Yrittäjä vakuutusten viidakossa – valitse olennainen

Vain muutama vakuutus on yrittäjälle lain mukaan pakollinen, ja tässä piileekin se suurin riski. Omaisuuteen kohdistuvat uhat ovat yrittäjälle usein vakavampia kuin yksityishenkilölle. Toisin kuin palkansaaja, yrittäjä vastaa itse omasta sosiaaliturvastaan.
Kuvat: iStockphoto

Vain muutama vakuutus on yrittäjälle lain mukaan pakollinen, ja tässä piileekin se suurin riski. Omaisuuteen kohdistuvat uhat ovat yrittäjälle usein vakavampia kuin yksityishenkilölle. Toisin kuin palkansaaja, yrittäjä vastaa itse omasta sosiaaliturvastaan.

Vakuutusten viidakossa voi olla vaikea suunnistaa. Lue alla oleva lista niin tiedät, mitkä vakuutukset sinun on pakko ottaa ja mitkä vapaaehtoiset vakuutukset turvaavat lisäksi ne vakavimmat riskit – erityisesti omaan terveyteesi kohdistuvat.

1. Vakuutusten turvavyöt = lakisääteiset vakuutukset

Jokaisen yrittäjän ensimmäinen vakuutus on Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL (tai maatalousyrittäjien ja apurahansaajien MYEL). Se on paitsi yrittäjän eläketurva, myös perusturva työkyvyttömyyden ja sairauden varalta. Jos yrittäjänä sairastut, sinulle maksetaan sairauspäivärahaa Kelasta vahvistetun YEL-työtulon pohjalta. Päivärahan määrä on noin 70 % työtulosta, mutta yrittäjät arvioivat usein työtulonsa todellista ansiotasoaan huomattavasti pienemmäksi. Lakisääteistä turvaa täydennetään usein vapaaehtoisilla vakuutuksilla, koska korvaustasot laskevat suhteessa työtuloon, kun työtulon määrä nousee.

Jos palkkaat työntekijöitä, laki vaatii, että järjestät heille työntekijävakuutukset. Niitä ovat TyEL-vakuutus eli työntekijän eläkevakuutus sekä tapaturma- ja ammattitautivakuutus. Lähes kaikkien on otettava työntekijöilleen myös työntekijäin ryhmähenkivakuutus. Sen perusteella maksetaan korvausta omaisille, jos työntekijä kuolee.  

Tietyillä aloilla toimivilla on lisäksi alakohtaisia lakisääteisiä vakuutuksia: potilasvakuutus, jos harjoittaa terveyden- ja sairaanhoitoa, ympäristövakuutus, jos toiminta vaatii ympäristöviranomaisen luvan sekä liikennevakuutus, joka on oltava kaikilla moottoriajoneuvoilla ja perävaunuilla.

2. Kun haluat turvaa kiinteistölle ja oikeuden eteen

Yrittäjän kannattaa yleensä vakuuttaa yrityksen kiinteistöt omaisuusvakuutuksella. Voit varautua vakuutuksilla myös liiketoiminnan keskeytymiseen ja oikeudenkäyntikuluihin. Yritystoiminnan perusvakuutuksiin kuuluu vastuuvakuutus, joka korvaa kustannuksia vahingonkorvaustilanteissa.

3. Kun lyhytkin poissaolo töistä huojuttaa taloutta

Yritykselleen korvaamattoman ihmisen lyhytkin sairausloma voi aiheuttaa ikävän lommon yrityksen talouteen. Yrittäjä voi varautua vakuutuksilla lyhytaikaiseen sairastumiseen ja sairaudesta aiheutuviin hoitokuluihin. Näissä vakuutuksissa korvausta maksetaan työpoissaoloista aiheutuneista kustannuksista ja hoitokuluista.

Moni päätyy kuitenkin valitsemaan vain tapaturmavakuutuksen. Yrittäjän tapaturmavakuutus kattaa tavallisesti työtapaturman, ammattitaudit ja vapaa-ajan tapaturmat. Se turvaa hyvin tapaturmatilanteissa, mutta ei kata esimerkiksi sairastumisia tai sairastumisesta johtuvia työkyvyttömyyksiä.

Mandatum Lifen lyhytaikaisen työkyvyttömyyden turvasta saat Kelan maksaman sairauspäivärahan päälle päivärahan, joka nostaa toimeentulosi riittävälle tasolle.

