Viikkokatsaus 14.6.2021: Miksi valtionlainojen korot ovat tulleet alaspäin Euroopassa ja USA:ssa kovista inflaatioluvuista huolimatta?

Alkaako EKP vähentämään ostojaan? Näkeekö Fed inflaation kiihtymisen edelleen vain väliaikaisena? Milloin Fed voisi aloittaa elvytyksen vähentämisen? Miltä markkinoilla nyt yleisesti näyttää? Lue nämä ja muut viikon kysymykset markkinoista vastauksineen.

Miltä markkinoilla nyt yleisesti näyttää?

Markkinoilla tilanne on pysynyt edelleen rauhallisena. Huomiota dominoikin inflaation nouseminen ja markkinoilla spekuloidaan nyt jatkuvasti, milloin keskuspankit tulevat vähentämään ostojaan.

Viime viikon keskeisimmiksi tapahtumiksi nousivatkin EKP:n korkokokous ja samana päivänä raportoidut USA:n toukokuun inflaatioluvut.

EKP nosti korkokokouksessa ennusteitaan sekä BKT:n kasvun että inflaation osalta. Miten EKP näkee inflaation kehittyvän tulevaisuudessa?

EKP nosti ennusteitaan sekä BKT:n kasvun että inflaation osalta verrattuna maaliskuussa julkistettuihin ennusteisiin. Samaan aikaan keskuspankki kommunikoi aiempaa tasapainoisemmasta riskinäkymästä, kun tähän asti on korostettu negatiivisten riskien merkitystä talouskehitykselle.

Ennusteiden nostamisesta huolimatta EKP ennakoi edelleen inflaation pysyvän keskipitkällä aikavälillä alle keskuspankin tavoitetason (2 %).

BKT:n kasvu

2021

2022

2023

Kesäkuu

4,6 %

4,7 %

2,1 %

Maaliskuu

4,0 %

4,1 %

2,1 %

       

Inflaatio

2021

2022

2023

Kesäkuu

1,9 %

1,5 %

1,4 %

Maaliskuu

1,5 %

1,2 %

1,4 %


Taulukossa on esitetty kesäkuun kokouksessa 10.6. julkistetut päivitetyt ennusteet sekä maaliskuun kokouksessa julkistetut vanhat ennusteet.

Nyt julkaistut ennusteet tukevat keskuspankin viestiä siitä, että inflaation kiihtyminen nähdään väliaikaisena, talouden toipumiseen ja rajoitusten poistoon liittyvänä ilmiönä.

EKP:n hätäosto-ohjelman (PEPP) on määrä loppua ensi keväänä. Alkaako EKP nyt vähentämään ostojaan?

Ennen EKP:n kokousta markkinoilla oli spekuloitu keskuspankin skaalaavan osto-ohjelmansa liikkumavaran sisässä ostoja hieman alaspäin, takaisin sille tasolle, jolla ostot olivat ensimmäisellä neljänneksellä.

Rahapolitiikkaan ei kuitenkaan ilmoitettu tulevan nyt muutoksia ja pääjohtaja Lagarde kertoi keskuspankin pitävän arvopaperiensa ostot ennallaan kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Aiemmin EKP on usein tarkastellut vastaavia ohjelmia ja kommunikoinut ohjelmien jatkosta puolisen vuotta ennen kyseisen ohjelman loppumista. EKP:n odotetaankin viestivän hätäosto-ohjelman mahdollisesta vähentämisestä uudelleen syyskuun kokouksen yhteydessä. Ohjelma jatkuu vähintään maaliskuuhun 2022 asti.

Miten markkinat reagoivat EKP:n kokouksen antimiin?

Pääjohtaja Lagarden viesti tulkittiin siten, että EKP:lla ei ole kiirettä ajaa alas elvytystoimiaan huolimatta voimistuvasta talouskasvusta, mikä rauhoitti markkinoita. Korkotaso euroalueella laski maltillisesti kokouksen jälkeen.

USA:n inflaatio kiihtyi toukokuussa jälleen odotuksia enemmän. Näkeekö Fed inflaation kiihtymisen silti edelleen vain väliaikaisena?

