Viikkokatsaus 28.11.2022: Sijoitusmarkkinoiden positiivinen vire jatkuu

Markkinatunnelmat ovat parantuneet viime viikkoina hintaheilunnan rauhoittuessa ja osakekurssien noustessa. Euroalueen talousluvut ovat yllättäneet sijoittajat syksyn aikana positiivisesti kerta toisensa jälkeen, eivätkä viime viikon ostopäällikköindeksitkään tuottaneet pettymystä. Yhdysvalloissa data on puolestaan ollut heikompaa.

Viime viikolla ei saatu paljon uutta tietoa taloudesta. Tärkeimmät talousluvut saatiin Euroopan ja Yhdysvaltojen ostopäällikköindekseistä, eli yritysten tunnelmia kuvaavista kyselytiedoista. Vaikka Euroopan luvut olivat historiallisessa mittakaavassa matalalla tasolla, ne nousivat selvästi viime kuun luvuista, mikä kielii talouden odotettua paremmasta tilasta. Yhdysvaltojen ostopäällikköindeksi puolestaan laski selkeästi, etenkin tuotannon puolella.  

Osakemarkkinoiden hyvä vire jatkui edelleen viime viikolla. Dollarin heikentyminen painoi jonkin verran euromääräisten sijoittajien tuottoja yhdysvaltalaismarkkinoilta. Eri markkina-alueiden tuotot vuoden alusta ovat nyt melko tarkkaan samalla tasolla, pois lukien kehittyvät markkinat ja Kiina.

Yleinen markkinasentimentti on parantunut verkkaisesti viime viikkojen aikana muun muassa osakemarkkinoiden volatiliteetin rauhoittuessa ja hyvien työllisyyslukujen ansiosta. Sijoittajien tunnelmat ovat yhdysvaltalaisille yksityis- ja ammattisijoittajille tehtyjen kyselytutkimusten mukaan olleet kuluvan vuoden aikana alimmillaan sitten vuoden 2008 finanssikriisin, mutta pohjamudista on nyt hieman noustu.

Alkava viikko toimii suunnannäyttäjänä loppuvuoden markkinatunnelmille. Yhdysvalloissa työllisyysdata antaa keskuspankille lisätietoa siitä, minkälaisen korkopäätöksen se tekee joulukuussa. Mikäli työllisyys on hieman laskenut ja äärimmäisen kireä työmarkkina hieman löystynyt, Fed todennäköisesti kallistuu hieman kevyempään, 50 korkopisteen, korotukseen. Mikäli työmarkkinat ovat pysyneet kireinä, voidaan päätyä 75 korkopisteen nostoon.

Volatiliteetti edelleen korkeaa korkomarkkinoilla

Korkomarkkinat ovat yleisesti kehittyneet positiivisesti riskilisien supistumisen ja korkojen laskun ansiosta. Etenkin eurooppalaiset high yield- ja investment grade -yrityslainat ovat nousseet lyhyellä aikavälillä nopeasti. Yhdysvalloissa korot laskivat viime viikon tasaisesti, kun Euroopassa korot näkivät perjantaina nousuliikkeen.

Heikentynyt dollari on painanut myös korkopuolella dollarimääräisten sijoitusten euromääräistä tuottoa.

Vaikka osakemarkkinoiden hintaheilunta on hieman rauhoittunut, korkomarkkinoiden volatiliteetti on pysynyt korkeana. Historiassa korko- ja osakemarkkinoiden hintaheilunta ovat usein kulkeneet käsi kädessä, pois lukien koronan aiheuttaman hintaheilunnan vuonna 2020. Onkin todennäköistä, että korko- ja osakemarkkinoiden volatiliteetit tasoittuvat pidemmällä aikavälillä taas samoille tasoille, kun keskuspankit viestivät selkeästi saavuttaneensa koronnostosyklin huipun.

Maakaasun hinta määrittää Euroopan talousnäkymiä

Euroopan talousdata on yllättänyt viime kuukausina sijoittajat toistuvasti positiivisesti. Nyt euroalueen talous kuitenkin joutuu taas koetukselle pakkasten kiristyessä ja energian kysynnän ja hintojen noustessa.

Talousdatasta on havaittu selkeä yhteys maakaasun hinnan ja Saksan DAX-indeksin suoriutumisen S&P 500-indeksiä vastaan välillä. DAX seuraa 30 saksalaisen blue chip -yhtiön suoriutumista Frankfurtin pörssissä. Kun maakaasu on halpaa, DAX suoriutuu paremmin kuin S&P 500, ja kaasun kallistuessa toisinpäin.

Yhteyttä selittää suurten yhtiöiden riippuvuus fossiilisista polttoaineista, erityisesti kaasusta. Kaasun halventuessa yritysten kuluerät pienenevät ja tulokset paranevat. Vastaavasti kallis kaasu verottaa osansa yritysten tuotoista.

Tätä yhteyttä seuraamalla on mahdollista tehdä joitain päätelmiä eurooppalaisten yhtiöiden performanssista tulevina kuukausina.  

Mitä seurata tällä viikolla

Kuluva viikko on talousdatan kannalta tapahtumarikkaampi kuin viimeinen. Tällä viikolla sijoittajien kannattaa seurata muun muassa Yhdysvaltojen työllisyysdataa ja euroalueen inflaatiolukuja.

Olemme edelleen tilanteessa, jossa on vaikeaa arvioida, miten talousuutiset vaikuttavat markkinoihin. Vahvasti suoriutuva talous antaa keskuspankeille mandaatin jatkaa kiristävää rahapolitiikkaa, ja vastaavasti yskivä talous voisi johtaa viesteihin kevyemmästä rahapolitiikasta tulevaisuudessa.

 

Viikon markkinaindikaattorit

 

 

 

Periodi

Edellinen

Ti 29.11.

Euroalue

Kuluttajien luottamus

Marraskuu

-27.6

Ti 29.11.

Saksa

Inflaatio (v/v)

Marraskuu

10.4 %

Ti 29.11.

USA

Kuluttajien luottamus

Marraskuu

102.5

Ke 30.11.

Euroalue

Inflaatio (1. julkaisu, v/v)

Marraskuu

10.7 %

Ke 30.11.

USA

BKT-kasvu (n/n)

Q3

2.6 %

Ke 30.11.

USA

Chicagon ostopäällikköindeksi

Marraskuu

45.2

To 1.12.

Saksa

Vähittäismyynti (v/v)

Lokakuu

-0.6 %

Pe 2.12.

Euroalue

Tuottajahinnat (v/v)

Lokakuu

41.9 %

Pe 2.12.

USA

Maatalouden ulkopuolisten työpaikkojen määrän muutos

Marraskuu

261 000

Lähde: Bloomberg