Allokaationäkemys: Historia muistuttelee itsestään, mutta ei toistu

Viimeaikainen hintaliike osake- ja korkomarkkinoilla on nostanut pintaan muistoja finanssikriisin ajoilta. Tällainen rinnastus on helppo tehdä markkinaliikkeen suuruutta ja nopeutta tarkastellessa. Tapahtumaketjun kulku tulee kuitenkin tällä kerralla olemaan hyvin erilainen, mutta silti kärsivällisyys ja kyky pitää katse ylhäällä ovat avain hyvään päätöksentekoon.

Finanssikriisi johtui rahoitusjärjestelmän sisäisen luottamuksen rapistumisesta. Nykyisessä talous- ja markkinahäiriössä rahoitusjärjestelmän sisäinen luottamus on pysynyt vakaampana, vaikka hintaliikkeet monessa rahoitusinstrumentissa ovat olleet huomattavia. Sekä keskuspankkien että valtioiden viime viikkoina nähdystä reaktionopeudesta päätellen finanssikriisistä on otettu opiksi. Rahoitusjärjestelmän sisäistä luottamusta ja toimivuutta pyritään varmistamaan järein keinoin.

Talouskasvunäkymät ovat heikentyneet nopeasti, keskuspankit ja valtiot elvyttävät

Koronaepidemian taloudelliset vaikutukset ovat riippuvaisia toimista, joilla viruksen leviämistä pyritään estämään tai hidastamaan sekä näiden toimenpiteiden ajallisesta kestosta. Tilanteen kehityksen arviointia hankaloittaa se, että yrityskohtaiset ja valtiotasoiset toimet sekä epidemian kesto ovat hankalasti ennustettavia muuttujia.

Tällä hetkellä oletetaan, että suurimmat maailmanlaajuiset talousvaikutukset kohdistuisivat vuoden toiseen neljännekseen ja että talous toipuisi vuoden loppupuolella. Tämä edellyttää kuitenkin torjuntatoimenpiteiden onnistumista ja että Italian tilanne ei toistu muissa maissa. Maailmantalouden kehityksen kannalta on ratkaisevaa, miten Yhdysvalloissa reagoidaan epidemian eskaloitumiseen lähiviikkoina. Presidentinvaalikoneisto on samalla käynnistymässä toden teolla ja reaktioherkkyys puolin ja toisin on mahdollisesti normaalia suurempi.

Keskeiset keskuspankit ovat laskeneet ohjauskorkojaan ja lisänneet rahan tarjontaa lieventääkseen epidemian taloudellisia vaikutuksia rahoitus- ja yrityssektorille. Epidemian levitessä ilmoituksia lisätoimista voi odottaa. Yksittäiset valtiot kuten Italia, Etelä-Korea, USA ja Saksa ovat ilmoittaneet ylimääräisistä julkisen talouden menolisäyksistä.

Epidemian vaikutukset yritysten tuloksentekokykyyn ovat vääjäämättä negatiiviset, ja ennen toisen vuosineljänneksen käynnistymistä huhtikuun alussa tullaan näkemään laaja kirjo tulosvaroituksia. Kysyntävajeen vaikutusten lisäksi suurin huoli liittyy yritysten käyttöpääoman riittävyyteen sekä uudelleenrahoitusmahdollisuuksiin talous- ja markkinahäiriön aikana. Ennen koronaepidemian puhkeamista ennustettu noin kahdeksan prosentin tuloskasvuodotus kuluvalle vuodelle Yhdysvaltalaisille yhtiöille tullaan tarkistamaan reilusti alaspäin. Euroopassa koko vuoden tuloskasvuennuste on jo nyt miinusmerkkinen. Kunnes talous- ja tulosennusteiden osumatarkkuus paranee epidemiakulun selkiydyttyä, tullaan näkemään voimakasta heiluntaa pääomamarkkinoiden hintaliikkeissä.

Öljyn hinnanluisu voimisti sijoitusmarkkinoiden myyntiaaltoa

Öljyn hinta luisui maaliskuun alussa, kun Opec-maat ja Venäjä eivät päässeet sopuun tuotannon leikkauksista. Sovun kariuduttua Venäjän vastustukseen Saudi-Arabia vastasi lisäämällä tuotantoaan ja myöntämällä tietyille asiakkaille alennuksia suhteessa markkinahintaan. Tiettävästi Saudi-Arabian päätöksen taustalla on aikomus pakottaa Venäjä takaisin neuvottelupöytään. Kiistan taustalla on Aasian öljynkysynnän kasvun hidastuminen sekä poliittiset jännitteet Saudi-Arabian ja Venäjän välillä liittyen muun muassa Syyrian konfliktiin.

Vaikka öljyn hinnanlaskulla olisi normaalitilanteessa myönteinen, kulutusta tukeva ja inflaatiopaineita vähentävä vaikutus, voi sillä pitkittyessään olla välisiä negatiivisia vaikutuksia talouteen muun muassa yrityslainamarkkinoiden kautta. Etenkin USA:n korkean riskin high yield -lainamarkkinoilla energiasektorin osuus on merkittävä ja markkinatoimijoiden huolena on, että luottotapahtumien kasvu tällä markkinalla voisi johtaa laajempaan häiriöön rahoitusmarkkinoilla. Tämä yhdistettynä primäärihuoleen virusepidemiasta on ollut viimeaikaisen markkinaliikkeen taustalla.

Asemoituminen on varovainen

Osakesijoituksissa olemme olleet varovaisesti asemoituneita jo vuoteen 2020 tultaessa. Talous- ja tuloskasvuennusteisiin liittyy nyt poikkeuksellisen paljon epävarmuutta, joten olemme salkkutasolla edelleen varovaisella kannalla. Alkuvuodesta keskeisimmät huolenaiheemme olivat osakkeiden kohonnut arvostustaso ja ylioptimistiset tuloskasvuodotukset. Koronaviruksen laukaisema ja öljyn hintashokin vauhdittama kurssilasku on madaltanut arvostustaso lähemmäksi historiallisia keskiarvoja ja lisännyt osakkeiden suhteellista pitkän aikavälin houkuttelevuutta.

Olemmekin lisänneet pienen määrän kehittyvien markkinoiden osakkeita kuitenkin niin, että vaikutukset salkkutason riskipositioihin ovat vähäiset. Kiinan teollisuustuotannon normalisoituminen tapahtunee kevään aikana, mikä on suhteellisesti katsoen positiivinen asia kehittyvien markkinoiden osakkeille. Yhdysvaltain keskuspankin elvytystoimien vanavedessä heikentyvä dollari alentaa myös kehittyvien talouksien dollarirahoituskustannuksia ja tukee yritysten tuloksentekokykyä. Arvostustaso kehittyvillä markkinoilla on länsimarkkinoita edullisempi.