Tiedätkö tulevan eläkkeesi määrän ja mikä siihen vaikuttaa?

Vähemmistö suomalaisista eläkeikää lähestyvistä osaa arvioida tulevan eläkkeensä määrää. Lue, miten arvioit oman eläkkeesi ja mitkä asiat siihen vaikuttavat.

Eläketurvakeskuksen tekemän kyselyn mukaan alle puolet eläkeikää lähestyvistä osaa arvioida oman eläkkeensä määrän1. Tutkimuksen mukaan monelle on myös epäselvää, miten työssä jatkaminen tai elinaikakerroin vaikuttaa eläkkeen karttumiseen.

Janne Sjöman
Janne Sjöman

”Suomessa on totuttu luottamaan siihen, että lakisääteinen eläke riittää, mistä syystä harva varmaan miettii eläkeasioita”, arvelee Mandatumin asiakasjohtaja Janne Sjöman syyksi.

”Todellisuudessa eläkkeen määrä on noin puolet palkasta, jos on ollut noin 35–40-vuotta työelämässä. Jokaisen kannattaisi miettiä, riittääkö se ylläpitämään haluttua elintasoa”, Sjöman huomauttaa.

Janne Sjöman

Todellisuudessa eläkkeen määrä on noin puolet palkasta, jos on ollut noin 35–40-vuotta työelämässä.

 

Työeläke karttuu kaikista työuran aikana tehdyistä töistä. Eläkettä karttuu 1,5 prosenttia vuodessa. Mitä pidemmän työuran tekee, sitä suurempi on lopullinen eläke. Poissaolo työelämästä esimerkiksi opiskelujen tai lastenhoidon vuoksi pienentää eläkkeen määrää.

Miten eläkkeen määrään voi vaikuttaa?

Eläkkeelle siirtymistä harkitseva voi kasvattaa eläkettään niin kutsutulla lykkäyskorotuksella. Se tarkoittaa työskentelyn jatkamista oman alimman eläkeiän jälkeen. Korotus on 0,4 prosenttia jokaista lykättyä kuukautta kohden. Lykkäyskorotus korottaa koko työuran aikaista eläkekertymää, joka on ansaittu ennen vanhuuseläkkeen alkamista.

Eläkeuudistuksen myötä lykkäyskorotuksen voi saada riippumatta siitä lopettaako työskentelyn vai ei.

Jos työskentelyä jatkaa oman alimman eläkeiän jälkeen, lykkäyskorotuksen lisäksi kertyy 1,5 prosenttia uutta työeläkettä samaan tapaan kuin virallisenkin työiän aikana.

Elinaikakerroin sopeuttaa kuukausieläkkeen määrää eliniän pidetessä ja pienentää maksettavia eläkkeitä. Kun elinajan odote nousee, eläkkeen täytyy riittää aiempaa pidemmälle ajalle.

”Jos haluaa jäädä eläkkeelle alimmassa mahdollisessa vanhuuseläkeiässä, elinaikakertoimella leikataan kuukausieläkkeen määrää, jotta sama potti riittäisi koko eläkeajalle. Elinaikakerroin toimii siten myös kannustimena jatkaa työntekoa pidempään”, Sjöman toteaa.

Sen sijaan jos työntekijä jatkaa työskentelyä tavoite-eläkeikään saakka, eläkettä ei leikata.

Kerroin lasketaan vuosittain 62 vuotta täyttäville. Vuonna 2023 elinaikakerroin pienentää 5 prosenttia vuonna 1959 syntyneiden vanhuuseläkettä, jos eläkkeen nostaa alimmassa mahdollisessa eläkeiässä eli 64 vuotta ja kolme kuukautta. Elinaikakerroin on suurempi nuoremmilla ikäpolvilla.

”Esimerkiksi tämän hetken arvio elinaikakertoimesta vuonna 1970 syntyneillä on 9 prosenttia”, Sjöman kertoo.

Suomalaisten keskieläke alle 2000 euroa

Vuonna 2021 suomalaisten keskieläke oli 1 784 euroa kuukaudessa2. Miesten eläkkeet olivat keskimäärin suurempia kuin naisten; miesten keskieläke oli 2 006 euroa kuukaudessa, ja naisten 1 601 euroa. Uudellamaalla eläkkeet olivat suurempia ja keskimäärinen eläke kipusi hieman yli 2 100 euroon.

”Lakisääteinen eläke tuskin tulee merkittävästi nousemaan tulevaisuudessa. Ihmisten pitäisi ymmärtää, että keskimääräisillä ansioilla eläke jää tälle tasolle, jos eläke on pelkän lakisääteisen eläkkeen varassa”, Sjöman muistuttaa.

Omaan eläkeaikaan on järkevä varautua säästämällä ja sijoittamalla.

”Monella suomalaisella on vuosia sitten hankittu oma lisäeläkevakuutus, johon säästäminen on erittäin kannattavaa, sillä niihin tehtävät maksut saa vähentää verotuksessa pääomatuloista. Yleensä eläkkeen nostamisen voi halutessaan aloittaa jo ennen lakisääteistä eläkeikää. Sama koskee työnantajien tarjoamia ryhmäeläkevakuutuksia, joita myydään edelleen. Tosin nykyään suosittua on nostaa lisäeläkettä samaan aikaan lakisääteisen eläkkeen kanssa ja parantaa siten elinaikakertoimen leikkaavaa vaikutusta”, Sjöman sanoo.

”Mandatum tarjoaa myös kattavasti erilaisia säästämisen ja sijoittamisen palveluja riippuen sijoitettavista summista sekä siitä, haluaako tehdä sijoituspäätöksensä itse.”

(Juttu jatkuu)

Näin arvioit tulevan eläkkeesi

  • Tarkista työeläkeotteeltasi, paljonko olet tähän mennessä kerryttänyt eläkettä
  • Arvioi tulevaa eläkettäsi eläkelaskurin avulla »
  • Tilaa eläkearvio omalta työeläkelaitokseltasi
  • Jos arvio tulevasta eläkkeestä näyttää pieneltä, mieti miten voit täydentää vajetta

    Mandatumin sijoituslaskurilla voit laskea, kuinka säännöllinen säästäminen vuosien aikana kasvattaa varallisuuttasi.

    Laske ja vaurastu