Tapaturma, sairaus, mielenterveyden kriisi – miten yrittäjä voi varautua tilapäiseen työkyvyttömyyteen?

Kun työntekijä sairastuu tai menettää työkykynsä, hän jää sairauslomalle. Mutta mitä tekee yrittäjä? Lakisääteiset vakuutukset tuovat jonkin verran turvaa, mutta yrittäjän kannattaa tilkitä turvavajeitaan vapaaehtoisilla vakuutuksilla.

Vastoinkäymisiä voi sattua kenelle tahansa ja viedä työkyvyn väliaikaisesti tai pahimmassa tapauksessa pysyvästi. Silloin elämä pysähtyy ja yrittäjän prioriteetti kääntyy yrityksen pyörittämisestä omaan toipumiseen.

Yrittäjän turva lyhytaikaisen työkyvyttömyyden varalta on usein Kelan maksaman sairauspäivärahan varassa. Sen taso jää kuitenkin yleensä liian pieneksi kattamaan toivottua toimeentuloa työkyvyttömyysjakson aikana.

Aloitetaan esimerkillä. Mari on yksinyrittäjä, joka saa yllättäen lievän aivoinfarktin. Lääkärikäynnillä hänet todetaan toistaiseksi työkyvyttömäksi. Marilla on lakisääteinen YEL-vakuutus, jonka perusteella maksettava sairauspäiväraha perustuu hänen itse ilmoittamaansa YEL-työtulon tasoon, joka on arvio työpanoksen rahallisesta arvosta. Mari on ilmoittanut työtulokseen 20 000 euroa vuodessa, jonka perusteella hän saa Kelalta sairauspäivärahaa noin 46 euroa per arkipäivä*. Sairastumisen seurauksena hänen kuukausikohtaiset tulonsa voivat siis laskea alle tuhanteen euroon.

”Usein törmäämme arjessa tilanteeseen, jossa yrittäjä on asettanut YEL-työtulonsa liian alhaiselle tasolle verrattuna todelliseen ansaintaan. Tällöin on ensisijaisen tärkeää tunnistaa riskit konkretian kautta ja varautua niihin vakuuttamalla ne. Kokemukseni pohjalta yrittäjät ovat valmiita tinkimään hieman toimeentulostaan sairastapauksissa, mutta liian usein ero kasvaa turhan suureksi normaalitilanteeseen nähden”, kertoo Ville Niklander, Mandatumin pääkaupunkiseudun yritysmyynnin johtaja.

Tulotason lyhytaikainen romahtaminen ei välttämättä ole katastrofi, mutta mikäli sairaus pitkittyykin, sekä yrittäjän henkilökohtainen että yrityksen taloustilanne voi alkaa kärsiä. Etenkin pienemmissä yrityksissä yrittäjän poissaolo voi tarkoittaa kriisiä yrityksen liiketoiminnalle sekä yrittäjälle itselleen. Lisäksi sairastaminen voi tuoda mukanaan yllättäviä kuluja sairaalavuorokausista, lääkkeistä ja mahdollisesta kuntoutuksesta.

Sairastumisen jälkeen Kelan maksamaa sairauspäivärahaa voi saada yleensä enintään 300 arkipäivältä. Mikäli sairauden aiheuttama työkyvyttömyys jatkuu sairauspäivärahaoikeuden päätyttyä, yrittäjä voi saada Kelalta työkyvyttömyyseläkettä, joka jää kuitenkin usein huomattavasti yrittäjän ansaintaa pienemmäksi.

Vapaaehtoisilla vakuutuksilla lisäturvaa

Välttääkseen esimerkin kaltaisen tilanteen yrittäjän kannattaa tilkitä taloudellisen turvaverkkonsa aukkoja vapaaehtoisilla henkilövakuutuksilla, kuten lyhytaikaisen ja pysyvän työkyvyttömyyden turvalla.

Lyhytaikaiseen työkyvyttömyyteen varautuessaan yrittäjä määrittää yhdessä Mandatumin asiantuntijan kanssa riittävän lisäturvan itselleen. Lisäpäivärahan määrään vaikuttaa yrittäjän ja yrityksen tilanne. Päivärahaa maksetaan sopimuksen mukaan 365 tai 730 päivältä, mukaan lukien viikonloput.

Sairauspäivärahan lisäksi moni yrittäjä haluaa myös varmistaa, että pääsee nopeasti hoitoon tapaturman tai fyysisen tai psyykkisen sairastumisen tapauksessa. Käytännössä se tarkoittaa yksityisen terveysaseman kulut kattavaa sairauskuluvakuutusta, jonka avulla voidaan varmistaa, että yrittäjä pääsee välittömästi yksityiseen hoitoon tarpeen niin vaatiessa.

”Oman tilanteen selvittämiseen kannattaa ottaa ammattilainen mukaan auttamaan. Usein riittää, että yrittäjä pystyy kuvaamaan oman nykytilanteensa, ja me autamme oikein tunnistettuihin riskeihin varautumisessa”, Niklander päättää.

*Lähde: Kelan sairauspäivärahalaskuri