Sijoitusvakuutus ei katso ikää tai varoja

Sijoitusvakuutus sopii kaikille pitkäaikaisesta sijoittamisesta kiinnostuneille. Se sisältää henkivakuutusturvan, joka maksetaan vakuutuksenottajan määräämälle edunsaajalle kuolemantapauksen sattuessa.

Kuva: Unsplash / Matt Howard

Jos on kiinnostunut sekä säästämisestä että läheisten taloudellisesta turvasta, voi sijoitusvakuutus olla oikea ratkaisu: se yhdistää sijoittamisen ja henkivakuutusturvan.

Verotuksen suhteen sijoitusvakuutuksen idea on sama kuin osakesäästötilissä: pääomatulovero maksetaan vain kertyneestä tuotosta siinä vaiheessa, kun rahat nostetaan sopimuksesta. Sijoitusvakuutuksen sisällä voi siirtää rahoja sijoituskohteesta toiseen ilman veroseuraamuksia. Sijoituskohteiden suhteen sijoitusvakuutus on osakesäästötiliä monipuolisempi, sillä sijoitusvakuutukseen voi valita kohteita laajasta valikoimasta sijoituskoreja sekä osake- ja muita rahastoja.

”Sijoitusvakuutus sopii kaikille ikään tai varallisuuteen katsomatta. Sen kautta voi sijoittaa verotehokkaasti ja hyötyä korkoa korolle -ilmiöstä, ja säästöt ovat tarvittaessa nostettavissa milloin vain”, kertoo Mandatumin myyntipäällikkö Iira Hyytiäinen.

Sijoitusvakuutus on hyödyllinen instrumentti myös perintösuunnittelun kannalta: jos vakuutettu menehtyy, sijoitusvakuutukseen kertyneet säästöt maksetaan henkivakuutuskorvauksena vakuutetun määräämälle edunsaajalle. Se, että henkivakuutuskorvaus maksetaan ennen kuolinpesän selvitystä, voi tuoda helpotusta esimerkiksi muuhun perittävään omaisuuteen liittyvän perintöveron maksamiseen.

(artikkeli jatkuu)


”Suomalaiset ovat pääsääntöisesti asuntosijoittajia, ja asunnot voivat olla vaikeasti realisoitavissa nopeasti. Jos perii vaikkapa asunnon, pitää miettiä, mistä saa rahat perintöveroihin. Sijoitusvakuutuksen henkivakuutuskorvaus voi auttaa tällaisessa tilanteessa”, kuvaa Hyytiäinen.

Hyytiäisen mukaan sijoitusvakuutuksen rinnalla on usein hyvä pitää myös erillistä henkivakuutusta. Henkivakuutusta kannattaa harkita etenkin tilanteessa, jossa lainaa on paljon, mutta varallisuutta ei ole vielä ehtinyt karttua. Edunsaaja voi kuolemantapauksen sattuessa pystyä kuittaamaan henkivakuutuksen säästöillä sekä perinnönjaon myötä maksettavaksi tulevaa perintöveroa että mahdollista yhteistä lainaa. Henkivakuutuskorvaus on edunsaajalle perintöveron tai pääomatuloveron alaista tuloa riippuen siitä, onko edunsaaja vakuutuksenottajan lähiomainen.

Sijoituskohteet tavoitteiden mukaan

Mandatumin sijoitusvakuutuksissa sijoituskohteensa voi valita haluamansa riskitason ja tavoitteidensa mukaan. Valintaan vaikuttaa se, kuinka aktiivisesti kauppaa halutaan käydä ja miten paljon varallisuutta on.

”Mandatumin sijoitusvakuutuksen valitessaan voi olla vakuuttunut siitä, että omat varat sijoitetaan ammattitaidolla kanssasijoittamisen periaatteiden mukaisesti, eli samalla asiantuntevalla otteella kuin Mandatumin oman taseen sijoitukset. Myös asiakaspalvelun saatavuuteen ja asiantuntevuuteen voi luottaa”, Hyytiäinen lisää.

Sijoitusvakuutukseen valittua sijoituskoria voi halutessaan vaihtaa helposti vaikka verkkoviestin kautta, eikä vaihdosta mene kuluja tai aiheudu veroseuraamuksia. Sijoitusvakuutuksen lisäksi Mandatumin sijoitussidonnaisten vakuutusten valikoimaan kuuluu esimerkiksi yritysasiakkaiden hyödyntämä kapitalisaatiosopimus, joka on sijoitussidonnainen vakuutus ilman henkivakuutusturvaa tai erillistä edunsaajaa. Kapitalisaatiosopimuksen sijoituskohdevalikoimassa on asiakkaan kokemuksesta, tavoitteista ja riskinottohalukkuudesta riippuen myös vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, kuten sijoituskoreja, jotka sijoittavat epälikvideihin sijoituskohteisiin kuten kiinteistöihin tai vaihtoehtorahastoihin.