USA:n keskuspankki on pitkin kevättä sinnikkäästi toistanut viestiä, jonka mukaan inflaatiopiikki on väliaikainen. USA:n toukokuun inflaatio oli odotuksia korkeampi. Kuluttajahintaindeksi eli laajasti inflaatiota kuvaava indeksi nousi 5,0 %. Pohjainflaatio kiihtyi 3,8 %:iin.

Osa inflaation kiihtymisestä selittyy vertailuajankohdalla (toukokuu 2020), jolloin koronakriisiin vaikutukset olivat erittäin merkittävät myös inflaatioon, ja rajoitusten asteittaisen poistamisen luomalla kysyntäpiikillä. Keskuspankin viestiä tukee myös se, että kuukausitasolla inflaatio itse asiassa maltillistui 0,6 %:iin huhtikuun 0,8 %:sta. Kuukausitason pohjainflaatio maltillistui 0,7 %:iin huhtikuun 0,9 %:sta.

Luvut ovat erilaista suuruusluokkaa kuin Euroopassa ja markkinat odottavatkin USA:n keskuspankin joutuvan toimimaan ensimmäisenä inflaation hillitsemiseksi. Inflaation pysynee markkinoiden suurennuslasin alla myös kesällä.

Tämän viikon keskiviikkona vuorossa USA:n keskuspankin kokous. Mitä kokoukselta odotetaan?

Rahapolitiikkaan ei odota nyt muutoksia. Huomio keskittyy näin ollen päivitettyihin ennusteisiin talouskehityksestä ja inflaatiosta.

Lisäksi kokouksesta saadaan tietoa siitä, miten Fed näkee ohjauskoron polun kehittyvän. Markkinat odottavan näkemyksen menneen hieman kireämpään suuntaan, mikä tarkoittaisi, että ensimmäinen koronnosto olisi näköpiirissä aiemmin kuin tähän asti on odotettu.

Kiihtyneen inflaation myötä markkinoilla spekuloidaan, milloin ostoja aletaan vähentämään. Milloin Fed voisi aloittaa elvytyksen vähentämisen?

Osa USA:n keskuspankkiireista on jo väläytellyt keskustelun aloittamista arvopaperien ostojen vähentämisestä. Markkinoita kiinnostaakin kokouksessa myös muutokset tiedotteen sanamuodoissa, joista voitaisiin tulkita keskuspankin ottavan askelia valmistellakseen elvytyksen vähentämistä.

Miksi valtionlainojen korot ovat tulleet Euroopassa ja USA:ssa kovista inflaatioluvuista huolimatta alaspäin?

Korkotaso on tullut sekä USA ja EU:n alueella alaspäin. Perjantaina nähtiin suurin liike torstaisten EKP:n kokouksen ja USA:n inflaatiolukujulkistuksen jälkeen. USA 10-vuotinen valtionlaina valui alle 1,5 %:in ja Euroalueella esimerkiksi Saksan 10-vuotinen on alle 0,27:n paikkeilla, eli pientä liikettä alaspäin siinäkin.

Korkojen lasku kuvaa sitä, että korkeista inflaatioluvuista huolimatta, huoli inflaation karkaamisesta ylöspäin ja keskuspankkien odotettua aiemmasta elvytyksen vähentämisestä on viimeisen viikon aikana hälventynyt.

Markkinaindikaattorit

 

 

 

Periodi

Ennuste (BBG)

Vaihteluväli

Edellinen

Ma 14.6.

Euroalue

Teollisuustuotanto (v/v)

Huhtikuu

-

-

10.9 %

Ti 15.6.

USA

Vähittäismyynti (k/k)

Toukokuu

-

-

0.0 %

Ti 15.6.

USA

Teollisuustuotanto (k/k)

Toukokuu

-

-

0.7 %

Ke 16.6.

USA

Keskuspankin korkopäätös

Kesäkuu

-

-

0.00 - 0.25%

Pe 18.6.

Saksa

Tuottajahinnat (v/v)

Toukokuu

-

-

5.2 %

Lähde: Bloomberg