Turkulainen autokoulu Epic on kasvanut vauhdikkaasti

Turkua kuvaillaan usein helpoksi kaupungiksi ajaa. Kadut leikkaavat toisensa suorassa kulmassa, eikä ruutukaavakeskusta tuota ajoa harjoitteleville turhia kommervenkkeja monen muun keskustan tavoin. Moni Turun kaduilla ajava on saanut ajokorttinsa Epic autokoulun opeilla. Epic on puolestaan Mandatumin asiakas.

Tänä vuonna Suomessa saa ajokortin noin 59 000 uutta ajajaa. Heistä merkittävä määrä, eli noin 10 000 saa korttinsa autokoulu Epicin kautta. Turussa, Kaarinassa, Ruskossa, Raisiossa, Naantalissa ja Salossa huristelee siis varsin moni ajaja, joka on saanut perinteisen ajo-opetuksen lisäksi oppinsa varsin modernilla tavalla, esimerkiksi verkkokurssien ja simulaattorikoulutuksen kautta.

Vuonna 2013 perustetulla autokoulu Epicillä on vankka asema myös muualla, sillä sen opeilla kurvailee Suomen teillä rapiat 100 000 kuskia, kuka autolla, kuka taas moottoripyörällä, taksilla tai raskaalla kalustolla.

Epic Autokoulu Oy:n perustaja Kalle Lahervon mukaan alalla on tapahtunut paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kun Lahervo perusti oman yrityksensä vain reilu 10 vuotta sitten, autokoulutoimijoita oli Suomessa 750 kappaletta. Nyt niitä on jäljellä noin 250.

Lahervon mukaan aiemmin ala oli erittäin reguloitu, ja esimerkiksi autokoululuvat olivat kuntakohtaisia. Kun säännöstelyä purettiin, oli mahdollisuus tehdä asioita toisin.

”Minulla on ollut halu uudistaa alaa. Kun aloitin oman yritykseni, joissain autokouluissa opetettiin teoriaa edelleen piirtoheittimien avulla. Epicissä olemme modernisoineet autokoulualaa ja kehittäneet uusia ja tehokkaita menetelmiä ja työkaluja liikenneopetuksen tueksi, ” hän kertoo.

Henkilöstöetuna lisäeläkevakuutus

Epic Autokoulussa digitalisaatio on yksi yrityksen menestyksen perusta. Esimerkiksi teoriaopetuksen kurssit voi suorittaa verkossa Webauto-järjestelmässä. Ajotunnit taas voi varata helposti verkosta ja lisäteoriatunnit saa virtuaaliopetuksena. Epicillä on myös tarjolla ajo-opetukseen tarkoitettuja simulaattoreita formaalin opetuksen lisäksi.

”Asiakkaat arvostavat joustavuutta ja helppoutta, mutta digitalisaatio tuo myös liiketaloudellista tehokkuutta”, Lahervo kertoo.

Epicissä on töissä noin 150 liikenneopetusalan ammattilaista, ja yhteensä henkilöstöä on lähes 200. Yrityksessä työskentelee muun muassa talouspuolen osaajia, henkilöstöammattilaisia ja erityisesti pedagogiikan ja tietotekniikan ammattilaisia.

”Harvalle tulee mieleen, että olemme yksi Suomen suurimpia kuljettajakoulutusalan oppimateriaalien tuottajia, joten meillä on töissä laaja joukko osaajia insinööreistä humanisteihin.”

Epic on ollut Mandatumin asiakas vuodesta 2018 alkaen, jolloin yrityksen johtajille hankittiin Sesam-ryhmäeläkevakuutus. Ryhmäeläkevakuutuksen avulla voi kustannustehokkaasti huolehtia avainhenkilöiden tai koko henkilöstön eläketurvan täydentämisestä. Lisäeläke muodostuu aikanaan vakuutukseen maksetuista maksuista ja niille kertyneistä tuotoista.

”Mielestäni lisäeläke on motivoiva henkilöstöetu. Meillä ei tällä hetkellä ole ketään jäämässä eläkkeelle, ja moni työntekijöistämme on vielä alle 30-vuotiaita, joten etu ei ole vielä konkretisoitunut kunnolla. Olemme kuitenkin käyneet läpi, miten eläke kertyy ja miten paljon sitä voi laskennallisesti olla siinä vaiheessa, kun eläkkeelle jäädään.”

Eläkeaikainen toimeentulo varmistettava

Lahervolle eläkeasiat ovat mietinnässä myös yrittäjyyden kautta, vaikka eläkeaikaan on vielä matkaa. Useimmille yrittäjille lakisääteinen eläke ei riitä tarjoamaan totuttua elintasoa eläkevuosiksi, varsinkaan kun eläkejärjestelmän muutokset ovat nostaneet eläkeikää ja pienentäneet eläketasoja. Yrityksen kautta yrittäjällä on mahdollisuus rakentaa lisäeläkkeellä järkevä tulotaso myös yrittäjäuran jälkeen.

”Kun katson omaa vuosittaista työeläkeotettani, niin toki eläkeajan toimeentuloa mietityttää. Bruttotulot tippuvat eläkkeellä noin puoleen. Jos haluan säilyttää samanlaisen tulotason kuin nyt, on eläkeikään varauduttava myös itse.”

Eläke tuntuu kuitenkin vielä niin kaukaiselta, ettei Lahervolla ole vielä varsinaisia suunnitelmia sitä varten. Ei siis tarkkaan mietittyä maailmanympärysmatkaa moottoripyörällä tai muuta hyvin suunniteltua ajomatkaa maailmanluokan teillä. Mutta ajamista on luvassa kesällä; kuten saariston rengasreitti, jonka Lahervo ajaa melkein joka kesä. Toki Turussakin riittää kauniita teitä ajeltaviksi, niin keskustassa kuin Ruissalossa.