Allokaationäkemys: Hyvästi koronnostot, tervetuloa rakenteellisesti korkeammat korot

Markkinoiden vire näyttää edelleen epävarmalta, vaikka Yhdysvaltojen talouskasvu jatkaa vahvana. Inflaation laskupaineet ovat ainakin tilapäisesti hellittäneet Yhdysvalloissa, mutta koronnostoja ei enää pidetä todennäköisenä. Myös geopoliittinen tilanne pitää maailman markkinoita nyt varpaillaan.

Kuva: Tomas Williams / Unsplash

Syksyinen alakulo markkinoilla on jatkunut lokakuussa. Heinäkuun lopun markkinahuippujen jälkeen trendi on ollut laskuvireinen, joskin lasku on ollut toistaiseksi melko rauhallista ja suuremmalta draamalta on markkinoilla vältytty. Syyskuun puolivälin jälkeen osakkeet ovat laskeneet reilut kaksi prosenttia globaalisti. Maantieteellisesti eroja on vähän, joskin koko vuoden varsin heikosti tuottanut Helsingin pörssi erottuu jälleen joukosta negatiivisesti. Eri toimialoilla lasku on ollut myös verrattain tasaista. Vielä syyskuun puoliväliin asti varsin rauhallisena säilyneet luottoriskipreemiot ovat nousseet, mutta ovat edelleen selvästi kevään pankkiepävarmuuden luoman piikin alapuolella. Heikentyneen tunnelman taustalla ovat voimakkaasti nousseet korot. Yhdysvalloissa 10-vuotinen valtionlaina hätyyttelee 5 prosentin tasoa ja Euroopassa Saksan kymmenvuotias vastaavasti 3 prosenttia. Loppukesän aikana selkeästi heikentyneen euron kurssi on tasaantunut lokakuun aikana.

Geopolitiikka ei ole kuulunut sijoittajien keskeisesti seuraamiin aiheisiin kuluvan vuoden aikana, mutta Israelin ja Gazan tapahtumat palauttivat nämä kysymykset jälleen markkinoiden polttopisteeseen. Tilanteen kärjistyminen on toistaiseksi laskenut sijoittajien riskinottohalukkuutta hieman, mutta vaikutukset markkinaan ovat toistaiseksi melko vähäisiä. Pidemmällä aikavälillä kriisin seuraukset kytkeytyvät öljyn hintaan, joka saattaisi nousta voimakkaasti, mikäli konflikti leviäisi laajemmalle Lähi-idän alueella. Öljyn hinnan nousu nostaisi inflaatio-odotuksia, mikä johtaisi edelleen kiristyvään rahapolitiikkaan.

Ohjauskorkojen ei odoteta enää nousevan

Rahapolitiikan osalta sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa ollaan pisteessä, jossa keskuspankeilta ei odoteta enää lisää koronnostoja. EKP nosti ohjauskorkoa vielä edellisellä kokouksessaan syyskuussa, mutta siirtynee nyt odottelemaan nousseen korkotason vaikutuksia talouteen ja inflaatioon. Yhdysvalloissa keskuspankki FED piti ohjauskorkonsa ennallaan, mutta viestitti hieman markkinoiden odotuksia tiukemmasta rahapolitiikan linjasta. Keskuspankki kertoi talouskasvun yllättäneen positiivisesti, mutta muistutti myös riskien olevan aiempaa tasapainoisempia inflaation nousun ja talouskasvun hidastumisen välillä. Markkinoilla hinnoitellaan nyt hieman alle 50 prosentin todennäköisyyttä lisänostolle. Koronlaskujen odotetaan alkavan ensi kesänä.

Keskeinen syy FED:n odotettua tiukemmalle viestille oli Yhdysvalloissa sitkeänä jatkuva inflaatio. Loppukesästä uudestaan noussut inflaatio pysyi syyskuussa edellisen kuun tapaan 3,7 prosentissa, mutta ylitti jälleen hieman odotukset. Öljyn hinnan myötä nousseet polttoainehinnat näkyvät inflaatiossa, mutta keskeistä on, että energian- ja ruoan hinnoista puhdistettu ydininflaatio pysyttelee sekin sitkeästi tavoitetasojen yläpuolella. Keskeinen inflaatiota edelleen kiihdyttävä tekijä on asumisen hinta, joka pitkän viiveensä takia alkaa vasta nyt hellittämään. Haasteena ovat edelleen kova talouskasvu ja erityisesti kireä työmarkkina, joka välittyy inflaatioon nousevien palkkojen kautta.

Työmarkkinoiden vahva vire jaksaa edelleen yllättää. Syyskuun työllisyysraportti yllätti vahvuudellaan, kun uusia työpaikkoja syntyi selvästi odotettua enemmän. Lisäksi avoimien työpaikkojen määrä nousi selvästi odotettua korkeammaksi syyskuussa. Positiivinen uutinen oli sen sijaan, että palkkojen nousu pysyi viime kuukausien tasolla, mutta on edelleen selvästi esimerkiksi koronapandemiaa edeltäviä vuosia korkeammalla. Vaikka heikkoja signaaleja työmarkkinan hidastumisesta on nähty, on esimerkiksi palkkojen nousuvauhti edelleen selvästi liian vauhdikasta, jotta keskuspankki voisi lähteä keventämään rahapolitiikkaansa.

