Allokaationäkemys: Kuponkeja pilvisen taivaan alla

Lyhyen aikavälin inflaatiopaineet palasivat elokuussa markkinoille, kun inflaatio kääntyi nousuun Yhdysvalloissa ensimmäistä kertaa sitten kesäkuun 2022. Korkeat korot kurittavat Euroopan taloutta ja kuluttajia samaan aikaan kun Yhdysvalloissa toivottaisiin hitaampaa talouskasvua. Ollaanko markkinoilla liian positiivisia realiteetteihin nähden?

Kuva: Filip Mroz / Unsplash

Osakemarkkinat ovat liikkuneet pitkälti sivuttaissuunnassa edellisen kuukauden aikana. Vaisun elokuun alun jälkeen markkinat piristyivät hieman ja ovat tätä kirjoittaessa globaalisti kuta kuinkin elokuun puolivälin tasoilla. Maantieteellisesti erot ovat pieniä, mutta eurosijoittajan näkökulmasta dollarin vahvistuminen on nostanut euroalueen ulkopuolisten osakkeiden tuottoja. Myös koroissa ollaan lähellä elokuun puolivälin tasoja. Luottoriskipreemiot ovat sen sijaan laskeneet hieman. Viimeisen kuukauden keskeiseksi puheenaiheeksi on noussut öljy, jonka hinta on jatkanut nousuaan ja hätyyttelee jo 100 dollarin tynnyrihintaa.

Vaisut markkinaliikkeet kertovat varsin yllätyksettömästä kuukaudesta taloudessa ja rahapolitiikassa. Loppukesästä markkinoiden huomio palasi vahvasti alkuvuonna laskeneeseen inflaatioon. Talouskasvu jatkoi eriytymistään, kun Yhdysvaltojen kasvu jatkui vahvana ja Euroopan ja Kiinan näkymät säilyivät heikkoina. Keskuspankeille data toi vain vähän uutta, ja vahvisti todennäköisesti jo ennalta kerrottua viestiä tulevasta tauosta rahapolitiikan kiristämisestä.

Inflaatio kääntyi pitkästä aikaa nousuun

Markkinoiden myötätuulena kuluvan vuoden aikana ollut inflaation lasku pysähtyi elokuussa, kun Yhdysvalloissa raportoitiin heinäkuun inflaatioluvut. Vuosi-inflaatio nousi ensimmäistä kertaa sitten kesäkuun 2022. Nousu jatkui elokuussa, ja vuosi-inflaatio nousi 3,7 prosenttiin. Ison osan inflaation noususta selittää polttoaineiden hinnan nousu, joka nostaa suoraan ylätason inflaatiota ja välillisesti energiasta ja ruoasta putsattua ydininflaatiota muun muassa lentojen hintojen noustessa. Samaan aikaan ISM-ostopäällikköindeksien hintakomponentit nousivat sekä palvelualoilla että teollisuudessa. Lyhyellä aikavälillä inflaatiopaineet ovat siis palanneet.

Pidemmällä aikavälillä inflaatioon liittyvät haasteet ovat edelleen merkittäviä. Yhdysvaltain elokuun työmarkkinaraportti osoitti lieviä merkkejä kireän työllisyystilanteen helpottamisesta, kun työttömyysprosentti nousi ja työvoima kasvoi. Lisäksi avoimissa työpaikoissa nähtiin selvää laskua. Palkkojen nousu on kuitenkin edelleen varsin vauhdikasta, ja vahvan talouskasvun olosuhteissa työllisyystilanteen äkillinen hidastuminen on epätodennäköistä. Euroopassa taloustilanteen heikentyminen muuttaa näkymiä myös työllisyyden osalta, mutta jähmeämmän työmarkkinajärjestelmän ansiosta palkkatasot pyrkivät edelleen ylös. Inflaationäkymät ovat siis haastavia sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Kysymys ei ole enää siitä, että inflaatio pitäisi saada painettua alas viime vuoden korkeilta tasoiltaan, mutta polku kohti kahden prosentin tavoitetasoja on edelleen varsin sumuinen.

Nopeamman muutoksen inflaationäkymiin toisi talouden selkeä hidastuminen myös Yhdysvalloissa. Kesän vahva talousdata on kuitenkin pitänyt pintansa myös elo-syyskuussa, ja merkkejä hidastumisesta on toistaiseksi vaikeaa löytää. Ostopäällikköindeksit kertoivat yritysten edelleen vahvoista näkymistä ja vähittäiskauppaluvut kuluttajien vankkumattomasta uskosta. Hieman kiihtynyt inflaatio ei ole vielä siis nakertanut kuluttajien intoa, mutta ui tuleviin odotuksiin hintojen korotuksista lähitulevaisuudessa. Noussut korkotaso ei sekään näy kuluttajien arjessa vielä erityisen merkittävästi, sillä Yhdysvaltojen asuntolainakanta on voittopuoleisesti kiinteäkorkoinen. Uuden asuntolainan korko alkaa seitsemällä, mutta olemassa olevan kannan keskikorko on edelleen tuntuvasti neljän prosentin alla.

