Nytkään ei ole liian aikaista sijoittaa eläkkeeseen

Vapaaehtoinen lisäeläke mahdollistaa yrittäjälle joustavan ja tehokkaan keinon kerryttää lisätuloja eläkkeelle ja aikaistaa omaa eläkeikää. Nuorena eläkesäästämisen aloittanut yrittäjä pääsee helpommalla, mutta eläkeiän lähestyessäkin ehtii vielä aloittaa.

Kuva: S. Tsuchiya, Unsplash

Yrittäjän eläke muodostuu vähintään pakollisen eläkevakuutuksen (YEL-vakuutus) perusteella. Hyvin sujuneesta liiketoiminnasta huolimatta pelkkä YEL-tuloon perustuva eläke harvoin riittää eläkevuosiksi, sillä moni yrittäjä määrittää työtulonsa liian alhaiseksi.

Moni yrittäjä varautuu työuran jälkeiseen aikaan lisäeläkevakuutuksilla, joita ovat kollektiivinen ryhmäeläkevakuutus ja yrityksen yksilöllinen lisäeläke. Ne ovat joustavia ja tehokkaita tapoja sijoittaa ja kerätä lisätuloa lakisääteisen eläkkeen päälle. Tämän lisäksi eläkeikä nousee jatkuvasti, jolloin lisäeläke voi mahdollistaa aikaisemman työelämästä pois jäämisen. Lisäeläke toimii myös turvana elämän yllättävien tilanteiden, kuten työkyvyttömyyden ja työttömyyden, varalle.

Mitä aiemmin lisäeläkkeeseen sijoittamisen aloittaa, sitä enemmän säästöjä ehtii kerryttää pienemmissä erissä. Vaikka työura olisi ehtinyt jo pitkälle, ei eläkesäästämisen aloittaminen ole liian myöhäistä. Silloin se vaatii kuitenkin enemmän määrätietoisuutta ja kurinalaisen sijoitussuunnitelman.

(Artikkeli jatkuu)

 

Koostimme yhteen esimerkkitapauksia yrittäjistä, jotka päättävät aloittaa oman lisäeläkkeensä kerryttämisen tavoitteenaan päästä nauttimaan eläkepäivistä 60-vuotiaana. Laskelmat on tehty niin, että yrittäjät voivat nostaa lisäeläkettä 75-vuotiaaksi saakka. Tunnistatko tapauksista oman tilanteesi?

30-vuotias yrittäjä

Yrittäjä aloittaa lisäeläkesäästämisen koko henkilökunnan kollektiiviseen ryhmäeläkevakuutukseen 30-vuotiaana. Yhtiö maksaa eläkevakuutusmaksuja kaikille vakuutetuille vuosittain 6841 euron tasamaksun, mikä on kuukausitasolla noin 570 euroa työntekijää kohti.

Yrittäjä jää kolmenkymmenen vuoden päästä kollektiivisen ryhmäeläkkeen eläkeiässä 60-vuotiaana eläkkeelle ja saa tällöin nostaa lisäeläkettä 3 000 euroa kuussa. Lakisääteisen eläkkeen alkaessa 68-vuotiaana kuukausittaisen lisäeläkkeen suuruus muuttuu 1 500 euroon. Yrittäjä saa 1 500 euron lisäeläkettä aina 75-vuotiaaksi saakka.

40-vuotias yrittäjä

Yrittäjä aloittaa lisäeläkesäästämisen 40-vuotiaana koko henkilökunnan kollektiiviseen ryhmäeläkevakuutukseen. Yhtiö maksaa vuosittain eläkevakuutusmaksuja kaikille vakuutetuille 11 920 euron tasamaksun, mikä on kuukausitasolla noin 993 euroa työntekijää kohti.

Yrittäjä jää kahdenkymmenen vuoden päästä kollektiivisen ryhmäeläkkeen eläkeiässä 60-vuotiaana eläkkeelle ja saa tällöin nostaa lisäeläkettä 3 000 euroa kuussa. Lakisääteisen eläkkeen alkaessa noin 67-vuotiaana kuukausittaisen lisäeläkkeen suuruus muuttuu 1 500 euroon. Yrittäjä saa 1 500 euron lisäeläkettä aina 75-vuotiaaksi saakka.

50-vuotias yrittäjä

Yrittäjä aloittaa lisäeläkesäästämisen koko henkilökunnan kollektiiviseen ryhmäeläkevakuutukseen 50-vuotiaana. Yhtiö maksaa eläkevakuutusmaksuja kaikille vakuutetuille vuosittain 26 260 euron tasamaksun, mikä on kuukausitasolla noin 2188 euroa työntekijää kohti.

Yrittäjä jää kymmenen vuoden päästä kollektiivisen ryhmäeläkkeen eläkeiässä 60-vuotiaana eläkkeelle ja saa tällöin nostaa lisäeläkettä 3 000 euroa kuussa. Lakisääteisen eläkkeen alkaessa noin 66-vuotiaana kuukausittaisen lisäeläkkeen suuruus muuttuu 1 500 euroon. Yrittäjä saa 1 500 euron lisäeläkettä aina 75-vuotiaaksi saakka.


Esimerkkitapausten laskelmat on tehty 4,5 prosentin tuotto-odotuksella 100 % henkivakuutuksen sisältävän lisäeläkkeen sijoitukselle. Huomaathan, että sijoitusten tuotto voi vaihdella huomattavasti. Yrittäjän lisäeläke voi koostua esimerkiksi henkilökohtaisesta eläketurvasta ja ryhmäeläkevakuutuksesta.