Allokaationäkemys: Markkinahurmosta hidastuvan inflaation vanavedessä

Heikon lokakuun jälkeen markkinoilla on nähty toistaiseksi varsin vahva marraskuu. Korot ovat laskeneet ja osakemarkkinat ovat piristyneet tuntuvasti sitten lokakuun. Inflaatio on laskenut Yhdysvalloissa, mutta maan vahvassa talouskehityksessä on alkanut näkyä säröilyn merkkejä.

Kuva: Unsplash / Ricardo Gomez Angel

Osakkeet ovat nousseet reilusti, kun esimerkiksi Yhdysvaltain S&P 500 -indeksi on nyt 10 prosenttia lokakuun pohjatasojaan korkeammalla. Kehittyvät markkinat ovat nousseet lähes Yhdysvaltojen tahdissa, sen sijaan eurooppalaisissa osakkeissa nousu on ollut hieman vaisumpaa heikon tuloskauden myötä. Heikon alkuvuoden jälkeen suomalaiset osakkeet ovat kääntyneet nousuun. Pienyhtiöt, jotka ovat kärsineet jo pitkään suhteessa muuhun markkinaan, ovat myös piristyneet.

Vahvan osakemarkkinan taustalla on korkojen lasku, joka on ollut lokakuun korkopiikin jälkeen varsin vauhdikasta. Euroopassa kolmessa ja Yhdysvalloissa viidessä prosentissa käyneet 10-vuoden valtionlainakorot ovat laskeneet huipuistaan yli puoli prosenttia. Korkojen laskiessa ja positiivisen markkinatunnelman siivittämänä myös luottoriskipreemiot ovat laskeneet. Vuoden alkupuoliskolla dollaria vastaan heikentynyt euro on vahvistunut viimeisten viikkojen aikana reilusti, ja on nyt jo vuoden lähtötasoja vahvempi.

Yhdysvaltojen positiiviset inflaatiouutiset kohottivat markkinatunnelmaa

Alkusyksyn aikana Yhdysvalloissa huolta aiheuttanut, uudelleen kiihtynyt inflaatio nostatti markkinoiden tunnelmia marraskuussa. Tällöin julkaistut lokakuun inflaatioluvut olivat hieman odotuksia matalampia. Hinnat nousivat viime vuoteen verrattuna nyt 3,2 prosenttia, eikä kahden prosentin tavoitetasosta olla enää valtavan kaukana. Haasteena Yhdysvalloissa on kuitenkin edelleen energian ja ruoan hinnoista puhdistettu ydininflaatio, joka ei suostunut vieläkään laskemaan alle neljän prosentin tasolle. Euroopan tilanne muistuttaa Yhdysvaltoja. Inflaatio laski euroalueella jo alle kolmen prosentin lokakuussa, mutta ilmiön taustalla ovat voimakkaasti laskeneet energian hinnat viime vuoden syksyyn verrattuna. Myös Euroopassa ydininflaatio jatkaa yli neljässä prosentissa, joskin näkymät hintojen nousun rauhoittumisen osalta ovat vaisujen kasvuodotusten kanssa kamppailevalle Euroopalle Yhdysvaltoja valoisammat. Valoa inflaatiohaasteisiin Atlantin molemmin puolin tuo myös viime viikkoina halventunut öljy, jonka hinta on tullut alas Lähi-Idän kriisin eskaloitumisvaaran pienennyttyä.

Inflaatiouutiset aiheuttivat markkinoille positiivisia väreitä, sillä uutiset hidastuvasta inflaatiosta lisäävät erityisesti Yhdysvalloissa povatun ”pehmeän laskun” todennäköisyyttä. Tällä tarkoitetaan talouskasvun jatkumista nousseesta inflaatiosta ja korkotasosta huolimatta. Edellisen kuukauden aikana kokoustaneille Yhdysvaltain ja Euroopan keskuspankeille uutiset olivat myös varsin mieleisiä. Keskuspankit ovat koko kuluvan vuoden ajan pitäneet kiinni tarinastaan, jonka mukaan rahapolitiikkaa ei tule höllätä ja korkoja laskea ennen kuin inflaation hidastumisesta kohti kahden prosentin tavoitetasoja on nykyistä selvempiä merkkejä. Kokouksissaan keskuspankit pysyivät kuta kuinkin aiemmassa viestissään. Yhdysvalloissa keskuspankin puheenjohtaja Jerome Powell kertoi, että ennen kokousta selvästi muun muassa osakkeiden laskun ja korkojen nousun myötä kiristyneet rahoitusolosuhteet tekevät työtä keskuspankin puolesta hidastaessaan kysyntää ja siten hillitessään inflaatiota.

Markkinoiden vetoapu inflaation torjunnassa on keskuspankeille kuitenkin kaksiteräinen miekka. Keskuspankkien viestittyä markkinoille, että rahapolitiikan kiristystarve vähentyy nousseiden korkojen myötä, markkinat tulkitsivat tulevan rahapolitiikan rauhoittuvan, jonka seurauksena markkinakorot laskivat keskuspankkikokouksen jälkeen selvästi. Markkinakorkojen laskiessa rahoitusolosuhteet kuitenkin jälleen keventyvät, ja vaateet keskuspankkien kiristävälle rahapolitiikalle nousevat. Niinpä keskuspankit saattavat kuitenkin etenkin Yhdysvalloissa muistuttaa markkinoita tulevien viikkojen aikana kireän rahapolitiikan tarpeesta, sillä pidemmän aikavälin inflaatiotaistelu on edelleen ratkaisematta. Yhdysvalloissa inflaatiossa reilulla viiveellä näkyvät, tulevien kuukausien aikana inflaatiovauhtia hidastavat asumiskustannukset helpottavat tilannetta hieman, mutta edelleen kireä työmarkkina ja vahva talouskasvu pitävät inflaatiouhkaa yllä. Markkinoilla positiiviset uutiset ovat kuitenkin lisänneet uskoa koronlaskujen aloittamisesta tulevan alkukesän aikana reilusti.