4. Kun pysyvä työkyky on pysyvää maksukykyä

Yrittäjän työkyvyttömyyseläkkeen määrä pohjautuu YEL-työtuloon, jonka suuruus on keskimäärin 20 000 euroa vuodessa. 45-vuotiaalla yrittäjällä tämä tarkoittaa noin 450 euron suuruista työkyvyttömyyseläkettä.

Vakuutus pysyvän työkyvyttömyyden varalta varmistaa, että sinun ja läheistesi hyvän elämän edellytykset täyttyvät myös silloin, kun joudut jäämään pysyvästi pois töistä.

Korvaus edellyttää, että vakuutettu on ollut vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työkyvyttömänä eikä voi enää tehdä oman alansa töitä tai kouluttautua uudelle alalle. Kertakorvaus voidaan maksaa joko verottomana korvauksena vakuutetulle tai korvauksen saajana voi olla myös yritys.

5. Kun ei ole varaa sairastua vakavasti

Moni toivoo ja luottaa, ettei vakava sairaus osu omalle kohdalle. Kuitenkin joka viides suomalainen sairastuu vakavasti syöpään, sydäninfarktiin tai aivohalvaukseen ennen kuin täyttää 65 vuotta.

Kun sairaus osuu kohdalle, toipuminen vie aikaa. Siihen voi keskittyä rauhassa, jos stressiä rahasta on mahdollisimman vähän. Vakavan sairauden turva korvaa vakavimmat sairaudet ja toimenpiteet.

6. Kun henkesi on läheisillesi kallis

Jos yrittäjä menehtyy, henkivakuutus turvaa sen, ettei perheen tarvitse jäädä taloudellisesti heikoille jäille. Perheen on helpompi jatkaa eteenpäin, kun he voivat pitää kiinni arjestaan, asua tutussa kodissa ja jatkaa tuttuja harrastuksiaan.

Yrittäjän leskellä ja lapsilla on ilman vakuutusturvaa oikeus vain työeläkelain mukaiseen perhe-eläkkeeseen, jonka suuruus on 50–100 prosenttia työkyvyttömyyseläkkeestä.

Yrittäjän henkivakuutuksen korvaus maksetaan suoraan edunsaajalle, yleensä lähiomaiselle. Riittävän kokoinen vakuutus kattaa yrittäjän ja yrityksen velat ja vastuut sekä vuoden tai kahden taloudellisen turvan perheenjäsenille.

Henkivakuutus turvaa tarvittaessa myös sen, että yritystoiminta voi jatkua osakkaan kuolemasta huolimatta.

Tiesitkö?

Jotta yrittäjä voi vähentää vakuutusmaksunsa verotuksessa, on yrittäjän itse työskenneltävä siinä yrityksessä, jonka kautta vakuutus otetaan. Turvasumma on myös tärkeää katsoa kohtuulliseksi suhteessa ansiotasoon.

Haluatko lisätietoa henkilöriskivakuutuksista tai vakuutusmaksujen verokohtelusta? Jätä yhteystietosi niin asiantuntijamme kertovat lisää »

YEL-vakuutuksesta voit lukea lisää esimerkiksi Varman sivuilta.
Lisätietoa vahinkovakuutuksista saat Ifistä.

Onko osakassopimus jo turvattu?

Yrittäjän henkivakuutuksessa ja työkyvyttömyysvakuutuksessa edunsaajana voi olla joko kokonaan tai osittain myös yritys. Tällainen voi olla mielekästä, jos yhtiö on usean osakkaan tasaomistama yhtiö.

Useamman osakkaan yrityksissä on pohdittava, mitä tapahtuu, jos yksi omistajista kuolee tai tulee pysyvästi työkyvyttömäksi. Usein yrityksestä löytyy osakassopimus, jolla on tarkoitus varmistaa, ettei yritykseen tarvitse ottaa osakkaan kuollessa hänen perillisistään ulkopuolista määräysvaltaa. Sopimukseen on kirjattu, että muut osakkaat lunastavat kolmannen osuuden.

Harva on kuitenkaan pohtinut, millä lunastus rahoitetaan. Jos yrityksen nettovarallisuus on esimerkiksi 1,5 miljoonaa ja omistajia on kolme, vakavan tilanteen sattuessa tarvittaisiin kassaan 500 000 euroa. Siihen voi varautua henki- ja pysyvän työkyvyttömyyden vakuutuksilla.

Jaa artikkeli