkuntaa.

tatu-untinen.JPG.jpg
Kuva: Tatu Untinen / Oy Hellman huutokaupat

Viime vuosien globaalit kriisit ja yhteiskunnallinen epävarmuus ovat terävöittäneet arvoja, joihin Untinen pohjaa liiketoimintaansa. Ytimessä on provisiopohjaisuus, jolloin hyvistä kaupoista hyötyy niin välittäjä kuin asiakas.

”Alalla on kuilua asiantuntijoiden ja perehtymättömämpien ihmisten välillä, joten monella toimijalla on kiusaus käyttää omaa tietotaitoaan hyväksi esimerkiksi ostamalla harvinainen postimerkki todella halvalla ja myymällä eteenpäin kalliilla. Me sen sijaan haluamme aidosti tehdä asiakkaan kanssa tulosta”, Untinen kuvailee.

Untinen kertoo, että asiakkaiden kiinnostus yritysvastuuseen on jatkuvasti selkeässä kasvussa. Vastuullisuuteen panostetaan muun muassa yrityksen hankinnoissa. Yritys painaa keräilyalan julkaisuja Suomessa, vaikka tuotantokustannukset olisivat edullisemmat muualla. Myös aurinkoenergiaan on hiljattain investoitu, ja nyt suurin osa liiketoiminnan energiatarpeesta tuotetaan uusiutuvalla energialla.

Onnistumiset luovat uskoa tulevaan

Lähes kolmekymmentä vuotta yrittäjänä toiminut Untinen katsoo myös pitkälle tulevaisuuteen. Jatkuvuuden turvaaminen vaatii niin ruohonjuuritason toimia kuin ylätason visiointia.

”Olemme koronapandemian ja Ukrainan sodan myötä skarpanneet viime vuosina firman sisäisissä työohjeissa ja tiedostaneet sen, ettei mikään saisi olla vain yhden henkilön varassa”, Untinen kertoo. Henkilöstöstä myös huolehditaan pitkäjänteisesti ryhmäeläkevakuutuksen avulla. Ryhmäeläkevakuutus kannustaa osaltaan sitoutumaan ja vähentää henkilöstövaihdosten riskejä.

Kun riskejä ja ennakoimattomia muutoksia on joutunut kohtaamaan, on usko omaan tekemiseen vahvistunut. ”Kymmenen vuoden päästä haluaisin, että olemme merkittävä toimija Pohjois-Euroopassa tässä sektorissa. Ja totta kai haluaisin jossain vaiheessa tehdä menestyvällä yrityksellä exitin.”

Suurempiin saavutuksiin johtaneista pienemmistäkin onnistumisista palkitaan.

”Viime vuosina meille on kehittynyt rituaali, että aina läpisaadun työprosessin, kuten onnistuneen huutokaupan tai kuvauspäivän jälkeen poksautetaan samppanja auki. Hiukan haastavaksi on alkanut muodostua se, että haluaisimme maistaa aina eri samppanjamerkkiä. Täytyy ehkä pian jo siirtyä eri vuosikertoihin”, Untinen nauraa.

Yrittäjyyden ytimessä on omien ideoiden toteuttaminen.

”Haaveeni on ollut rakentaa keräilijöille sellainen kokonaisuus, että he saavat samasta paikasta luotettavasti ja turvallisesti kaikki palvelut aina keräilyn aloittamisesta sen lopettamiseen. Tuntuu hyvältä, että siinä on oikeastaan jo onnistunut, vaikka vastaavaa ei mielestäni Suomessa ole aiemmin ollut”, Untinen kuvailee.

”Tällä aikajänteellä muodostuu jo niitäkin tarinoita, että on palvellut asiakasta lähes 30 vuotta ja sitten hänestä jättää aika. Viime aikoina vastaan on tullut tapauksia, että kokoelmakansioihin on voitu jättää muistilapulla toimintaohjeet perillisille. Heitä on pyydetty ottamaan minuun yhteyttä ja sanottu, että tämä on ainoa paikka, jossa kokoelman saa myydä. Se on valtava luottamuksenosoitus. Jotain on täytynyt osata tehdä oikein, kun tämän tyyppisiin asioihin törmää”, Tatu Untinen päättää.