Euroopan talouskasvu jää edelleen jälkeen Yhdysvalloista

Yhdysvaltain talouskasvu on yllättänyt koko kuluvan vuoden ajan ripeydellään inflaatiosta ja nousseista koroista huolimatta. Tarinaan on kuitenkin viimeisten viikkojen aikana ilmestynyt lieviä säröjä, ainakin jos talousdataa katsotaan hieman tarkemmin. Sekä kuluttajien että yritysten luottamuskyselyissä tulokset ovat heikentyneet, mikä viittaa tulevaisuudessa mahdollisesti heikentyvään investointi- ja kuluttajakysyntään. Yritysten lainansaanti on pysynyt haastavana, mikä yleensä ennakoi heikentyvää talousnäkymää. Toisaalta odotusten sijaan toteutuneet luvut sekä vähittäiskaupasta että teollisuustuotannosta olivat loka-marraskuun aikana edelleen varsin vahvoja, joten päälle päin talous jaksaa edelleen varsin hyvin. Odotettua vahvempana pysynyt työmarkkina säröili myös lokakuussa, kun maatalouden ulkopuolisia työpaikkoja syntyi odotettua vähemmän ja työttömyysaste nousi 3,9 prosenttiin.

Euroopan talouden taivaalla valoa tuntuu sen sijaan olevan suurin piirtein yhtä paljon kuin eteläsuomalaisessa marraskuun illassa. Euroalueen talouskasvu painui negatiiviseksi kolmannella kvartaalilla edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Lisäksi yritysten luottamusta mittaavat ostopäällikköindeksit jatkoivat heikentymistään, ja alkusyksyn aikana orastavia kohenemisen merkkejä näyttänyt teollisuuden aktiviteetti oli jälleen vaisua. Ensi vuodelle tilanteen odotetaan kuitenkin parantuvan ja talouden kasvavan kuluvaa vuotta nopeammin.

Uutiset hidastuvasta inflaatiosta ja sopivan heikosta taloudesta etenkin työmarkkinoiden osalta aiheuttivat markkinoille jopa yllättävän rajun helpotuksen heikkojen alkusyksyn uutisten jälkeen. Ainakin osittain jyrkässä nousussa lienee kyse siitä, että tunnelmat olivat painuneet välillä jo hyvin synkiksi ja sijoittajien, etenkin nopeita liikkeitä tekevien toimijoiden, positiot riskisijoituksissa olivat käyneet verrattain vähiin. Korkotason kehitys lienee kuitenkin jatkossakin olennaisin kysymys markkinoiden kehityksen kannalta. Mikäli yli kahden vuoden nousuputki koroissa katkeaa nyt toden teolla, voivat markkinat innostua loppuvuodesta vielä varsin positiiviseen kehitykseen. Toisaalta heikot inflaatiouutiset, liian hyvä talousdata tai keskuspankkien odotettua jyrkemmät lausunnot saattavat aiheuttaa yllätyksiä myös toiseen suuntaan.

Korkojen lasku suosii pienyhtiöitä ja korkoriskin nostamista

Emme ole viime viikkoina kohentuneista tunnelmista huolimatta nostaneet salkkujemme riskitasoja merkittävästi. Olemme edelleen yleistä markkinanäkemystä huolestuneempia nopeasti nousseiden korkojen vaikutuksesta kuluttajiin ja yrityksiin tulevien kvartaalien aikana. Etenkin Yhdysvalloissa seuraukset ovat toistaiseksi olleet vielä varsin pieniä, mutta saattavat hiipiä talouteen etenkin, jos rahapolitiikka pysyy kireänä. Salkkujemme osakepainot ovat edelleen normaalia matalampia, ja näemme korkosijoitusten tuotto-odotuksen osakkeita houkuttelevampana etenkin suhteessa riskiin.

Osakesalkussamme etenkin eurooppalaiset pienyhtiöt ovat hyötyneet laskeneista koroista. Tarkkailemme myös muita toimialoja tai teemoja, jotka saattaisivat hyötyä laskevista koroista, mikäli uskomme korkotason edelleen laskevan. Euroopassa osakkeet ovat selvinneet heikosta tuloskaudesta kohtuullisesti, Yhdysvalloissa isojen teknologiayhtiöiden vahvassa vedossa ei juuri näy lommoja.

Olemme jälleen lisänneet hieman korkosalkkujemme korkoriskiä korkojen kääntyessä laskuun. Korkoriskiä on nostettu tasaisesti viimeisen kahden vuoden aikana korkojen noustua. Olemme ostaneet suojaa yhdysvaltalaisten korkeamman riskin yrityslainojen nousevia luottoriskitasoja vastaan. Uskomme lainojen näkymien heikentyvän tulevaisuudessa talousnäkymien myötä. Kassatilanteemme on edelleen hyvä, ja voimme hyödyntää salkkujemme käteisvaroja houkuttelevien mahdollisuuksien ilmetessä tulevaisuudessa.