Muista ainakin nämä varhennetusta vanhuuseläkkeestä

Mitä osittain varhennettu vanhuuseläke tarkoittaa, kuka sille pääsee ja kenelle se sopii? Entä miten osittainen vanhuuseläke vaikuttaa tuloihin sitten, kun virallinen eläkeikä alkaa?

Osittain varhennettu vanhuuseläke, Ove, on kätevä työkalu työnteon vähentämiseen jo ennen varsinaista eläkeikää. Osittaisen vanhuuseläkkeen avulla töitä voi jatkaa esimerkiksi lyhyempää työaikaa tehden, jotta voidaan varmista jaksaminen eläkeikään asti.

Varhennetussa eläkkeessä työntekijä voi kuitenkin halutessaan tehdä töitä vaikka kokopäiväisesti, ja nostaa silti eläkettä valintansa mukaan. Varhennetun eläkkeen osalta voi valita nostaako neljäsosaa vai puolta kerryttämästään eläkkeestä.

Osittaisen vanhuuseläkkeen etuna onkin sen joustavuus.

Kuka voi hakea osittaista vanhuuseläkettä?

Osittaiselle vanhuuseläkkeelle voi jäädä jo ennen varsinaista eläkeikää, aikaisintaan 61 vuotta täytettyään. Vuonna 1964 syntyneillä osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ikäraja on 62 vuotta. Tätä nuoremmilla on mahdollisuus siirtyä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle aikaisintaan kolme vuotta ennen omaa alinta vanhuuseläkeikää.

Kenelle se sopii?

Viimeisinä työvuosina ennen eläkettä voi olla toiveena vähentää työntekoa, ja varata enemmän aikaa palautumiseen tai vapaa-ajan viettoon. Fyysisesti tai henkisesti kuormittavilla aloilla työnteon kevennys voi loppua kohden on jopa välttämätöntä, jotta jaksaa tehdä töitä eläkeikään asti. Työnantajan on lähtökohtaisesti mahdollistettava työntekijälle mahdollisuus tehdä töitä osa-aikaisesti. 

Osittain varhennettu eläke sopii myös yrittäjälle, jos yritystoiminta jatkuu osittaisen vanhuuseläkkeen aikana ja YEL-vakuutus on voimassa.

Ove voi olla hyvä valinta myös sesonkiriippuvaisilla aloilla työskenteleville henkilöille, sillä se mahdollistaa vaikkapa yhden lisäkuukauden lomailun hiljaisempana kautena ja aktiivisemman työskentelyn kiireisinä aikoina.

Osittaista vanhuuseläkettä ei voi nostaa, mikäli saa jo luopumistukea tai jotain muuta omaan työskentelyyn perustuvaa työeläkettä Suomesta, tai jos työkyvyttömyyseläke on lepäämässä työnteon vuoksi.

Miten se vaikuttaa lopulliseen eläkkeeseen?

Kun eläkettä alkaa nostaa varhennettuna ennen varsinaista vanhuuseläkeikää, varhennusvähennys syö maksettavaa eläkettä 0,4 % jokaista ennen eläkeikää nostettua kuukautta kohden. Tämä aiheuttaa pysyvän loven eläkeläisen lompakkoon. Vastaavasti jos osittainen eläke alkaa vasta alimman vanhuuseläkeiän jälkeen, eläkettä korotetaan 0,4 % lykkäyskorotuksella jokaista lykättyä kuukautta kohden.

Varhennusvähennyksen lisäksi eläkettä pienentää myös elinaikakerroin.

Jotkut yritykset tarjoavat henkilöstölleen mahdollisuuden jäädä varhennetulle eläkkeelle niin, että vanhuuseläkkeelle jäädessä työnantaja korvaa varhennusvähennyksen johdosta kertymättä jääneet eläkkeet työntekijälle ryhmäeläkeratkaisulla.

Lue lisää: Tasa-arvoa ja hyvinvointia uudella eläkeratkaisulla

Miten osittaista vanhuuseläkettä verotetaan?

Osittain varhennettu vanhuuseläke on verotettavaa tuloa, kuten muutkin ansiot, mutta eläkettä verotetaan eri tavalla kuin ansiotuloa. Siksi verottajalta tarvitaan eläketuloa varten oma eläketulon verokortti. Verokorttia varten tarvitaan eläkepäätös alkavasta eläkkeestä sekä tiedot alkuvuoden tuloista, ennakonpidätyksistä ja vähennyksistä.

Osittain varhennetulla vanhuuseläkkeellä työ- ja eläketulot lasketaan yhteen ja verotetaan ansiotuloina progressiivisesti.

Ennen osittaisen vanhuuseläkkeen hakemista onkin syytä selvittää oman eläkkeen määrä huolellisesti omasta työeläkelaitoksesta ja tarkistaa sen jälkeen verottajalta eläkkeen ja ansiotyön verotus.