Allokaationäkemys: Käännettä ilmassa – mutta kuinka pitkään?

Markkinoilla puhaltavat pitkän odotuksen jälkeen taas positiiviset tuulet. Erityisesti inflaatiouutiset Yhdysvalloista ovat piristäneet sijoittajien mieltä. Markkinoiden konsensukseen nähden olemme itse varovaisemmalla linjalla, varsinkin inflaatioon ja kasvuun liittyvistä riskeistä johtuen, kirjoittaa Mandatum Asset Managementin allokaatiosijoituksista vastaava johtaja Lassi Järvinen.

Markkinoiden vire kääntyi positiiviseksi lokakuussa, kun toiveet keskuspankkien rahapolitiikan kiristystalkoiden hellittämisestä heräsivät. Toiveet hiipuivat hieman Yhdysvaltain keskuspankin tiukan viestin myötä, mutta odotuksia alhaisemmat inflaatioluvut nostattivat markkinat lähes hurmokseen. Esimerkiksi kasvuyhtiöpainotteinen Nasdaq-indeksi nousi inflaatiolukujen jälkeen seitsemän prosenttia päivässä. Marraskuun puoliväliin mennessä osakkeet ovat olleet muutoinkin selvästi alkuvuotta vahvemmassa vedossa, ja tätä kirjoittaessa globaali osakemarkkina on kivunnut selvästi ollen enää noin kymmenen prosenttia miinuksella vuoden alusta lähtien.

Toimialoista parhaiten ovat nousussa pärjänneet verrattain sykliset alat kuten teollisuusyhtiöt. Sijoittajien usko syklisiin aloihin on ollut koetuksella, ja matalan likviditeetin markkinassa juuri aiemmin heikosti suosiossa olleet alat ovat olleet vahvimpia nousijoita. Maantieteellisesti eurooppalaiset osakkeet ovat kirineet yhdysvaltalaisia selvästi, mihin apua on tullut myös pitkästä aikaa selvästi heikentyneestä dollarista. Eurosijoittajan näkökulmasta heikentynyt dollari on tosin syönyt dollarimääräisten sijoitusten tuottoja. Haasteiden keskellä painineille Kiinan osakemarkkinoilla viime viikot ovat olleet vahvoja, kun huhut maassa edelleen vallitsevan nollakoronapolitiikan poistumisesta kiihtyivät.

Korkomarkkinoilla odotettua matalammat inflaatioluvut ja heikentyneet koronnosto-odotukset otettiin myös ilolla vastaan. Korot laskivat sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa, kun markkinoiden odotukset tulevista koronnostoista keventyivät. Myös luottoriskipreemiot kaventuivat, kun rahoituskustannusten madaltumisen nähtiin laskevan yrityslainojen riskejä.

Lokakuun inflaatioluvut yllättivät markkinat positiivisesti, myös taloudesta on saatu odotettuja positiivisempia uutisia

Vaikka inflaation tiedettiin kääntyneen laskuun Yhdysvalloissa, olivat lokakuun inflaatioluvut silti positiivinen yllätys markkinoille. Viime vuoden lokakuuhun nähden hinnat nousivat lokakuussa edelleen 7,7 prosentin vauhtia, mutta vauhti hidastui edelliskuukaudesta. Erityisen positiivista oli se, että hintatasoa viime kuukausina nostaneiden palveluiden hintojen nousu hidastui. Hidastumiseen vaikuttivat mm. kertaluonteisen terveyspalveluiden hintojen laskut. Tulevaisuudessa olennaista on seurata asumisen kustannusten muutosta, sillä niiden merkitys on koko inflaation kannalta iso. Asuntojen hinnat ovat kääntyneet Yhdysvalloissa laskuun, ja lasku enteilee myös inflaatiokomponenttiin sisältyvien kustannusten laskua tulevaisuudessa. Viive on kuitenkin pitkä, ja kustannukset saattavat jopa nousta sitä ennen. Tavaroissa hinnat ovat jo lähteneet laskuun tuotanto- ja logistiikkaketjujen kohentuessa. Erityisen merkittävää inflaation näkökulmasta on käytettyjen autojen hintojen lasku, joka tulee vaikuttamaan inflaatioon alentavasti myös ensi vuonna.

Nyt nähdyllä 0,4 prosentin kuukausimuutoksella ruoan ja energian hinnoista putsattu ydininflaatio laskee Yhdysvalloissa noin neljän prosentin tuntumaan kesällä 2023. Markkinoiden kannalta olennaista lieneekin se, miltä rahapolitiikka ja talous näyttävät tuolloin. Keskuspankin tavoitteena on laskea inflaatio edelleen noin kahden prosentin tasolle, mutta heikentyvä talous- ja työllisyystilanne aiheuttanee keskuspankkiireille harmaita hiuksia. Yhdysvalloissa työllisyystilanteen ja asuntomarkkinoiden kehitys onkin jatkossa avainasemassa. Vahva kasvu ja kireä työmarkkina mahdollistaisivat koronnostot myös tulevaisuudessa.

