Sopisiko osittain varhennettu vanhuuseläke sinulle?

Työelämää ei ole enää pakko jättää yhdeltä istumalta. Kun eläkeikä lähestyy, voit vielä perustaa yrityksen tai toisaalta vähentää työntekoa ja viettää enemmän aikaa läheisten kanssa.

iStock Photos

Työeläkevakuutusyhtiö Varman neuvontapäällikkö Marjukka Matikainen avaa uudistetun eläkejärjestelmän luomia mahdollisuuksia.

Aikaisemmin osa-aikaeläkkeen saamiseksi piti sitoutua melko joustamattomaan järjestelmään, joka määritteli tulorajat ja työajan tiukasti. Provisiopalkkaa nauttiville ja yrittäjille vaihtoehtoja ei ollut. Uudistuneen eläkejärjestelmän osittain varhennettu vanhuuseläke, ove, tarjoaa sen sijaan valtavasti henkilökohtaista vapautta.

”Osittain varhennetun vanhuuseläkkeen ainoa edellytys on ikä. Se on ensimmäinen työeläkejärjestelmän etuus, joka perustuu täysin ihmisen omaan valintaan”, Matikainen kertoo.

Etuuden saaminen ei aseta vaatimuksia työnteolle tai tuloille.

Enemmän tilaa elämälle työn ohessa

Varhennetun eläkkeen nostamisesta ei tarvitse erikseen neuvotella työnantajan kanssa, ellei eläkkeen saaja halua siirtyä osa-aikatyöhön. Taloudesta kiinnostuneille on luontevaa sijoittaa etuus eläkeikää silmällä pitäen – toisille ylimääräinen tulo kuluu luontevasti harrastamiseen ja matkusteluun.

”Osa nostaa varhennettua eläkettä muuttamatta mitään työelämässään, lisätuloksi”, Matikainen kertoo.

Osittain varhennetun vanhuuseläkkeen ainoa edellytys on ikä.

 

Voi vähentää työtä, jatkaa töissä niin kuin ennenkin ja vain nostaa etuuden, tai heittäytyä kokonaan pois työelämästä osittaisen eläkkeen avulla”, Matikainen listaa vaihtoehtoja.

Osittain varhennetulle vanhuuseläkkeelle voi siirtyä aikaisintaan kolme vuotta ennen varsinaisen eläkeiän alkamista. Osittain varhennettua eläkettä voi nostaa joko 25 % tai 50 % tulevasta kuukausittaisesta eläkkeestä. Sen nostaminen vastaavasti pienentää tulevaa eläkettä 0,4 % käytettyä kuukautta kohden.

Vaihtoehtoon ovat tarttuneet erityisesti miehet todennäköisesti siksi, että miehillä varhennettu eläke on usein suurempi kuin naisilla, Matikainen pohtii. Eläketurvakeskuksen tutkimus (2018) tukee päätelmää – miesten puolikas varhennettu eläke oli keskimäärin 900 € kuukaudessa, kun taas naisten oli vain 670 €.

Vuoden 2018 kesään mennessä alkaneet 50 prosentin varhennetut eläkkeet toivat ottajien kuukausiansioihin keskimäärin 810 euron lisän.

Matikaisen mukaan järjestelmään sisältyy myös toive, että ihmiset jaksaisivat työelämässä pidempään. Eläkeikä nousee vuosi vuodelta, samoin ihmisten elinajanodote.

Osa nostaa varhennettua eläkettä muuttamatta mitään työelämässään, lisätuloksi.

”On kansantalouden kannalta olennaista, että ihmisten työurat pitenevät”, Matikainen toteaa.

”Yksi mielekäs uuden järjestelmän tuoma mahdollisuus on nostaa etuutta ja lyhentää työaikaa. Tällöin esimerkiksi isovanhemmuudelle jää enemmän aikaa.”

Yrittäjäksi, ulkomaille tai opiskelemaan

Enää ei tarvitse odottaa eläkkeen alkamista tehdäkseen asioita, joista on haaveillut. Osittain varhennettu eläke tuo vakautta taloudelliseen tilanteeseen, jos haluaa esimerkiksi perustaa oman yrityksen, lähteä ulkomaille tai vaikka opiskelemaan.  

”Jos yrittäjäksi ryhtymistä on estänyt lähinnä epäröinti siitä, miten pärjää taloudellisesti, osittain varhennettu eläke voi olla toimiva ratkaisu. Yritystoiminta ei ole enää yhtä suuri riski, ja etuuden avulla voi toteuttaa unelmiaan”, Marjukka Matikainen kertoo.

Verotuksellisesti osittainen eläke kannattaa, jos samalla vähentää työntekoa. Esimerkiksi 2000 euron kuukausiansioilla henkilö voi puolittaa työpanoksensa, nostaa 100o euron eläkeosuuden ja hyötyä 5,5 prosenttiyksikköä pienemmästä veroprosentista.

Osittain varhennettua eläkettä voi käyttää monilla tavoin helpottamaan työelämän hetkisyyttä – jopa jatkaakseen töissä eläkeiän yli. Vaihtoehtoihin kannattaa perehtyä huolella jo ennen eläkeikää.

Lue asiantuntijan käytännön vinkit osittain varhennetun vanhuuseläkkeen käyttöön.
Jaa artikkeli