Ken hallitsee aikaa, hallitsee myös riskiä – Miksi aika merkitsee niin paljon sijoittamisessa?

Jos meillä olisi rajattomasti aikaa, riskinsietokykymme ja sen myötä tuottomahdollisuutemme olisivat huomattavan suuret. Valitettavasti aika on rajallinen resurssi, mutta pitkäjänteisellä sijoittajalla sitä on kuitenkin huomattavasti enemmän hyödynnettävänään.

Mahdollisuudet ja riski kulkevat käsi kädessä. Onkin osuvaa, että englanninkielisen riskiä merkitsevän sanan ’risk’ sanotaan tulevan vanhasta italiakielisestä sanasta ’risicare’ – uskaltaa. Myös sijoittamista voisi kuvailla harkitun riskin ottamiseksi pääoman kasvattamisen mahdollistaakseen. Useimmiten korkeampi tuottomahdollisuus tarkoittaa myös korkeamman riskin hyväksymistä. Sijoittaminen onkin isolta osin riskien hallintaa ja todennäköisyyksien punnitsemista. Tässä puuhassa aika on kuningas.

Sveitsiläinen matemaatikko ja yksi matemaattisen tilastotieteen isistä Jacob Bernoulli kuvasi vuonna 1713 julkaistussa kirjassaan suurten lukujen lakia. Lain mukaan odotetun lopputuleman todennäköisyys kasvaa toistojen määrän kasvaessa. Perinteistä kolikkoesimerkkiä käyttääkseni: kun toistoja on vähän eli heität kolikkoa esimerkiksi kymmenen kertaa, voi hyvin käydä, että saat yhdeksän kertaa kruunan ja vain kerran klaavan. Tai kolme kruunaa ja seitsemän klaavaa, tai miksei vaikka 10/10 klaava tai 10/10 kruunua. Vähillä toistoilla lopputuloksen keskiarvo voi siis vaihdella rajusti. Mutta kun heittojen määrää kasvatetaan huomattavasti, heitetään sata tai vaikka tuhat kertaa, keskiarvoksi muodostuu varmemmin ja varmemmin 50% kruunoja ja 50% klaavoja. Lopputulos siis muistuttaa enemmän ja enemmän sitä mitä odotettiinkin.

Carolus Reincke

Sijoittaminen onkin isolta osin riskien hallintaa ja todennäköisyyksien punnitsemista. Tässä puuhassa aika on kuningas.

 

Ilmiön nojalla voidaan tarkkuudella arvioida esimerkiksi kansakunnassa ensi vuonna syntyvien lasten lukumäärä tai sadan nopanheiton yhteenlaskettujen silmälukujen keskiarvo. Sijoittajan kannalta tämä on tärkeää, koska suurten lukujen lain mukaan myös epävarmuus hyvin rakennetun sijoitussalkun odotetun tuottotason saavuttamisesta pienenee sijoitusajan pidentyessä. Tai toisin sanoen: mitä pidempi sijoitusaika on, sitä pienempi on epävarmuus odotetun lopputuleman toteutumisesta. Tämä on voimakas kannustin kärsivällisyydelle kaikessa sijoitustoiminnassa.

Tuotto-odotusten toteutumisen lisäksi pitkäjänteisyydellä on iso merkitys myös riskien hallitsemisessa.

Charles Darwinin serkku Francis Galton kuului englannin yläluokkaan ja kaiken mittaaminen oli hänen pakkomielteensä. Hän mittasi ihmisten ulkonäköön, älyyn ja käyttäytymiseen liittyviä tekijöitä ja halusi todistaa perimän tärkeyttä täydellisyyden tavoittelussa. Tässä pyrkimyksessä hän tuli kehittäneeksi regressioanalyysin, jota käytetään liki kaikkien tieteenalojen pääasiallisena tutkimusmenetelmänä. Samalla hän havaitsi, että kun poiketaan paljon pitkän aikavälin trendistä, voidaan olla melko varmoja siitä, että tila on väliaikainen ja ennen pitkään hakeudutaan takaisin kohti trendikehitystä. ”The trend is your friend.” Sijoittamisessa tämä kannustaa kärsivällisyyteen ja on hyvä muistaa erityisesti tällaisina aikoina.

Carolus Reincke

Kun poiketaan paljon pitkän aikavälin trendistä, voidaan olla melko varmoja siitä, että tila on väliaikainen ja ennen pitkään hakeudutaan takaisin kohti trendikehitystä.

 

Jos meillä kaikilla olisi rajattomasti aikaa niin sekä yksilötason että kollektiivinen riskinsietokyky olisi huomattavan suuri. Valitettavasti todellisuudessa aika on resurssi siinä missä muutkin, rajallinen. Siksi meidän on niin yksilöinä kuin yhteisöinä mietittävä riskiä ihan eri tavalla. Ja siksi myös sijoittajien haastavana mutta mielenkiintoisena tehtävä on keksiä miten tätä rajallista resurssia voi käyttää mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi ja näin maksimoida sijoittamansa pääoman.

Rajattomasti ei ole kenelläkään aikaa, mutta pitkäjänteisellä sijoittajalla huomattavasti enemmän.