HR:n muistilista palkkioiden ja palkitsemisen verotukseen

Kun yrityksissä pohditaan palkkioita ja palkitsemista, mietitään usein, voidaanko hyvästä suorituksesta palkita verovapaasti tai mitä veroja maksettavaksi tulee. Veroasiantuntija Jarkko Kuusisen vinkeillä vältyt ikäviltä yllätyksiltä.

Perusperiaate palkan ja palkkioiden maksuun on yksinkertainen – kun maksun perusteena on tehty työsuoritus, on siitä maksettava verot. Yrityksissä on kuitenkin käytössä monenlaisia palkitsemisen muotoja erilaisista muistamisista ja tunnustuksista henkilöstöetuihin. Erityisesti silloin, kun pohditaan nopeita, välittömän palkitsemisen keinoja, verotusasiat mietityttävät monia.

Nopea kerta- tai pikapalkitseminen nähdään monessa organisaatiossa tärkeäksi palkitsemisen muodoksi ja palautteen annon välineeksi. Kertapalkitsemista voidaan myös käyttää tilanteissa, joissa tapahtuu jokin yllättävä hyvä suoritus tai työntekijän erityinen venyminen, koska kertapalkitsemiselle ei useinkaan ole asetettu mittareita etukäteen.

Mutta mitä kannattaa huomioida, jos organisaatio haluaa käyttää kerta- ja pikapalkitsemista antamalla rahapalkkion tai tavaralahjan? Entä miten verotetaan henkilöstöetuja ja merkkipäivälahjoja?

Kuuntele: Miten pikapalkitseminen toimii strategisena palkitsemisen keinona Efimalla ja mitä verotusnäkökulmia on huomioitava? Palkittu-podcastissa Noora Marttisen vieraana Efiman toimitusjohtaja Tero Salminen ja HR Ennakkoverokonsultoinnin Jarkko Kuusinen.

Yleissääntö

Yleissääntö on, että kaikki työnteolla ansaitut aineelliset henkilökohtaiset palkkiot ovat verotettavaa tuloa. Aineelliset palkkiot käsittävät kaikki raha- ja tavarakorvaukset, palkasta ja tulospalkkiosta muihin bonuksiin. Verovapaasti voidaan palkita muun muassa aineettomilla palkkioilla: huomionosoituksista ja tunnustuksista ei makseta veroa.

Verot työntekijän puolesta

Hyvä tapa antaa työntekijää aidosti hyödyttävä palkkio on maksaa verot työntekijän puolesta. Myös verojen maksuun ohjattava raha on verotettavaa tuloa työntekijälle, mutta maksamisen tueksi on olemassa laskukaava, jonka avulla voidaan maksaa verot kerralla.

Ryhmien palkitseminen

Ryhmien tai tiimien palkitseminen ilman veroseuraamuksia on joustavampaa kuin yksilön. Esimerkiksi tiimin tai projektiryhmän voi palkita hyvästä työstä vaikka yhteisellä kohtuullisella ravintolaillallisella ilman, että siitä tarvitsee maksaa veroja.

Henkilöstöedut

Henkilökuntaedut ovat etuja, jotka järjestetään työntekijöille työ- tai virkasuhteen perusteella, mutta eivät ole korvausta tehdystä työstä. Henkilöstöetuja tarjotaan yleensä koko henkilöstölle, mutta työntekijä voi itse päättää, käyttääkö hän etua vai ei.

Tavanomaisina ja kohtuullisina pidettävät henkilökuntaedut voivat olla verovapaita etuja henkilöstölle. Esimerkiksi työterveyshuolto ja virkistys- ja harrastustoimintaan liittyvät edut kuuluvat tällaisiin henkilöstöetuihin.   

Lisäksi työnantaja voi muistaa työntekijöitään esimerkiksi merkkipäivälahjoilla tai muilla lahjoilla, jotka ovat verovapaita, kun lahja myönnetään kaikille työntekijöille samoin perustein ja muut verovapaalle lahjalle asetetut edellytykset täyttyvät. Esimerkiksi kohtuullisena työntekijän 40-, 50-, 60- tai 70-vuotissyntymäpäivälahjana voidaan antaa enintään 2 viikon bruttopalkan arvoinen lahja. Muun lahjan, esim. jouluna annettavan joululahjan on oltava edullinen, käytännössä alle 100 euron tavara, joka jaetaan kaikille. Lahja ei saa olla palkkio hyvästä työstä – niitä ei siis voida jakaa vaikkapa vain parhaille myyjille. Tiettyjen edellytysten täyttyessä verovapaana lahjana voidaan antaa myös lahjakortti.

Vakuutukset ja henkilöstörahastot

Tietyillä työsuhteeseen liittyvillä eduilla on omia erityispiirteitään verotuksessa. Esimerkiksi henkilöstö- tai palkkiorahastoon maksettavista palkkioista ei makseta rahastoon siirrettäessä palkan sivukuluja tai veroja. Kun työntekijä nostaa varojaan rahastosta, on nostoista 20 % verovapaata ja 80 % verotetaan ansiotulona.

Myöskään työntekijöiden vapaaehtoisiin henkilövakuutuksiin tai kollektiiviseen lisäeläkevakuutukseen maksettavia maksuja ei pääsääntöisesti katsota työntekijän palkaksi.

Kuuntele: Miten pikapalkitseminen toimii strategisena palkitsemisen keinona Efimalla ja mitä verotusnäkökulmia on huomioitava? Palkittu-podcastissa Noora Marttisen vieraana Efiman toimitusjohtaja Tero Salminen ja HR Ennakkoverokonsultoinnin Jarkko Kuusinen.

Jaa artikkeli