Palkkausjärjestelmä johtamisen apuna

Koko henkilöstön kattava palkkausjärjestelmä tuo parhaimmillaan läpinäkyvyyttä ja oikeudenmukaisuutta yrityksen palkitsemiseen. Lentoasemayhtiö Finavia on kehittänyt pitkäjänteisesti omaa palkkausjärjestelmäänsä, joka on sovittu yhdessä henkilöstön kanssa.

Kuva: Unsplash

Yritysten palkkausjärjestelmiltä vaaditaan yhä enemmän. Järjestelmän pitää palvella yrityksen tavoitteita ja myös mukautua toimintaympäristössä tapahtuviin äkillisiin muutoksiin. Toisaalta palkkausjärjestelmän pitää pystyä vastaamaan tulossa olevaan sääntelyyn, jonka tavoite on lisätä palkkojen avoimuutta ja tasa-arvoisuutta.

Oikein rakennettu palkkausjärjestelmä ei välttämättä lisää byrokratiaa, vaan on aidosti toimiva esihenkilöiden työväline, joka tuo palkitsemisen kriteerit näkyviksi. Miten tällainen järjestelmä luodaan?

Yhdessä sovittu järjestelmä

Hyvä esimerkki pitkäjänteisesti kehitetystä palkkausjärjestelmästä löytyy lentoasemayhtiö Finavialta, jonka 1100 työntekijää pitävät huolta kahdestakymmenestä lentoasemasta Suomessa.

Hanna_Skurnik-Järvinen.png

Finaviassa työehtosopimus ja palkkausjärjestelmä on paikallisesti sovittu yhdessä henkilöstön kanssa ja henkilöstön edustajat ovat järjestelmään hyvin sitoutuneita. Vice President, Helsinki Airport HR Hanna Skurnik-Järvinen Finaviasta kertoo palkkausjärjestelmän koskevan koko henkilöstöä.

“Kaikki Finavian tehtävät on vaativuusarvioitu Palkkavaaka®-järjestelmällä. Myös uudet perustettavat tehtävät arvioidaan heti perustamisen yhteydessä”, kertoo Hanna Skurnik-Järvinen.

Hyvä suoriutuminen näkyy peruspalkassa

Finavialla vaativuusarvio määrittelee tehtävän minimipalkkatason. Sen lisäksi merkittävä osa peruspalkkaa, enintään 50 prosenttia, on suoritukseen pohjautuva palkanosa.

“Suoritusarvioinnin mittaristo on sovittu meidän työehtosopimuksessamme. Suoritukseen vaikuttavia asioita ovat ammattiosaaminen ja esimerkiksi se, miten kommunikoi ja kehittää toimintaa.”

Kaikki esihenkilöt koulutetaan palkkausjärjestelmän käyttöön, minkä kautta järjestelmä tulee tutuksi kaikille työntekijöille. Palkkausjärjestelmä on lisäksi esitelty yhtiön intranetissä. Suoritusmittaristo on avattu konkreettisilla kuvauksilla, mitä mikäkin porras tarkoittaa.

“Viisiportaisessa mittaristossa on mukana myös odotuksia vastaava, niin sanottu normaali suoritus”, kertoo Skurnik-Järvinen. “Kehityskeskusteluiden yhteydessä tehdään myös suorituksen arviointia, jolloin päästään yhdessä työntekijän kanssa keskustelemaan henkilökohtaisesta suorituksesta.”

Arviointi hyödyttää myös pitkäaikaisia työntekijöitä.

“Suorituksen arviointi paranee yleensä työsuhteen keston myötä, sillä karttunut työkokemus näkyy yleensä työsuorituksessa”, huomauttaa Skurnik-Järvinen.

Toimiva järjestelmä on reilu ja läpinäkyvä

Huolella rakennettu palkkausjärjestelmä antaa työntekijälle läpinäkyvyyttä palkitsemiseen. Oikeudenmukaisella järjestelmällä on iso merkitys siinä, että palkitsemisen perusteet ovat selkeät, eikä palkkapäätöksiin vaikuta esimerkiksi suosiminen.

Analyyttinen tehtävien arviointi pitää huolta myös palkan kehittymisestä siirryttäessä uuteen ja vaativampaan tehtävään. Tehtävien ollessa arvioitu voidaan palkkaa läpinäkyvästi tarkistaa työuralla edettäessä.

“Toimiva palkkausjärjestelmä on yksi esihenkilötyön väline, jolloin ei tarvitse itse sanoittaa kaikkea, vaan voi nojata yhdessä sovittuun järjestelmään”, tiivistää Skurnik-Järvinen.

 

Katso Mandatumin keväällä 2023 järjestämä palkkajärjestelmäwebinaari täältä. Webinaarissa keskustellaan siitä, millaisia palkkausjärjestelmiä Suomesta löytyy. Mitä palkkausjärjestelmien rakentamisessa tulee ottaa huomioon? Entä mikä palkkausjärjestelmän hyvässä soveltamisessa on tärkeää?