Yhdysvaltojen talous jatkaa vahvana, mutta Eurooppa yskii

Euroopassa inflaatio on hidastunut viime kuukausina Yhdysvaltoja vauhdikkaammin, vaikka onkin edelleen vuositasolla mitattuna Yhdysvaltoja vauhdikkaampaa. Euroopassa talouskasvun vaisuus ja sen myötä hidastuva kysyntä laskevat hintapaineita, mutta talvella potentiaalisesti nouseva energian hinta nostaa riskiä kiihtyvästä inflaatiosta talven aikana.

Talousnäkymissä käänteet eivät ole olleet viimeisen kuukauden aikana järin dramaattisia. Yhdysvalloissa lähiaikojen kasvunäkymät ovat edelleen varsin vahvoja. Nopeasti päivittyvän datan perusteella BKT:n kasvua ennakoiva Atlantan FED:n malli arvioi talouden kasvavan kolmannella kvartaalilla yli 5 prosentin vauhdilla. Hiljattain julkaistut vähittäiskauppaluvut kertovat siitä, että kuluttajat jaksavat edelleen ylläpitää talouden moottoreita. Pinnan alla signaalit kuitenkin kertovat myös haasteista. Pitkään povattu korona-ajan säästöjen hiipuminen on jälleen astetta lähempänä, ja luottokorttivelka kasvaa aiempaa nopeammin. Erilaiset kuluttajien luottamusta mittaavat kyselyt toisaalta kertovat heikentyvästä kuluttajien luottamuksesta.

Pitkään heikkona jatkuneet teollisuuden näkymät näyttävät sen sijaan lieviä merkkejä paremmasta. Korona-ajan kysyntäpiikin jälkeen kasvaneet varastot ovat pitäneet teollisuuden näkymiä aisoissa, mutta yritysten laskeneet varastot ja teollisuuden paremmalta näyttävät tilauskannat luovat uskoa tulevasta. Teollisuuden paremmat näkymät tukevat erityisesti Eurooppaa, joka hyötyy myös Kiinan parantuneista näkymistä lisääntyneen elvytyksen seurauksena. Kovin ruusuista lähitulevaisuutta Euroopan taloudelle on kuitenkin vaikeaa ennustaa.

Korkosijoitusten tuotto-odotukset ovat edelleen houkuttelevia

Markkinoiden lasku ja epävarmat tunnelmat kertovat näkemyksemme mukaan siitä, että markkinoilla kysymykset nousevien korkojen vaikutuksista hiipivät sijoittajien mieliin entistä enemmän. Lyhyellä aikavälillä monet tekijät pitävät yllä paineita korkotason nousulle, ja merkittävämpään korkokäänteeseen vaadittaisiin keskuspankkien äkkikäännöstä tai selvästi heikommaksi kääntyvää talousdataa. Niinpä uskomme, että markkinoilla korkeampien korkojen vaikutuksia joudutaan sulattelemaan vielä jonkin aikaa.

Markkinoiden tunnelmat ovat kääntyneet hieman ja uskomme ettei epävarmuuden vähentymiselle ole lähiaikoina merkittäviä perusteita. Siksi pidämme salkkujemme riskit edelleen neutraalitason alapuolella. Keskeisimmin pienempi riski näkyy siinä, että salkkujemme osakepainot ovat neutraalitasoja pienempiä. Uskomme, että suhteessa riskiin korkosijoitusten tuottonäkymät ovat edelleen osakkeita houkuttelevampia.

Osakemarkkinoilla viime aikoina noussut korkotaso ei ole aiheuttanut merkittäviä tuottoeroja toimialojen tai teemojen välillä. Näkemyksemme mukaan korkeaa inflaatiota ja korkotasoa kestävät yhtiöt ovat edelleen houkuttelevia. Mikäli korkonäkymien muuttuminen söisi teknologiayhtiöiden arvostustasoja, voisi myös sieltä löytyä oston paikkoja. Alkanut tuloskausi kertonee jälleen tarkemmin eri toimialojen näkymistä. Perinteisesti tuloskauden aloittavat yhdysvaltalaiset finanssiyhtiöt ovat raportoineet odotuksia paremmista tuloksista.

Noussut korkotaso lisää osaltaan houkuttelevuutta lisätä salkun korkoriskiä, josta maksettava tuotto on jälleen hieman korkeampi. Salkkumme korkoriskiä on nostettu viimeisen vuoden aikana, mutta se on edelleen globaalia korkomarkkinaa matalampi. Emme ole lisänneet salkkuumme esimerkiksi pidempiä valtionlainasijoituksia, jotka tyypillisesti hyötyvät korkojen laskiessa. Salkkumme lainasijoitukset ovat tuottaneet kuluvan vuoden aikana erityisen hyvin. Merkittävä käteiskassamme mahdollistaa edelleen nopeat liikkeet, mikäli markkinoilla ilmenee mahdollisuuksia.