Euroopassa inflaatio kiihtynee edelleen säiden kylmetessä ja energian hintojen noustessa. Palkkapaineet ja palveluiden hintojen kehitys on kuitenkin Euroopassa toistaiseksi Yhdysvaltoja vaisumpaa, ja hintojen nousupaineet hellittänet myös Euroopassa keväällä. Toisaalta myös seuraavan talven energiatilanne näyttää haastavalta ja pitää osaltaan hintapaineita yllä pidemmälle tulevaisuuteen.

Inflaatioluvut muuttivat tuoreeltaan myös markkinoiden odotuksia keskuspankkien tulevista koronnostoista Yhdysvalloissa. Ohjauskorkojen odotetaan nousevan vielä noin prosentin, mutta laskevan jo vuoden 2023 syksyllä. Markkinoille uutinen oli varsin positiivinen, mutta tulevaisuudessa olennaista on seurata sitä, miten keskuspankki tulevia toimiaan kommentoi. Kesän ja syksyn aikana keskuspankki on painottanut sitä, että se haluaa nähdä inflaatiolukujen painuvan nykytasoiltaan huomattavasti ennen kuin rahapolitiikkaa voidaan höllätä. Niinpä tulevien viikkojen viesti saattaa olla markkinoiden näkökulmasta varsin haastava.

Talousuutiset ovat olleet viime viikkoina hieman odotettua positiivisempia. Euroopassa lämmin sää on pitänyt energiakustannukset maltillisina ja kaasuvarastot täysinä. Yritysten odotukset tulevaan ovat olleet hieman odotuksia korkeampia. Nyt näyttääkin siltä, että vuodesta 2022 tulee sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa hieman muutaman kuukauden takaisia odotuksia parempia. Samaan aikaan näkymät vuodelle 2023 ovat heikentyneet entisestään, ja konsensus Euroalueen kasvulle on nyt jo negatiivinen. Yhdysvalloissa etumerkki on edelleen positiivinen, mutta näkymät lähes yhtä heikot. Markkinoilla taantumaa on jo hinnoiteltu, mutta tuloskasvuodotukset ovat lähinnä energiasektorin johdolla edelleen kohtuullisen positiivisia. Niinpä riskit ovat näkemyksemme mukaan kallellaan odotuksia heikompaan tuloskehitykseen ensi vuodelle.

Olemme jatkaneet osakesalkkujemme muokkaamista alkusyksyn aikana

Huolimatta markkinoiden positiivisesta vireestä näemme inflaatioon ja kasvuun liittyvät riskit edelleen markkinoiden konsensusta suurempana. Näin ollen pidämme salkkujemme riskit edelleen neutraalin tason alapuolella. Salkkujemme osakepainot ovat strategisen tason alapuolella, joskin nostimme osakepainoamme hieman lokakuussa. Käteispainomme on edelleen korkea. Riskitason nostamiseksi inflaatio- ja talousnäkymien tulisi parantua rakenteellisesti. Pidemmällä aikavälillä korkojen nousu tarjoaa näkemyksemme mukaan hyvän mahdollisuuden lisätä salkkuihimme valikoidusti erityisesti yrityslainasijoituksia. Korkotason noustessa olemme myös nostaneet salkkujemme korkoriskiä, joka on ollut varsin matalilla tasoilla koko vuoden.

Olemme jatkaneet osakesalkkujemme muokkaamista alkusyksyn aikana. Olemme lisänneet alhaisen volatiliteetin osakkeiden painoa ja vähentäneet syklisten toimialojen kuten teollisuuden ja pankkien painoa Yhdysvalloissa. Yhdysvaltojen paino on noussut salkuissamme edelleen hieman ja vastaavasti eurooppalaisten osakkeiden paino on pienentynyt.

Korkosalkkujemme korkoriski on maltillinen. Olemme kuitenkin nostaneet sitä syyskuussa korkojen nousun jatkuttua. Näkemyksemme mukaan talousodotuksien heikentyminen painaa pidempiä korkoja, ja nousupotentiaali on tulevaisuudessa rajallinen. Lisäksi inflaatio-odotukset ovat pysyneet kurissa odotuksia korkeammista toteutuneista inflaatioluvuista huolimatta. Olemme jatkaneet myös vakavaraisten eurooppalaisten yrityslainojen ostoja niiden tuotto-odotuksen noustessa. Ylipäätään näemme, että nousseet korkotasot ja luottoriskipreemiot tarjoavat nyt hyvän mahdollisuuden korkosijoitusten lisäämiselle. Ostoista huolimatta salkkumme käteispaino on edelleen korkea.

Jaa artikkeli