Tasa-arvoa ja hyvinvointia uudella eläkeratkaisulla

Elintarvikeyhtiö Snellmanin ikääntyvät työntekijät voivat tehdä lyhennettyä työviikkoa ilman, että heidän eläkkeensä pienentyvät sen johdosta. Uusi eläkejärjestelmä on Snellmanin arvojen mukainen ratkaisu, joka ylläpitää työntekijöiden työkykyä ja parantaa hyvinvointia. 

Elintarvikeyhtiö Snellman on perheyritys, jonka Snellmanin veljekset Kurt ja Lars perustivat Pietarsaareen vuonna 1951. Myöhemmin mukaan tuli kolme nuorempaa veljestä. Vielä tänäkin päivänä yritys on kokonaan perustajaveljesten jälkipolvien omistuksessa. Yli 70 vuoden aikana se on kasvanut Suomessa ja Ruotsissa toimivaksi usean brändin konserniksi. Snellmanin veljesten visio laadukkaista tuotteista ja ihmisläheisestä toiminnasta on kuitenkin yhä voimissaan.

Lena Holmberg 2022.jpg

Lena Holmberg on päässyt seuraamaan yhtiön kasvutarinaa läheltä, sillä hän on lähes koko ikänsä työskennellyt Snellmanilla eri rooleissa. Myynnistä ja markkinoinnista aloittanut Holmberg on vuodesta 2020 alkaen toiminut konsernin henkilöstöjohtajana. Holmberg kertoo, että perheyrittäjyys näkyy yhä vahvasti yli 1 800 työntekijän konsernissa.

”Snellmanilla on yhä perheyrityksen kulttuuri, johon perustajien arvot ovat juurtuneet, ja tulevaisuutta suunnitellaan pitkäjänteisesti. Täällä omistajilla on kasvot ja työntekijät kohdataan ihmisinä resurssien sijaan. Hyvästä yrityskulttuuristamme kenties kertookin se, että yrityksessä työskentelee eri tehtävissä henkilöitä jopa neljännessä sukupolvessa.”

Fyysisesti vaativa työ vaatii erityistä huolehtimista jaksamisesta

Erilaisia työtehtäviä Snellmanilla riittää. Lihanjalostukseen ja valmisruokaan jakautuva toiminta työllistää ihmisiä niin tuotannon ja jalostuksen, kuin hallinnollistenkin tehtävien parissa. Työntekijät laborantista huoltopäällikköön tapaavat päivittäin yhtiön ruokalassa, jossa on tapana levähtää ja vaihtaa kuulumiset kollegojen kesken.

Monissa yhtiön työtehtävissä työ on fyysisesti raskasta, sitä tehdään kylmissäkin olosuhteissa ja tahti on ajoittain ripeää. Lisäksi työssä on muistettava tarkat vaatimukset esimerkiksi hygienian ja laadun suhteen. Hyvä johtaminen onkin tärkeässä roolissa, jotta varmistetaan henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi.

Työn vaativuus herätti pohtimaan, miten työnantaja voisi tukea työntekijöitä työuran loppupäässä. Haasteena oli löytää ratkaisu, jota voisi soveltaa kaikille työntekijöille.

”Tavoitteena on, että kaikki pääsisivät terveinä eläkkeelle”, Holmberg sanoo.

Lyhyempi työaika, sama eläke

Vuonna 2021 Snellman perusti Mandatumin kanssa uudenlaisen ryhmäeläkejärjestelyn, jonka on tarkoitus tarjota kaikille ikääntyville työntekijöille yhdenmukainen mahdollisuus keventää työtahtia. Snellmanilla kaikille 58 vuotta täyttäville työntekijöille aletaan kerryttämään eläkepottia. Kun työntekijä täyttää 62, eli kolme vuotta ennen alinta eläkeikää, hän voi valita haluaako hyödyntää järjestelmää, jossa työaikaa vähennetään 20 prosentilla.

”Jos työntekijä päättää tehdä kevennettyä työviikkoa, hän alkaa nostaa 25 prosenttia työeläkkeestään. Kun hän sitten jää kokonaan eläkkeelle, korvaa ryhmäeläke lyhennetystä työajasta koituneen varhennusvähennyksen,” Holmberg kertoo.

Toisin sanoen, työntekijät voivat halutessaan jäädä osittain varhennetulle varhaiseläkkeelle, Ovelle, ja pienentää työpanostaan. Tällöin vanhuuseläke pienenee, mutta tätä pienennystä kompensoidaan ryhmäeläkeratkaisulla, jolla työnantaja korvaa kertymättä jääneet eläkkeet. Järjestelmän piiriin kuuluvat Snellmanilaiset saavat kymmenen vuoden ajan samansuuruista eläkettä, kuin mitä olisivat saaneet normaalia työaikaa tehtyään.

”Tämä järjestely on toki meillekin vielä uusi, mutta se on otettu hyvin positiivisesti vastaan työntekijöiden parissa. Suurin osa niistä ikäluokista, jotka ovat oikeutettuja jäämään osittain varhennetulle vanhuuseläkkeelle, ovat hyödyntäneet tämän mahdollisuuden.”

"Kun työntekijä jaksaa paremmin ja motivoituneempana eläkeikään asti, säästää työnantaja myös ennenaikaisissa eläköitymis- ja työkyvyttömyyskuluissa."

Eläkeratkaisun tavoitteena on ylläpitää iäkkäämpien työntekijöiden työkykyä mahdollisimman pitkään, ja pienentää sairauspoissaoloja. Vaikka tarkempia tilastoja hyödyistä ei vielä olla päästy seuraamaan, kertoo Holmberg huomanneensa jo sen vaikutuksia:

”Yksilötasolla sanoisin, että järjestelyn piiriin kuuluvien työntekijöiden hyvinvointi ja henkinen jaksaminen on parantunut. Kun työntekijä jaksaa paremmin ja motivoituneempana eläkeikään asti, säästää työnantaja myös ennenaikaisissa eläköitymis- ja työkyvyttömyyskuluissa.”

Yhdeksi uuden ryhmäeläkeratkaisun suurimmista eduista Holmberg näkee sen tasa-arvoisuuden: sama mahdollisuus koskee kaikkia työntekijöitä johtoportaasta tuotantoon.

”Snellmanin arvona on ”Kohtele toisia kuten toivoisit itseäsi kohdeltavan”. Mandatumin kanssa tehty eläkejärjestelmä onkin ehdottomasti arvojemme mukainen ratkaisu”.