Älä anna perintöveron yllättää

Perintöveron määrä ja suhteellisen lyhyt maksuaika yllättää monet. Perintövero tulee ajankohtaiseksi useimmiten, kun läheinen kuolee ja silloin näiden haasteiden pohtimiseen ei välttämättä ole aikaa tai halua.

Kuva: Unsplash Nikita Taparia

Perintöasioissa tärkeää on keskustelu perinnönjättäjän ja perinnön vastaanottajan kesken silloin kun se on vielä mahdollista. Muu ennakointi ja valmistautuminen tulevat seuraavana.

Perintövero maksetaan toisinaan jo ennen perinnön saamista käyttöön. Veron maksu voi aiheuttaa haasteita sen tullessa maksettavaksi jo kohtalaisen nopeasti tai jos peritty omaisuus on esimerkiksi metsää tai muu kiinteistö. Perinnön ollessa kiinteää omaisuutta, sitä voi olla hankalaa realisoida rahaksi, jolla maksaa perintövero.

Esimerkki: Henkilö perii yrityksen eli yrityksen osakkeet. Yrityksen osakkeiden ollessa arvokkaita, myös perintövero tulee olemaan suuri. Perintövero pitää maksaa sen tullessa ajankohtaiseksi eli yleensä viimeistään vuoden sisällä, sillä perukirjan käsittely ja verotuspäätöksen antaminen Verohallinnossa kestää yleensä noin 6–12 kuukautta. Perintöveroa varten tarvitaan rahaa tai rahaksi muutettavaa omaisuutta, mutta jos perittyä yritystä ei halua myydä, pitää raha saada muualta. Joissain tapauksissa yrityksen myyminen voi olla ainoa ratkaisu, mutta toisaalta se voi olla joko taloudellisista tai sosiaalisista syistä mahdotonta.

Perintöveroon on helpoin varautua etukäteen

Jos sinulta on jäämässä perintöä, kannattaa miettiä etukäteen, miten läheiset voivat varautua perintöveroon. Näin perinnön vastaanottajat voivat säästyä suurelta vaivalta tai maksuongelmilta. Laskemalla tai arvioimalla oman omaisuuden, voit saada arvion siitä, kenelle ja kuinka paljon perintöveroa tulisi maksettavaksi. Samalla voit kartoittaa missä muodossa varallisuutesi on, oli se sitten kiinteää tai irtainta omaisuutta. Näiden lisäksi on hyvä verrata, jääkö sinulta rahaa tai rahaksi helposti muutettavaa omaisuutta tarpeeksi veron maksamista varten.

On tärkeää puhua näistä asioista heidän kanssaan, jotka perinnön saavat ja perintöveroa maksavat, sillä perinnön jättäjän näkemys edesauttaa asioiden suunnittelemista. Keskustelussa kannattaa käydä vaihtoehdot läpi: suojataanko perinnön vastaanottajia esimerkiksi henkivakuutuskorvauksella, säästääkö perinnön vastaanottaja jo etukäteen perintöveroa varten vai onko koko perintö helposti muutettavissa käteiseksi?

Perintöveron maksamiseen voi varautua myös riskihenkivakuutuksella tai kuolemanvaravakuutuksen sisältävällä sijoitusvakuutuksella. Vakuutuksenottaja voi määrätä vakuutuksen edunsaajat. Jos edunsaajamääräys on voimassa, korvaus ei kuulu vakuutetun kuolinpesään vaan se maksetaan määrätyille edunsaajille. Näin ollen korvaus maksetaan yleensä nopeasti, jolloin edunsaaja saa rahan ja voi käyttää sen esimerkiksi perintöveron maksuun.

(Artikkeli jatkuu)

 

Perinnönjättäjä ei ole enää maksamassa perintöveroa, kun sen aika koittaa, mutta ennakkoon hän voi lahjoittaa 4999 euroa kolmen vuoden välein. Tämä on yksi tapa ennakoida ja säästää, jos tietää perintöveroa tulevan maksettavaksi aikanaan.

Lue lisää: Lahja, ennakkoperintö vai perintö? Valitsemalla oikein voit saada merkittäviä säästöjä

Voiko itse varautua tulevaan perintöveroon ennakkoon?

Kuten perinnönjättäjällä, on myös sen vastaanottajalla tilanne helpoin, kun asiasta on keskusteltu ennen sen tulemista ajankohtaiseksi. Ennakointi on tässäkin asiassa yksi helpoimpia vaihtoehtoja.

Jos aiheesta keskustelu ei syystä tai toisesta ole mahdollista, sijoittaminen tai puskuriin säästäminen on hyvä varautumisen keino myös perintöveroon. Etenkin jos on odotettavissa suuri perintö, kannattaa tämä pitää mielessä tai selvittää ennakkoon onko omia varoja tarpeeksi perintöveroa varten tai onko omaisuutta helposti muutettavissa rahaksi.

Lue lisää: Älä ajoita, hajauta