Tiesitkö tämän osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä?

Joka kymmenes 61 vuotta täyttänyt valitsee osittaisen vanhuuseläkkeen. Mitä se tarkoittaa ja miten osittaiselle eläkkeelle pääsee?

Vuoden 2017 eläkeuudistus laittoi eläkejärjestelmän monilta osin uusiksi ja yksi muutoksista oli osa-aikaeläkkeen tilalle tullut kokonaan uusi eläkelaji Osittain varhennettu vanhuuseläke (Ove). Osittaiselle vanhuuseläkkeelle voi jäädä jo ennen varsinaista eläkeikää, aikaisintaan 61 vuotta1 täytettyään.

Eläketurvakeskuksen mukaan joka kymmenes 61 vuotta täyttäneistä päättää jäädä osittaiselle vanhuuseläkkeelle. Myös moni hieman vanhempi on alkanut nostaa osittaista eläkettä ennen vanhuuseläkeikää.

Vuoden 2019 lopussa Suomessa oli voimassa hiukan yli 25 00 osittaista vanhuuseläkettä ja yli 10 000 oli jo myös päättynyt.

”Erityistä varhennetussa eläkkeessä on se, että työntekijä voi halutessaan tehdä töitä vaikka kokopäiväisesti ja nostaa silti eläkettä valintansa mukaan joko 25 % tai 50 % kertyneen eläkkeen määrästä”, kertoo asiakasjohtaja Harri Salminen.

Lähes kaikki osittaisen eläkkeen nostajat ottivatkin eläkkeensä 50 prosentin suuruisena, ja reilut kaksi kolmasosaa jatkoi työskentelyä.

1. Joustoa ja lisätuloja valintasi mukaan

Osittaisen vanhuuseläkkeen etuna aiempaan osa-aikaeläkkeeseen verrattuna on Salmisen mukaan sen joustavuus.

”Joillakin aloilla työnteon kevennys loppua kohden on jopa välttämätöntä, jotta jaksaa tehdä töitä eläkeikään asti. Työnantajan on lähtökohtaisesti mahdollistettava työntekijälle mahdollisuus tehdä töitä osa-aikaisesti. Toisaalta taas osittaisen vanhuuseläkkeen nostaminen on mahdollista myös ilman että vähentää työntekoa ollenkaan”, Salminen kertoo.

Työntekijä voi itse valita nostaako neljäsosaa vai puolta kerryttämästään eläkkeestä.

”Ennakkoon nostettu eläke mahdollistaa ylimääräisten tulojen nostamisen palkan päälle”, Salminen sanoo.

Harri Salminen

”Eläkkeensaaja joutuu kärsimään varaslähdöstään myöhemmin eläkkeen määrän pienentyessä."

 

”Osittainen varhennettu vanhuuseläke mahdollistaa myös sesonkiriippuvaisilla aloilla vaikkapa yhden lisäkuukauden lomailun hiljaisempana kautena ja aktiivisemman työskentelyn kiireisinä aikoina, jos työnantaja ja työntekijä niin yhdessä sopivat", Salminen toteaa.

2. Huomioi verotus

Osittain varhennettu vanhuuseläke on verotettavaa tuloa, kuten muutkin ansiot, mutta eläkettä verotetaan eri tavalla kuin ansiotuloa. Siksi verottajalta tarvitaan eläketuloa varten oma eläketulon verokortti. Verokorttia varten tarvitaan eläkepäätös alkavasta eläkkeestä sekä tiedot alkuvuoden tuloista, ennakonpidätyksistä ja vähennyksistä.

Osittain varhennetulla vanhuuseläkkeellä  työ- ja eläketulot lasketaan yhteen ja verotetaan ansiotuloina progressiivisesti.

Harri Salminen

"Etenkin suurilla tuloilla veroprosentti voi nousta yllättävän korkeaksi."

 

”Etenkin suurilla tuloilla veroprosentti voi nousta yllättävän korkeaksi”, Salminen huomauttaa ja kehottaa aina selvittämään verottajalta oman tilanteen ennen eläkkeen hakemista.

3. Ove pienentää lopullista eläkettä

Kun eläkettä alkaa nostaa varhennettuna ennen varsinaista vanhuuseläkeikää, varhennusvähennys syö maksettavaa eläkettä 0,4 % jokaista ennen eläkeikää nostettua kuukautta kohden. Tämä aiheuttaa pysyvän loven eläkeläisen lompakkoon. Vastaavasti jos osittainen eläke alkaa vasta alimman vanhuuseläkeiän jälkeen, eläkettä korotetaan 0,4 % lykkäyskorotuksella jokaista lykättyä kuukautta kohden.

”Eläkkeensaaja joutuu siis kärsimään varaslähdöstään myöhemmin, sillä eläkkeen määrä pienenee", Salminen selventää.

Varhennusvähennyksen lisäksi eläkettä pienentää myös elinaikakerroin.

4. Miten varhennusvähennystä voi kompensoida?

Jos osittainen varhennettu eläkeaika kuitenkin houkuttaa, mutta eläkkeen lopullinen pienentyminen huolettaa, mitä vaihtoehtoja on olemassa?

”Oman taloudellisen tilanteen turvaaminen hyvissä ajoin säästämällä ja sijoittamalla antaa toki joustoa siinä vaiheessa, kun työnteon keventäminen tulee ajankohtaiseksi”, Salminen muistuttaa.

Jos sinulla on jo yksilöllinen eläkevakuutus, kannattaa siihen säästämistä jatkaa. Hyvä vaihtoehto säännölliseen varallisuuden kerryttämiseen eläkeaikaa varten on Mandatum Lifen Digitaalinen varainhoito.

 

Lisäksi vastuulliset työnantajat ovat varautuneet henkilöstön eläköitymiseen ja jaksamiseen eläkeiän lähentyessä erilaisin ikäohjelmin.

 ”Erilaiset lisäeläkemallit ja ryhmäeläkevakuutus ovat erinomainen keino paikata varhennusvähennyksen aiheuttamaa lovea ja auttaa työntekijää jaksamaan pidempään töissä”, Salminen sanoo.

Hyödyt ovat selkeät niin työntekijälle kuin työnantajallekin: ”Työntekijä jaksaa paremmin ja motivoituneempana eläkeikään asti ja työnantaja säästää työkyvyttömyys- ja ennenaikaisissa eläköitymiskuluissa”, Salminen toteaa.

”Paras lopputulos saadaan, kun työnantaja ja työntekijä miettivät yhdessä suunnitelman, joka parhaiten sopii molempien tarpeisiin”, Salminen päättää.