Eurooppa ja Yhdysvallat kulkevat eri polkuja

Euroopassa näkymät ovat sen sijaan heikot. Teollisuuden vaisuus näkyy Euroopassa esimerkiksi Yhdysvaltoja enemmän. Saksassa autosektori on hidastunut merkittävästi, ja merkit energian saatavuushaasteista ja nousevasta hinnasta heikentävät näkymiä entisestään. Kiinassa talousnäkymät osoittivat syyskuun puolivälissä ensimmäisiä orastavia piristymisen merkkejä valtion aloittaman elvytyksen vanavedessä. Näkymät ovat kuitenkin edelleen huterat ennen kaikkea haastavien kiinteistösektorien näkökulmasta.

Vahvan kasvun ja nousevien inflaatiohuolien seurauksena Yhdysvaltain keskuspankin paineet rahapolitiikan keventämiselle ovat vähäiset. Markkinoilla odotukset koronnostojen jatkosta ovat vähentyneet, mutta inflaatiohuolet saattavat vielä lisätä nostojen todennäköisyyttä. Keskuspankin puheenjohtaja Jerome Powell kertoi elokuussa FED:n navigoivan tähtien mukaan pilvisen taivaan alla, viitaten talous- ja inflaationäkymien utuisuuteen. Toisaalta hän lisäsi keskuspankin pitävän rahapolitiikkaa kireällä, kunnes inflaatiohuolet on varmasti taltutettu.

Euroopassa keskuspankki nosti ohjauskorkoaan vielä syyskuussa. Toisaalta viesti tulevista toimista oli aiempaa pehmeämpi. EKP seilaakin nyt melkoisessa ristiaallokossa. Inflaatio tuntuu jääneen vielä Yhdysvaltoja selvemmin kahden prosentin tavoitteen päälle, mutta samaan aikaan talousnäkymät ovat heikentyneet selvästi. Poliittiset paineet rahapolitiikan keventämiselle kasvanevat tulevaisuudessa, kun heikentyvät näkymät alkavat näkymään kansalaisten arjessa. Voikin olla, että EKP joutuu reagoimaan ennen Yhdysvaltojen keskuspankkia.

Markkinoiden optimismi voi olla harhaanjohtavaa

Edellinen kuukausi on tuonut näkemykseemme vain vähän muutoksia. Lyhyen aikavälin piristymisestä huolimatta uskomme korkean korkotason aiheuttavan haasteita taloudelle tulevaisuudessa. Kohonneen inflaation riskit ovat alkaneet näkymään erityisesti raaka-aineiden kohonneiden hintojen myötä, mutta pitkän aikavälin ajureissa on tapahtunut vähän muutoksia. Niinpä pidämme edelleen sekä talouteen että inflaation liittyviä riskejä markkinoiden konsensusta suurempana. Keskuspankit jäänevät tauolle rahapolitiikan kiristämisen suhteen, mutta eivät toisaalta lähde keventämään politiikkansa ilman merkittävää talouden hidastumista.

Pidämme paikoitellen hyvinkin rauhallisiksi painuneita markkinatunnelmia riskeihin nähden turhan levollisina ja olemme siksi normaalia varovaisempia erityisesti osakemarkkinoilla. Elokuun heikompaa markkinajaksoa ovat seuranneet jälleen kohtuullisen vahvat markkinatunnelmat. Tuottokärki on edelleen tasoittunut, ja teknologiayhtiöiden rinnalle on noussut myös muiden toimialojen ja teemojen edustajia. Näkemyksemme mukaan korkeata inflaatiota ja korkotasoa kestävät yhtiöt ovat edelleen houkuttelevia. Mikäli korkonäkymien muuttuminen söisi teknologiayhtiöiden arvostustasoja, voisi myös sieltä löytyä oston paikkoja. Olemme laskeneet kuukauden aikana hieman eurooppalaisten pienten ja keskisuurten yhtiöiden painoa ja nostaneet vastaavasti yhdysvaltalaisten osakkeiden painoa riskien hallinnan näkökulmasta. On kuitenkin syytä huomata, että pidemmällä aikavälillä pidämme edelleen pienyhtiöitä houkuttelevana sijoituskohteena.

Nostimme korkosijoitustemme korkoriskiä korkojen noustua toukokuussa, ja jatkamme salkkumme korkoriskin aktiivista hallintaa korkonäkemyksemme mukaisesti. Salkkumme lainasijoitukset ovat tuottaneet kuluvan vuoden aikana erityisen hyvin. Hyvästä tuotosta huolimatta tuotto-odotus on edelleen varsin houkutteleva, ja esimerkiksi juuri lainasijoitusten vuotuinen tuotto-odotus on lähellä yhdeksää prosenttia. Korkosijoittaja nauttiikin nyt korkeista kuponkikoroista, jotka kestävät osittain myös epävarmempia aikoja. Merkittävä käteiskassamme mahdollistaa edelleen nopeat liikkeet, mikäli markkinoilla ilmenee mahdollisuuksia.