Siivousalan edelläkävijä toi tulospalkkiot koko henkilöstön saataville

Miten pienemmässä yrityksessä panostetaan henkilöstön palkitsemiseen? Perheyritys MTB-Siivouspalvelu otti käyttöönsä Palkkiorahaston, jonka kautta työntekijöille jaetaan tasa-arvoinen palkkiosumma. Tavoitteena on sitouttaa, motivoida ja saada parempia tuloksia.

Kuva: Unsplash

Viime vuodet ovat olleet palvelualoilla haastavia ja osansa tästä on saanut myös työntekijäpulasta kärsivä siivousala. Sisarukset Mia ja Nea Backström tietävät, että henkilöstön hyvinvoinnilla ja palkitsemisella on suora yhteys kilpailukykyyn ja yrityksen menestymiseen. Backströmin perheen luotsaama yritys onkin vienyt palkitsemisensa uudelle tasolle ottamalla käyttöön Palkkiorahaston, jonka kautta työntekijöille maksetaan tulospalkkioita.

Toimitusjohtaja Mia Backströmin mukaan siivousalalla ei vielä yleisesti tunneta kannustavia palkitsemismalleja. Myös MTB-Siivouspalvelussa sopivaa bonusjärjestelmää mietittiin pitkään ja pohdittiin, mikä olisi oikea tapa palkita henkilöstöä siten, että jokainen tuntee olonsa arvostetuksi ja kokee palkitsemisen reiluksi. Tätä kautta yritys päätti ryhtyä alansa palkitsemismallien edelläkävijäksi.

“Me halusimme lähteä toteuttamaan omanlaista ratkaisua, jota ei alallamme ole tietääkseni nähty. Annamme aimo osan voitostamme henkilöstölle, sillä juuri henkilöstö tekee tuloksen”, Mia Backström kertoo.

MTB-siivous.png

Työhyvinvointia ja tiimihenkeä pidetään yllä hyvällä johtamisella ja kouluttamisella, laadukkailla välineillä ja säännöllisesti järjestetyllä yhteisellä ohjelmalla, mutta se ei välttämättä ole tarpeeksi.

“Kakkukahvit eivät yksinään riitä. Haluamme sitouttaa ja motivoida henkilöstöä ja ennen kaikkea haluamme olla alamme paras työpaikka”, summaa Mia Backström.

Tulospalkitseminen on yksi tapa osallistaa henkilöstöä

MTB-Siivouspalvelussa henkilöstöön panostaminen on tuottanut tuloksia: yritys sai Suomen ensimmäisenä yrityssiivousalan yrityksenä Great Place To Work -sertifioinnin ja yritys valittiin Suomen parhaimpien työpaikkojen joukkoon vuonna 2021.

Syksyllä 2022 perustettu Palkkiorahasto on yritykselle uusi tapa palkita henkilöstöään. Palkkiorahaston kautta yritys pystyy antamaan työntekijöilleen suurempia palkkioita, sillä Palkkiorahastoon sijoitettavista palkkiosta ei makseta henkilösivukuluja.

MTB-Siivouspalvelun työntekijöistä tulee Palkkiorahaston käyttöönoton myötä sijoittajia.

”Pidämme hyvänä sitä, että Palkkiorahasto voi kannustaa pitkäjänteiseen rahastosäästämiseen. Uskomme, että asia konkretisoituu sitten, kun ensimmäinen tulospalkkio maksetaan ja työntekijät saavat oman pesämunansa Palkkiorahastoon”, kuvailee Nea Backström.

Henkilöstön suhtautuminen on ollut positiivista ja palkitsemisen yhteys yrityksen tulokseen on saanut aikaan oivalluksia. Jokainen työntekijä kantaa vastuuta yhteisen tuloksen tekemisestä, mikä ohjaa fiksuihin ja entistä tarkempiin valintoihin arjessa.

“Henkilöstö oivalsi heti tärkeän ajatuksen siitä, että mitä paremmin teemme yhteistyötä, sitä parempi potti saadaan kasaan ja kasvamaan”, kertoo Mia Backström.

“Uskomme, että tämä näkyy myös asiakastyytyväisyydessä sekä viivan alla.”

Työn tehokkuus ja laadukkuus välittyy siivousalalla suoraan asiakkaille. Palvelun ostajat myös tietävät, että työtyytyväisyys ja työn jälki kulkee käsi kädessä.

 

Vastuullisuus tarkoittaa perheyritykselle myös sosiaalista vastuuta

Vastuullisesti tuotetuille palveluille on kysyntää ja aiheesta keskustellaan yhä enemmän sidosryhmien kanssa. Sosiaalisen vastuun kysymyksissä korostuu esimerkiksi työntekijöiden hyvinvointi ja inhimillinen kohtelu.

“Kestävä kehitys ei ole meille pelkästään vihreitä ympäristöarvoja, vaan se on myös henkilöstön hyvinvointia ja laajemmin yhteiskuntavastuuta”, kertoo Nea Backström.

“Meidän yrityksessämme johto on lähellä henkilöstöä ja ovet ovat aina auki. Haluamme jakaa myös tulospalkkion henkilöstölle tasa-arvoisesti. Kaikki voivat saada saman summan, joka ei riipu palkan määrästä. Luonnollisesti myös osa-aikaisilla työntekijöillä on oikeus palkkioon suhteessa tehtyyn työmäärään”, Mia Backström täydentää.

MTB-Siivouspalvelun tavoitteena on olla jatkossakin houkutteleva työpaikka, jossa viihdytään pitkään. Palkkiorahaston käyttöönotto onkin herättänyt kiinnostusta ja oman henkilöstön määrä on kasvanut merkittävästi uudistuksen jälkeen. Monet uusista työntekijöistä ovat siirtyneet yrityksen palkkalistoille alihankkijoilta. Perheyrityksen tarina jatkuu entistäkin isommalla vaihteella – henkilöstöstä välittäen.